Eenzaamheid, wat is dat feitelijk?

Ammy van BedafSymptomen

Eenzaamheid

Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben last van eenzaamheid.
Veel mensen denken dat eenzaamheid en alleen-zijn hetzelfde is.
Dat is echter niet het geval.
Eenzaamheid en alleen-zijn, zijn namelijk twee verschillende aspecten.

Ervaring

Eenzaamheid is een negatieve ervaring.
Dit in tegenstelling tot alleen zijn, dat lang niet altijd en lang niet door iedereen wordt ervaren als iets negatiefs.
Iemand die alleen is, hoeft zich niet eenzaam te voelen.
En omgekeerd: ook iemand die omringd is door mensen, kan zich eenzaam voelen.

Innerlijke leegte

Wat is eenzaamheid dan eigenlijk?
Eenzaamheid is feitelijk innerlijke leegte.
Hierdoor kun je in een relatie net zo eenzaam zijn als iemand die single is.
En iemand die single is, hoeft zich niet eenzaam te voelen.

 

eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn

 

Soorten

Er zijn twee soorten eenzaamheid:
er is de eenzaamheid qua diepgang van de relatie/het contact
en er is eenzaamheid qua aantal van de relaties/contacten.
En een derde vorm is natuurlijk beide: de combinatie hiervan.

Gevolgen

In de literatuur over eenzaamheid worden als gevolgen van eenzaamheid genoemd: dat je niet veel mensen om je heen hebt om op terug te vallen, dat je overal alleen naar toe moet en dan vervolgens maar niet gaat, dat je feestjes en recepties vermijdt uit angst geen aanspraak te hebben, e.d.
Eenzame mensen trekken zich terug. Maar wat is oorzaak en wat is gevolg? 

Redenen

Dit zijn volgens mij niet de gevolgen van eenzaamheid, maar dit zijn juist de redenen dat iemand eenzaam is!
Het is dus niet zo dat je door je eenzaamheid weinig contacten hebt, maar het is andersom!
Doordat je dingen alleen doet en je je onzeker voelt, heb je weinig contacten.

Anderen

En een andere heel belangrijke reden van eenzaamheid is dat een eenzaam iemand van een ander verwacht dat zij met hem of haar contact zoekt. Iemand die eenzaam is is onvoldoende of niet in staat om zelf het initiatief te nemen om contact te leggen én om contact te onderhouden.
Een eenzame verwacht onbewust van anderen waar hij/zij zelf niet toe in staat is: contacten leggen en contacten onderhouden.

Afhankelijk

Eenzame mensen maken zich, op deze manier, voor het leggen van contact afhankelijk van andere mensen. Ze zijn niet in staat om zelf initiatieven te nemen, om zelf vragen te stellen, om uit zichzelf naar iemand toe te gaan.
Uiteindelijk zit daar angst voor afwijzing en/of angst voor controleverlies onder.
En dat vloeit voort uit iemands jeugd.

Overlevingsgedrag

Tegen eenzaamheid kunnen we allerlei overlevingsgedrag ontwikkelen, waar we ons zelf lang niet altijd bewust van zijn.
Veel mensen die eenzaam zijn, hebben overlevingsgedrag ontwikkeld om hun eenzaamheid maar niet te voelen.

Voorbeelden

Voorbeelden zijn: het aangaan van een relatie die niet helemaal goed voelt;
altijd achtergrondgeluid als muziek, tv of radio willen hebben;
lang bij je ouders blijven wonen;
na bijvoorbeeld een relatiebreuk weer bij je ouders in huis gaan wonen;
altijd druk bezig zijn of een drukke agenda hebben.

Andere voorbeelden zijn

het zo veel mogelijk bij anderen willen zijn;
het altijd zo laat mogelijk ergens naar toe gaan, uit angst je er alleen te voelen;
het niet je eigen opleidingskeuze of beroepskeuze doen, uit angst je alleen te voelen als je op kamers moet of als je naar een grote stad moet. De voorbeelden zijn oneindig.

 

eenzaamheid kan weggedrukt worden door een volle agenda

 

 

Test

Ik heb een Test gemaakt waarin je kunt testen in hoeverre je jezelf eenzaam voelt. Aan de hand van 42 vragen krijg je inzicht in jouw eenzaamheid.

Oorzaak

Wat is de oorzaak van eenzaamheid?
De oorzaak van eenzaamheid zit in de jeugd.
Of, zoals eenzaamheidsexpert Jeannette Rijks in 1Vandaag (27 juni 2015) zei: “Eenzaamheid begint in de wieg.”
De eenzaamheid die je voelt in je volwassen leven, is feitelijk de in de jeugd weggestopte gevoelens van eenzaamheid.

Onveilige hechting

Iemand die eenzaam is, heeft in de jeugd niet een veilige hechting kunnen ontwikkelen.
De ouders waren niet in staat tot het aangaan van een emotioneel veilige hechting met het kind.
Een emotioneel veilige hechting met een kind ontstaat doordat ouders het kind aandacht, waardering, erkenning en bevestiging geven.
En doordat het kind zich serieus genomen en gehoord voelt en zich veilig en beschermd voelt. In plaats van zich afgewezen of bang. 

Doorgegeven

Dat de ouders niet een emotionele binding konden aangaan met hun kinderen, komt omdat hún ouders daar evenmin toe in staat waren naar hun eigen kinderen. Ze hadden het zelf namelijk ook niet meegekregen van hún ouders.
Dit patroon wordt, onbewust en onbedoeld, van generatie op generatie doorgegeven, tot iemand het bij zichzelf stopt, waardoor het ook niet meer aan de eigen kinderen wordt doorgegeven. 

Hechtingsproblemen

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de huidige volwassen onveilig gehecht is.
Dit heeft gevolgen voor het aangaan van een relatie, wat vaak moeizaam gaat.
Om een emotioneel gezonde binding met een partner aan te gaan is het namelijk nodig om emotioneel los te zijn van de ouders.
40% van de huidige volwassenen heeft geen gezonde puberteit gehad, en is emotioneel niet los van de eigen ouders. 
Dit heeft invloed op het aangaan van relaties, waarin bindingsangst en verlatingsangst de kop op kunnen steken. 

Trigger

Waar komt de eenzaamheid in je volwassen leven dan vandaan?
Er is in je volwassen leven een trigger geweest die de gevoelens van eenzaamheid uit je jeugd heeft getriggerd.
Zou je in je jeugd niet al gevoelens van eenzaamheid hebben gehad (vaak weggestopt), zouden die gevoelens van eenzaamheid ook niet in je volwassen leven getriggerd kunnen worden door bijvoorbeeld een scheiding, ontslag of alleen zijn. 

Lockdown

Op dit ogenblik is de lockdown voor veel mensen een trigger van eenzaamheid.
Het gebrek aan sociale contacten kan voor mensen vervolgens weer een trigger zijn voor depressieve gevoelens.
Depressieve gevoelens ontstaan als je dingen doet die je, diep in je hart, niet leuk vindt én als je niet de dingen doet die je, diep in je hart, leuk vindt. 

Onbewust

Ook ik had mijn hele leven mijn eenzaamheid en de angst voor eenzaamheid weggestopt.
Tijdens mijn herstel zag ik in, wat voor een enorme invloed dat had gehad op mijn studiekeuze en beroepskeuze en op mijn relaties.
Pas toen kreeg ik door hoeveel overlevingsgedrag ik had ontwikkeld om eenzaamheid te vermijden.
Ik vertel daarover in de video over Eenzaamheid. 

Ontstaan

In de video over Eenzaamheid, dat onderdeel uitmaakt van een VideoZelfontwikkelingsProgramma, kun je zien waardoor eenzaamheid in de jeugd ontstaat.
Verder geef ik je aan van welk onvermogen eenzaamheid naar mijn mening het gevolg is, welke vaardigheden eenzame mensen ontberen en welke 10 aspecten ook een rol spelen bij eenzaamheid.

Eenzaamheidsprojecten

Omdat eenzaamheid voortvloeit uit iemands eigen jeugd en omdat eenzaamheid iemands eigen innerlijke leegte betreft, helpen eenzaamheidsprojecten alleen tijdelijk en niet structureel bij mensen die zich eenzaam voelen.
Tijdens een bijeenkomst in het kader van eenzaamheidsprojecten zijn de eenzame mensen op dát moment even niet alleen.
Maar als ze daarna weer thuis zijn, voelen ze zich weer net zo eenzaam als daarvoor.

Gedragsverandering

Om van eenzaamheid af te komen, is gedragsverandering nodig.
In mijn video over eenzaamheid krijg je 10 praktische vaardigheden, waardoor je jouw eenzaamheid kwijtraakt. Het zijn normale basisgedragsvaardigheden en basisgespreksvaardigheden, die zorgen voor een prettige emotionele omgang met anderen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik kan je daarmee helpen door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

Blinde vlekken

Om van eenzaamheid af te komen, is het sowieso nodig om van de volgende 3 blinde vlekken af te komen.
Deze 3 blinde vlekken kwamen elke keer weer naar voren als ik iemand inzicht gaf in diens eigen gevoelens van eenzaamheid.

Iemand die eenzaam is:

– legt de oorzaak daarvan bij anderen: zij komen niet vaak genoeg. Als zij maar vaker zouden komen, zou ik niet eenzaam zijn. Dit is een onjuiste gedachte;
– is zich niet bewust van de eigen veeleisendheid en onverdraagzaamheid naar anderen (er mankeert vaak wel iets aan iemand);
– is zich niet bewust van de eigen controlebehoefte (wat het omgaan met andere mensen belemmert).

Specifieke uitingsvormen

Dit zijn blinde vlekken voor betrokkene, en de specifieke uitingsvormen van deze blinde vlekken verschillen per persoon.
3 van de 10 gedragsvaardigheden om van eenzaamheid af te komen, betreffen dan ook deze 3 blinde vlekken.
Van elk van de 10 blinde vlekken geef ik in de video vaak voorkomende herkenbare praktische voorbeelden.

 

eenzaamheid raak je kwijt door contacten te leggen en dingen samen te doen

 

Veranderingen

Als je je eenzaam voelt, is dat je geschiedenis; het hoeft gelukkig niet je toekomst te zijn!
Je merkt meteen al veranderingen zodra je aan de slag gaat met de adviezen uit het Videojaarprogramma.


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel