Emotioneel loskomen van je ouders door jezelf emotioneel op te voeden

Emotioneel loskomen

Loslaten van je emotionele afhankelijkheid van je ouders zorgt ervoor dat je alsnog je ontwikkelingspotentieel kunt aanboren, dat je op termijn een evenwichtige en gelijkwaardige relatie kunt aangaan en dat je niet meer je eigen patronen doorgeeft aan je kinderen. 

Onafhankelijkheid

Emotioneel loskomen van je ouders is nodig om een onafhankelijk en zelfstandig leven te kunnen leiden. De patronen uit jouw jeugd die ervoor zorgen dat je niet emotioneel onafhankelijk bent van je ouders, zijn dezelfde patronen die ervoor zorgen dat je voor vroeger onvervulde emotionele behoeften compensatie zoekt bij je partner. 

Compensatie

Onbewust zoeken we compensatie voor vroeger niet vervulde emotionele behoeften bij een partner die het ons ook niet kan geven. Dat doen we natuurlijk niet bewust. We voelen ons namelijk aangetrokken tot partners bij wie we onze eigen patronen van vroeger kunnen herhalen. We voelen ons daarom aangetrokken tot partners die emotioneel ongeveer even (on)gezond zijn als wijzelf. 

Projectie

Een patroon die we onbewust herhalen is de machtsstrijd. De machtsstrijd met je partner is de vroeger niet gestreden machtsstrijd tegen je ouders. We projecteren onze vroeger niet geuite emoties later op onze partner. Vroeger als kind konden we dat niet, omdat er toen geen of onvoldoende ruimte was om onze emoties (boosheid, angst, verdriet) toe te laten. Daarom uiten we onze vroeger weggestopte boosheid alsnog tegenover onze partner. 

Hechting

Mensen hebben niet altijd door dat ze emotioneel niet onafhankelijk zijn van hun ouders. Onlangs las ik in de krant dat 40% van de volwassenen niet veilig gehecht is. Dat komt overeen met de 40% waarvan onderzoek heeft aangetoond dat zij in hun jeugd op de een of andere manier met affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik, geestelijke mishandeling, seksueel misbruik en/of lichamelijke mishandeling te maken hebben gehad.

Bewust

Van deze 40% is de helft, dus 20% zich daarvan bewust. De andere 20% is zich daar niet van bewust. Zij denken, logischerwijs, een liefdevolle en zorgzame jeugd te hebben gehad. 60% van de huidige volwassenen heeft een gezonde en normale jeugd gehad, 20% weet dat hun jeugd niet de schoonheidsprijs verdiende en 20% is zich daar (nog) niet van bewust. 

Onzichtbaar

Dat mensen zich er niet van bewust zijn heeft verschillende redenen. De meeste vormen van verwaarlozing, misbruik en mishandeling zijn onzichtbaar. Lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik zijn doorgaans zichtbaar. Ik zeg ‘doorgaans’, want ook daarvan zijn niet alle uitingsvormen voor het slachtoffer als zodanig herkenbaar. Als mensen niet zijn geslagen, de ouders niet alcoholverslaafd waren en men niet seksueel is misbruikt, denkt men soms ten onrechte dat er daarom geen sprake is geweest van verwaarlozing, misbruik of mishandeling. 

Overlevingsmechanismen

Daarnaast hebben kinderen, logisch, verschillende overlevingsmechanismen ontwikkeld om het tijdens hun jeugd te redden. Voorbeelden daarvan kunnen onder andere zijn: behoefte aan controle, perfectionisme, veeleisendheid, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, pleasegedrag, jezelf wegcijferen, vermijdingsgedrag, impulsief gedrag, je agenda vol plannen, opeenvolgende relaties hebben, niet zonder achtergrondgeluid kunnen, gezelschap organiseren omdat je niet alleen kunt zijn, enzovoorts.

Rust

Die overlevingsmechanismen kunnen in iemands latere leven een belemmering vormen. Dan is dat overlevingsgedrag niet meer nodig maar kun je op dat moment niet anders, omdat je het nooit anders hebt geleerd. Bovendien weet je letterlijk niet wat je mist door je overlevingsgedrag. Die andere kant, zoals rust en het ervaren van keuzes en dergelijke, ken je niet. Je weet niet hoe het er uitziet, hoe het voelt of hoe je dat kunt bereiken. 

Gevolgen

Gevolgen van ongezonde patronen in de jeugd kunnen onder andere zijn: relatieproblemen, verslavingen, burn-out, depressieve gevoelens, psychosomatische klachten, conflicten op het werk, gevoelens van eenzaamheid, angst en/of paniek, twijfel en geen keuzes kunnen maken, gevoelig zijn voor afwijzing, een laag zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld, bindingsangst/verlatingsangst, faalangst, futloosheid of vermoeidheid, over je grenzen laten gaan, jaloezie, schaamte of schuldgevoel.

Logisch

Voor een zelfstandig leven en voor een evenwichtige en gelijkwaardige relatie is het nodig dat je emotioneel onafhankelijk en dus emotioneel los bent van je ouders. Omdat jouw huidige gedrag voor jou logisch is, is het voor jezelf moeilijk in te zien hoe jouw emotionele afhankelijkheid er uit ziet. 

Ontwikkelingspotentieel

Iemand heeft doorgaans de eigen zelfverloochening niet door. Je hebt niet je ontwikkelingspotentieel kunnen aanboren. Ik schat in dat mensen die niet emotioneel los van hun ouders zijn, niet meer dan 20-30% van hun ontwikkelingspotentieel hebben aangeboord. Die zelfverloochening ziet er bij iedereen verschillend uit. Zelfverloochening is te herkennen aan de gevolgen ervan: je zit niet lekker in je vel, of je voelt je moedeloos en/of vermoeid, of je hebt geen doel of geen zingeving in je leven, of je doet dingen die je niet allemaal even leuk vindt omdat je denkt dat het zo hoort. 

Puberteit

De oorzaak van het niet emotioneel los zijn van je ouders is dat jouw ouders niet in staat zijn geweest om met jou als kind een emotioneel veilige hechting aan te gaan. Hierdoor heb jij je niet emotioneel kunnen losmaken van je ouders, wat tijdens de puberteit gebeurt. Voor het emotioneel loskomen van je ouders is het nodig dat je of als kind een emotioneel veilige hechting hebt gehad met je ouders of dat je alsnog jezelf emotioneel opvoedt, zoals ik heb gedaan. 

Jezelf emotioneel opvoeden

Emotioneel loskomen bereik je doordat je alsnog jezelf emotioneel opvoedt, wat inhoudt dat je leert naar je gevoel te gaan, dat je leert te doen wat je echt leuk vindt en niet meer te doen wat je niet leuk vindt (hierdoor merk je je afhankelijkheid van je ouders, van je opleidings- en/of beroepskeuze tot je huidige tijdsbesteding) en dat je functionele gedrags- en communicatievaardigheden leert. Je haalt zo voldoening uit je eigen leven en bent daarvoor niet meer afhankelijk van anderen. Omdat je weet wat je wilt, weet je ook welke keuzes je wilt maken. 

Resultaat

Het resultaat is dat je een emotioneel gezond contact met je ouders ontwikkelt en dat je de dingen doet die je diep in je hart wilt doen. Je ontwikkelt daardoor je passie. Je kunt zelfs met je passie je geld verdienen. Je bent op termijn in staat een evenwichtige en gelijkwaardige relatie aan te gaan en te behouden. Je ontwikkelt een onafhankelijke en gezonde omgang met je ouders. Het doorgeven van je eigen patronen van vroeger aan je kinderen wordt gestopt en zij zullen, als afgeleide van jouw eigen ontwikkeling, ook functioneel en gezond gedrag gaan vertonen. 

Inzicht

Hiervoor is het nodig dat je inzicht krijgt in je blinde vlekken, je onjuiste aannames en je onterechte interpretaties van waaruit je tot nu toe hebt gehandeld en hebt nagelaten. Van waaruit je tot nu toe hebt geleefd. Je doorbreekt je patronen van vroeger en ontwikkelt daar voor in de plaats constructief en emotioneel gezond gedrag. 

Kortom: om een evenwichtig leven te leiden en om je volledige ontwikkelingspotentieel aan te boren is het nodig om je alsnog emotioneel los te maken van je ouders. Je gaat dan je eigen veiligheid creëren en invulling geven aan je eigen emotionele behoeften. Gelukkig is dat nog wel degelijk mogelijk. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.