Eenzaamheid loslaten en vriendschappen ontwikkelen

Eenzaamheid loslaten is een wens van menigeen, ongeacht de leeftijd. Het is dus niet alleen een probleem van ouderen, zoals wel eens gedacht wordt. 

De oorsprong van iemands huidig gevoelde eenzaamheid zit in de jeugd. We worden niet met eenzaamheid geboren. Eenzaamheid is ontwikkeld in de jonge jaren. Iemand die zich in het heden eenzaam voelt, is het ook in de jeugd geweest.

Hoe zag die eenzaamheid eruit? Als je je als kind niet gehoord en niet serieus genomen hebt gevoeld, voel je je eenzaam. Het kan zijn dat jouw ouders er feitelijk niet voor jou waren, omdat ze hard werkten. En als je ouders er wel feitelijk waren, dan waren ze er emotioneel niet voor je. Er bestond ook niet de ruimte om de dingen waar je als kind mee worstelde met hen te bespreken. 

Voor veel mensen betekent alleen zijn hetzelfde als eenzaam zijn, terwijl dit twee verschillende zaken zijn. Als je als kind wordt gehoord en gezien en het gevoel krijgt dat je er mag zijn zoals je bent, voel je je niet eenzaam op het moment dat je alleen bent. Als je als kind echter op emotioneel gebied niet hebt gekregen waar je als kind recht op en behoefte aan had, kun je je zelfs eenzaam voelen in een groep mensen. Eenzaamheid heeft dus niet met de omgeving of met de aanwezigheid van anderen te maken. Het gaat om de emotionele verbinding met andere mensen.

Niet iedereen heeft door dat zij of hij zich eenzaam voelt, juist omdat er allerlei overlevingsmechanismen zijn ontwikkeld waar men zich zelf niet van bewust is. We doen er van alles aan om de eenzaamheid te bestrijden. Manieren om de leegte de baas te worden zijn bijvoorbeeld: hard werken en lange dagen maken, het vol plannen van de privéagenda, onbewust altijd voor achtergrondgeluid zorgen in de vorm van muziek of tv, het van de ene relatie in de andere duiken. Alles om maar niet die leegte te voelen. 

Mensen die zich eenzaam voelen, hebben vaak minder of geen vriend(inn)en. Toch kunnen ook mensen met vriend(inn)en zich eenzaam voelen, omdat de diepgang in deze contacten ontbreekt.

Eenzaamheid zit niet in de samenleving of in je omgeving, maar in jezelf. Dat is goed nieuws, want dan kun je het veranderen. Zolang je anderen als de oorzaak blijft zien van jouw eenzaamheid, blijf je in je slachtofferrol zitten. 

De manier om structureel van je eenzaamheid af te komen is om alsnog jezelf emotioneel op te voeden. De leegte die je nu voelt is de leegte die je voelde toen je kind was. Het is wel degelijk alsnog mogelijk om te leren naar je gevoel te gaan.

Mensen die vinden dat ze weinig sociale contacten hebben, hebben een ding met elkaar gemeen: ze wachten tot anderen naar hén toe komen. Zo werkt het jammer genoeg niet.

Ik zag een keer op tv een item over eenzaamheid onder ouderen in een verzorgingstehuis. Verschillende ouderen in datzelfde tehuis werden geïnterviewd. Die verschillende ouderen in dat zelfde verzorgingstehuis, lijden, los van elkaar en vrijwel naast elkaar, aan eenzaamheid.

Dat ze elkaar niet opzoeken om met elkaar dingen te doen, komt omdat ze dan bijvoorbeeld hun controlebehoefte kwijtraken, of omdat ze bang zijn voor angst voor afwijzing. Ze willen wel vriendschappen ontwikkelen, maar dan onder hun ‘voorwaarden’. Zo werkt vriendschap niet. Het is geven en nemen. Of je legt de lat lager of je blijft eenzaam. 

Vanuit iemands controlebehoefte of angst voor afwijzing komt een eenzaam iemand er niet op om zélf iemand uit te nodigen en wacht men daarentegen tot men uitgenodigd wordt. Maar aangezien die ander ook bang is haar/zijn controlebehoefte kwijt te raken of ook angst voor afwijzing heeft, zal die uitnodiging van de ander niet komen. 

Een misverstand onder mensen die vinden dat ze te weinig vriend(inn)en hebben, is dat vriendschappen komen aangewaaid. Vriendschappen ontstaan echter vanuit (een terloops) contact, nog een keer contact, nog een keer, vervolgens samen een bakje koffie doen, later een afspraak om iets samen te ondernemen, de ander bij je uitnodigen, et cetera.

Hierbij gaat het niet om voor-wat-hoort-wat of de ander is nu aan de beurt om mij uit te nodigen. Vind je het leuk om iets te ondernemen met iemand? Dan nodig je de ander uit. Als je dat op een vrijblijvende manier doet, hoeft de ander zich niet verplicht te voelen. Een vrijblijvende manier is bijvoorbeeld een mailtje/sms-je/whats-appje met ‘Mij lijkt de film …… leuk. Ik zou het heel leuk vinden als je mee zou gaan! Als je ook zin hebt om te gaan, hoor ik het wel van je.’ De vrijblijvendheid zit hem erin dat de ander zich niet hoeft af te melden, maar zich alleen hoeft aan te melden als hij/zij ook mee wil. 

En om aan de slag te gaan met je angst voor afwijzing en je controlebehoefte, doe je dit vrijblijvende verzoek pas nadat je het aankunt dat je niets van de ander hoort. 

Vriendschappen ontwikkelen begint met het maken van contact met iemand, met het geven van aandacht aan iemand, met het tonen van belangstelling in iemand, met het geven van een compliment of het stellen van een vraag.

En uit een contact kan dan eventueel een vriendschap ontstaan. Het loslaten van je eenzaamheid begint met het zelf een praatje met iemand aanknopen, niet met het doel om te kijken of er een vriendschap uit zou kunnen voortvloeien maar met het doel om een praatje met iemand aan te knopen. 

Kortom: Eenzaamheid komt niet door anderen, maar door jezelf. Dat is goed nieuws, want dan kun je er zelf iets aan doen. Een goed begin is het aandacht geven aan mensen en het tonen van belangstelling in mensen. En vervolgens is het loslaten wat daar uit zou kunnen voortvloeien. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178