Eigen aandeel: de belangrijkste gamechanger bij mijn herstelproces

Ammy van BedafHerstellen

Eigen aandeel

Mijn eigen aandeel inzien was de belangrijkste gamechanger tijdens mijn eigen herstelproces. 
Ik herinner me nog heel goed hoe ik bij een extern deskundige zat, Willem, toen een jaar of 57 schat ik in.
Willem zei: “Je zit in de slachtofferrol.” Ik schreef op: ‘Ik zit in de slachtofferrol.’ Ik wist op dat moment niet waar Willem het over had.
Hij gaf me een kopie mee van een artikel dat hij had gepubliceerd in een blad. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

Anderen

Een jaar later werd mij duidelijk hoe ik zelf mijn eigen aandeel had gehad in een situatie waarvan ik had gedacht dat het door anderen was veroorzaakt.
De situatie zoals ik die zag was dat twee andere bureauchefs onvoldoende disfunctioneerden en dat onze baas, een lid van de toenmalige Amsterdamse korpsleiding, faalde in zijn aansturing. Wat ik toen nog niet doorhad was dat ik zelf een even groot aandeel had in het in stand houden van deze situatie. 

aandeel

Mijn eigen aandeel

Mijn eigen aandeel was dat ik me liet uitspelen tegen de twee andere bureauchefs door het toenmalige lid van de korpsleiding.  
Het was ontluisterend om daar achter te komen.
Ik zat inmiddels burn-out thuis en de consequenties van mijn eigen aandeel drongen pas echt tot mij door toen ik hoorde dat ze mij de functie van een van de bureauchefs hadden willen geven, wat een promotie voor mij zou hebben ingehouden. 

Eye-opener

Dit was zo’n grote eye-opener voor me, dat ik me voornam om vanaf dat moment altijd naar mijn eigen aandeel te zoeken. Want ik wilde herstellen.
En ik wilde niet dat iets dergelijks me nog een keer zou overkomen. 
Door niet op tijd mijn eigen aandeel in te zien en te herkennen en te erkennen, had ik mijn eigen glazen ingegooid én zat ik ziek thuis…

Eigen aandeel inzien

Hoe heb ik dat gedaan, mijn eigen aandeel inzien?
In allerlei situaties, groot en klein, keek ik steevast: wat verwijt ik de ander?
Het was niet zo moeilijk om dat helder te krijgen; dat kon ik zo opschrijven.

Met de kennis van nu

De volgende oefening was, zeker in het begin, een stuk lastiger. Ik vroeg me elke keer af: Met de kennis van nu, hoe had ik het tóen beter ánders kunnen doen? Het antwoord dat hier uit kwam, was dan mijn eigen aandeel.
De eerste keer dat ik met deze oefening aan de slag ging, deed ik er een week of twee over om antwoord te geven op de vraag hoe ik het beter anders had kunnen doen. 

Schuld blijven geven

Het was opvallend hoe hardnekkig mijn brein de anderen de schuld wilden blijven geven, want mijn brein wilde elke keer de kant op van: Ja maar als hij/zij dit had gedaan, was dat niet gebeurd. 
Ik prikte daar doorheen en bleef zoeken naar: wat had ik ook tóen zélf beter anders kunnen doen, met de kennis van nu?
Hierdoor werd ik er steeds bedrevener in.

Je eigen brein verandert mee

Hierdoor merkte ik voor het eerst dat je jezelf gewoon een nieuwe vaardigheid kunt aanleren.
Je brein verandert mee: je maakt namelijk letterlijk nieuwe breinverbindingen aan. Naarmate je die nieuwe vaardigheid vaker toepast, gaat het je steeds makkelijker af. En nu kan ik je meegeven dat je gewoon echt je eigen brein verandert door nieuw gedrag aan te leren.
Je maakt je eigen brein dus gezonder door het aanleren van gezonde gedragsvaardigheden.

Grote voordeel van eigen aandeel (h)erkennen

Wat is het voordeel van het herkennen en erkennen van je eigen aandeel?
Je eigen aandeel is het enige dat je kunt veranderen….!
Dit was een heel belangrijke ontdekking: mijn eigen aandeel in een situatie was het enige dat ik kon veranderen!
Daarvoor had ik, tevergeefs, geprobeerd ánderen te veranderen.

De ander veranderen

Ik had niet door dat ik aan een dood paard zat te trekken door mijn pogingen die twee bureauchefs in het bovengenoemde voorbeeld te veranderen.
Ik kwam er achter dat ik burn-out was geraakt juist door het willen veranderen en door het blijven proberen die twee bureauchefs te veranderen. 

Deelgenomen

Ja, ik zat toen in een ongezonde omgeving waarin mijn functie werd misbruikt, maar ik had er wel aan deelgenomen door die twee bureauchefs te willen veranderen.
Nu weet ik: zou ik toen mijn eigen aandeel op tijd hebben ingezien, zou ik niet burn-out zijn geworden. 

Alleen jezelf veranderen

Ik kwam erachter dat iemand alleen zichzelf kan veranderen.
Dit was voor mij een eye-opener. 
Een ander veranderen is gewoon helemaal niet mogelijk. 
Dat is verspilde energie.

Bliksemafleider

Waarom proberen we dan toch zo hardnekkig de ander te veranderen? Ook binnen een relatie?
Dat is omdat we dan niet ons eigen aandeel hoeven in te zien.
Dan kunnen we de schuld en de oorzaak voor het gebeuren bij de ander leggen.
In feite fungeert de ander voor ons dan als een bliksemafleider, om zo niet ons eigen aandeel te hoeven inzien.

Grip

Waarom is het fijn om je eigen aandeel in te zien in een situatie?
Omdat je dan pas grip krijgt op die situatie.
Bovendien: als je je eigen aandeel helder hebt, zie je ook dat jouw mening over het aandeel van de ander verandert.
Omdat je dan ziet hoe je ook het door jouw verfoeide gedrag van de ander zelf mogelijk maakt en zelfs in stand houdt.

Zelf veranderen

Als je wilt dat de ander verandert, is het nodig om eerst zelf te veranderen. 
Het is dan verrassend te zien hoe de ander diens gedrag verandert, als je zelf ook je gedrag verandert.
Dat is nog meer het bewijs dat je zelf diens gedrag in stand hield.

De ander beïnvloeden

Je kunt iemand anders dus niet veranderen.
Door je eigen gedrag te veranderen, kun je het gedrag van de ander wel degelijk beïnvloeden.
Het begint dus met het veranderen van je eigen gedrag.
En dat begint met het inzien van je eigen aandeel in een situatie: met de kennis van nu, hoe had ik het toen beter anders kunnen doen?

Doel op zich

Het de ander beïnvloeden mag geen doel op zich zijn, want dan ben je toch weer bezig de ander te veranderen.
Het werkt alleen als jouw intentie het is om je eigen aandeel in iets te zoeken, te gaan ontdekken, en te vinden.
Elke keer je eigen aandeel in iets zoeken, zal jou enorm veel brengen in je leven.

Eigen onbewuste drijfveren

Als je je dit namelijk aanleert als gedragsverandering, leer je je eigen onbewuste drijfveren en motieven kennen.
Want die ontdek je namelijk elke keer wanneer je je eigen aandeel in iets opzoekt. 
Je ziet in dat je gedrag toch anders overkwam dan je bedoelde, omdat je nu je eigen onderliggende beweegredenen gaat inzien.
Het netto resultaat van het leren je eigen aandeel in iets in te zien, is dat je minder onenigheid, conflicten en ruzies hebt.

Bazen

Waar ik destijds moeite mee had, was dat dit je eigen aandeel zoeken ook geldt ten aanzien van je eigen baas. 
Een baas wordt geacht het beter te weten en het goed met je voor te hebben. Ja: wordt geacht.
Door mijn herstelproces kwam ik erachter dat ik bazen onbewust op een voetstuk had geplaatst maar dat ook bazen maar gewone mensen zijn, met al hun onbewuste drijfveren en motieven en beweegredenen. Ook weer vanuit hun eigen patronen van vroeger. 

Ook mijn eigen aandeel

Omdat ik destijds, tijdens mijn burn-out, verwikkeld raakte in een ‘onuitgewerkt conflict’ met de korpsleiding, heb ik geleerd ook ten aanzien van de machtigere korpsleiding mijn eigen aandeel te gaan inzien. 
Het werd door de eerder genoemde extern deskundige Willem een ‘onuitgewerkt conflict’ genoemd, omdat het wel in de doofpot leek te gaan. Er werd door de korpsleiding niets ondernomen om het op te lossen en ze deden alsof er niets aan de hand was. Ze hadden het er gewoon niet over.  

Zelf de kar trekken

Hierdoor ging ik zelf de kar trekken. Ik ging zelf de boel aansturen, ik ging mijn recht halen, dingen die fout gingen kaartte ik aan bij de verantwoordelijke functionaris. 
Waar ik eerst dacht dat ze het opzettelijk deden, kwam ik erachter dat het pure ondeskundigheid was. En er bestond bij de meeste functionarissen angst voor de korpsleiding. 
Omdat er zo véél mis ging, dreigde ik er aan onderdoor te gaan.

Regie loslaten

Een vriendin raadde me aan om vervolgens de regie los te laten. Dat deed ik.
Mijn aandeel was namelijk dat ik nu weer collega’s zat aan te sturen, om te voorkomen dat er nog meer mis zou gaan. Ik kreeg door dat ik dat niet tegen kon houden. Ik liet de regie los, om het dan maar helemaal fout te laten gaan. En dat gebeurde.

Ontslagbesluit

Ik kreeg een onterecht ontslagbesluit en had nu voor het eerst een voor beroep vatbaar besluit. Voor het eerst had ik de onzin op papier.
Ik ging tegen het ontslagbesluit in, de korpsleiding had geen poot om op te staan. Ik kwam erachter dat er meer dan 100 korpsleden, net zoals ik, als een spookambtenaar thuiszaten, met doorbetaling van salaris. 

Hoe dit afliep? 

Mijn advocaat ging overleggen met de jurist van het korps en er kwam een bedrag voor outplacement uit.
Het mocht vooral geen schadevergoeding heten, want dan zou de korpsleiding schuld hebben moeten bekennen, wat ze nooit zullen doen.
Omdat het mijn hoogste doel was om te herstellen, ben ik ermee akkoord gegaan.
En ik ben hersteld. 

Ik zou niet zijn hersteld

Voor mij staat vast dat als ik destijds niet mijn eigen aandeel had gehaald uit het kafkaësk drama waarin ik bij de politie terecht was gekomen, ik niet zou zijn hersteld van mijn burn-out. 
En ik zou ook niet zijn hersteld van mijn relatieverslaving. Ook hiervan herstelde ik door mijn eigen aandeel te leren inzien en door me uit de machtsstrijd te halen waarin ik met mijn partner verzeild was geraakt. 

Hersteld

Dit verhaal was begonnen op 23 april 1999, de datum van mijn ziekmelding, en eindigde oktober 2005. 
Ik had een kafkaësk drama achter de rug en het was door het inzien en aan de slag gaan van mijn eigen aandeel dat ik mijn leven weer kon oppakken.
Eerst werkte ik als consultant voor Twynstra Gudde, een management adviesbureau dat voor de overheid werkt.

Ontwikkelingspotentieel

Door mijn herstel kwam ik er ook achter wat ik, diep in mijn hart, het allerliefst wilde doen: coachen en schrijven.
En dat is wat ik in 2010 ben gaan doen. In 2010 ben ik mijn eigen bedrijf als coach begonnen.
Door te gaan doen wat ik het liefst wilde doen, heb ik alsnog mijn volledige ontwikkelingspotentieel aangeboord. 

Niet komen aanwaaien

Na mijn herstel heb ik mijn universitaire studie weer opgepakt, waardoor ik in 2010 afstudeerde.
En nee, het is me niet komen aanwaaien, want ik was destijds getest voor de huishoudschool.
En nu weet ik: zelfs de sky is not the limit: ik blijf me nog steeds doorontwikkelen.

Omslagpunt

Ik herinner me nog dat ik destijds, in het begin van mijn herstelproces, verzuchtte: Wanneer is dat loslaatproces nu eens eindelijk af?
Ook herinner ik me nog het moment waarop ik een omslagpunt bij mezelf bespeurde tijdens mijn herstelproces.
Vanaf dat omslagpunt kwamen dingen naar mij toe: er kwamen kansen voorbij en ik werd voor functies gevraagd. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

Loslaten

Ik kreeg door dat een loslaatproces gelukkig nooit af is.
Je blijft je, nadat je je belemmerende patronen van vroeger eenmaal hebt losgelaten, altijd doorontwikkelen.  
Zo heb ik nog enorm veel toekomstplannen, die ik allemaal ga waarmaken, omdat ik die leuk vind om te doen.
Ik ben de regisseur van mijn eigen geluk geworden en dat is de reden dat ik een voldoening schenkend en gelukkig makend leven leid.


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel