Emotioneel loskomen van je ouders door jezelf emotioneel op te voeden

Emotioneel loskomen

Loslaten van je emotionele afhankelijkheid van je ouders zorgt ervoor dat je alsnog je ontwikkelingspotentieel kunt aanboren, dat je op termijn een evenwichtige en gelijkwaardige relatie kunt aangaan en dat je niet meer je eigen patronen doorgeeft aan je kinderen. 

Onafhankelijkheid

Emotioneel loskomen van je ouders is nodig om een onafhankelijk en zelfstandig leven te kunnen leiden. De patronen uit jouw jeugd die ervoor zorgen dat je niet emotioneel onafhankelijk bent van je ouders, zijn dezelfde patronen die ervoor zorgen dat je voor vroeger onvervulde emotionele behoeften compensatie zoekt bij je partner. 

 

Jezelf ontwikkelen

Compensatie

Onbewust zoeken we compensatie voor vroeger niet vervulde emotionele behoeften bij een partner die het ons ook niet kan geven. Dat doen we natuurlijk niet bewust. We voelen ons namelijk aangetrokken tot partners bij wie we onze eigen patronen van vroeger kunnen herhalen. We voelen ons daarom aangetrokken tot partners die emotioneel ongeveer even (on)gezond zijn als wijzelf. 

Projectie

Een patroon die we onbewust herhalen is de machtsstrijd. De machtsstrijd met je partner is de vroeger niet gestreden machtsstrijd tegen je ouders. We projecteren onze vroeger niet geuite emoties later op onze partner. Vroeger als kind konden we dat niet, omdat er toen geen of onvoldoende ruimte was om onze emoties (boosheid, angst, verdriet) toe te laten. Daarom uiten we onze vroeger weggestopte boosheid alsnog tegenover onze partner. 

Hechting

Mensen hebben niet altijd door dat ze emotioneel niet onafhankelijk zijn van hun ouders. Onlangs las ik in de krant dat 40% van de volwassenen niet veilig gehecht is. Dat komt overeen met de 40% waarvan onderzoek heeft aangetoond dat zij in hun jeugd op de een of andere manier met affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik, geestelijke mishandeling, seksueel misbruik en/of lichamelijke mishandeling te maken hebben gehad.

Bewust

Van deze 40% is de helft, dus 20% zich daarvan bewust. De andere 20% is zich daar niet van bewust. Zij denken, logischerwijs, een liefdevolle en zorgzame jeugd te hebben gehad. 60% van de huidige volwassenen heeft een gezonde en normale jeugd gehad, 20% weet dat hun jeugd niet de schoonheidsprijs verdiende en 20% is zich daar (nog) niet van bewust. 

Onzichtbaar

Dat mensen zich er niet van bewust zijn heeft verschillende redenen. De meeste vormen van verwaarlozing, misbruik en mishandeling zijn onzichtbaar. Lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik zijn doorgaans zichtbaar. Ik zeg ‘doorgaans’, want ook daarvan zijn niet alle uitingsvormen voor het slachtoffer als zodanig herkenbaar. Als mensen niet zijn geslagen, de ouders niet alcoholverslaafd waren en men niet seksueel is misbruikt, denkt men soms ten onrechte dat er daarom geen sprake is geweest van verwaarlozing, misbruik of mishandeling. 

Overlevingsmechanismen

Daarnaast hebben kinderen, logisch, verschillende overlevingsmechanismen ontwikkeld om het tijdens hun jeugd te redden. Voorbeelden daarvan kunnen onder andere zijn: behoefte aan controle, perfectionisme, veeleisendheid, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, pleasegedrag, jezelf wegcijferen, vermijdingsgedrag, impulsief gedrag, je agenda vol plannen, opeenvolgende relaties hebben, niet zonder achtergrondgeluid kunnen, gezelschap organiseren omdat je niet alleen kunt zijn, enzovoorts.

Rust

Die overlevingsmechanismen kunnen in iemands latere leven een belemmering vormen. Dan is dat overlevingsgedrag niet meer nodig maar kun je op dat moment niet anders, omdat je het nooit anders hebt geleerd. Bovendien weet je letterlijk niet wat je mist door je overlevingsgedrag. Die andere kant, zoals rust en het ervaren van keuzes en dergelijke, ken je niet. Je weet niet hoe het er uitziet, hoe het voelt of hoe je dat kunt bereiken. 

Gevolgen

Gevolgen van ongezonde patronen in de jeugd kunnen onder andere zijn: relatieproblemen, verslavingen, burn-out, depressieve gevoelens, psychosomatische klachten, conflicten op het werk, gevoelens van eenzaamheid, angst en/of paniek, twijfel en geen keuzes kunnen maken, gevoelig zijn voor afwijzing, een laag zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld, bindingsangst/verlatingsangst, faalangst, futloosheid of vermoeidheid, over je grenzen laten gaan, jaloezie, schaamte of schuldgevoel.

Logisch

Voor een zelfstandig leven en voor een evenwichtige en gelijkwaardige relatie is het nodig dat je emotioneel onafhankelijk en dus emotioneel los bent van je ouders. Omdat jouw huidige gedrag voor jou logisch is, is het voor jezelf moeilijk in te zien hoe jouw emotionele afhankelijkheid er uit ziet. 

Ontwikkelingspotentieel

Iemand heeft doorgaans de eigen zelfverloochening niet door. Je hebt niet je ontwikkelingspotentieel kunnen aanboren. Ik schat in dat mensen die niet emotioneel los van hun ouders zijn, niet meer dan 20-30% van hun ontwikkelingspotentieel hebben aangeboord. Die zelfverloochening ziet er bij iedereen verschillend uit. Zelfverloochening is te herkennen aan de gevolgen ervan: je zit niet lekker in je vel, of je voelt je moedeloos en/of vermoeid, of je hebt geen doel of geen zingeving in je leven, of je doet dingen die je niet allemaal even leuk vindt omdat je denkt dat het zo hoort. 

Groei in je ontwikkeling

Puberteit

De oorzaak van het niet emotioneel los zijn van je ouders is dat jouw ouders niet in staat zijn geweest om met jou als kind een emotioneel veilige hechting aan te gaan. Hierdoor heb jij je niet emotioneel kunnen losmaken van je ouders, wat tijdens de puberteit gebeurt. Voor het emotioneel loskomen van je ouders is het nodig dat je of als kind een emotioneel veilige hechting hebt gehad met je ouders of dat je alsnog jezelf emotioneel opvoedt, zoals ik heb gedaan. 

Jezelf emotioneel opvoeden

Emotioneel loskomen bereik je doordat je alsnog jezelf emotioneel opvoedt, wat inhoudt dat je leert naar je gevoel te gaan, dat je leert te doen wat je echt leuk vindt en niet meer te doen wat je niet leuk vindt (hierdoor merk je je afhankelijkheid van je ouders, van je opleidings- en/of beroepskeuze tot je huidige tijdsbesteding) en dat je functionele gedrags- en communicatievaardigheden leert. Je haalt zo voldoening uit je eigen leven en bent daarvoor niet meer afhankelijk van anderen. Omdat je weet wat je wilt, weet je ook welke keuzes je wilt maken. 

Zelfvertrouwen groeit

Resultaat

Het resultaat is dat je een emotioneel gezond contact met je ouders ontwikkelt en dat je de dingen doet die je diep in je hart wilt doen. Je ontwikkelt daardoor je passie. Je kunt zelfs met je passie je geld verdienen. Je bent op termijn in staat een evenwichtige en gelijkwaardige relatie aan te gaan en te behouden. Je ontwikkelt een onafhankelijke en gezonde omgang met je ouders. Het doorgeven van je eigen patronen van vroeger aan je kinderen wordt gestopt en zij zullen, als afgeleide van jouw eigen ontwikkeling, ook functioneel en gezond gedrag gaan vertonen. 

Passie volgen

Inzicht

Hiervoor is het nodig dat je inzicht krijgt in je blinde vlekken, je onjuiste aannames en je onterechte interpretaties van waaruit je tot nu toe hebt gehandeld en hebt nagelaten. Van waaruit je tot nu toe hebt geleefd. Je doorbreekt je patronen van vroeger en ontwikkelt daar voor in de plaats constructief en emotioneel gezond gedrag. 

Kortom: om een evenwichtig leven te leiden en om je volledige ontwikkelingspotentieel aan te boren is het nodig om je alsnog emotioneel los te maken van je ouders. Je gaat dan je eigen veiligheid creëren en invulling geven aan je eigen emotionele behoeften. Gelukkig is dat nog wel degelijk mogelijk. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178