Een bevredigende relatie: de 11 belangrijkste kenmerken

Ammy van BedafLiefdesverdriet

Een bevredigende relatie

Misschien wel de belangrijkste emotionele behoefte van de mens is het aangaan van een bevredigende relatie.
Dat lukt jammer genoeg niet iedereen. 
De eerste tijd kan het goed gaan en daarna beginnen de eerste veranderingen te komen. Of je zit al jaren in een voor jou onbevredigende relatie en bent niet in staat om het te veranderen in een voor jou gewenste richting. Of het lukt je maar niet om een relatie te beëindigen als je dat zou willen. 

 

een bevredigende relatie

 

De 11 belangrijkste kenmerken van een bevredigende relatie

Op grond van wat ik sinds 2011 van mijn klanten heb gehoord over onbevredigende relaties, heb ik voor jou de 11 belangrijkste kenmerken op een rij gezet van een emotioneel gezonde relatie. 
Deze 11 kenmerken zijn ook belangrijk om mee te nemen als je een relatie wilt aangaan. 

Ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie? Klik hier om van je emotionele pijn af te komen.

1. Neem de tijd om elkaar goed en echt te leren kennen

Het is belangrijk dat je eerst elkaar echt leert kennen en dat je elkaars omgevingen leert kennen, voordat je een relatie aangaat.
Hoe is zijn/haar omgang met familieleden, met collega’s, met kinderen? 
En zijn er gemeenschappelijke interesses: zijn er interesses die jullie beiden leuk vinden?
Dit vergroot de kans aanzienlijk op een bevredigende relatie.

2. Ga niet te snel een relatie aan 

Ga niet te snel een relatie aan en verken samen de opeenvolgende stappen. Klanten die emotionele pijn in hun relatie hebben, gaan (veel) te snel een relatie aan. Zij gaan van de kennismaking heel snel over tot het hebben van een relatie. Alle stappen van een vriendschap, een goede vriendschap, iets voor elkaar voelen, en het nadenken over in hoeverre dit een geschikte levenspartner voor jou is, worden overgeslagen. Klanten die emotionele pijn in hun relatie hebben, scannen onbewust iemand als wel/geen “relatiemateriaal”. 

3. Overleg voorafgaand met elkaar over belangrijke dingen

Bespreek voorafgaand aan het aangaan van een relatie hoe wederzijds wordt gedacht over belangrijke dingen als: wel of niet kinderen. Of, als er al kinderen zijn, hoe daarmee wordt omgegaan of hoe die kunnen worden opgenomen in een samengesteld gezin. Daarnaast is het belangrijk dat er overeenstemming is over het ieder op zich blijven wonen, of anders waar jullie gaan wonen en over kopen of huren? De taakverdeling in en om het huis, tijdverdeling t.a.v. en opvoeding van de kinderen, ieders wensen t.a.v. werk, vakantiewensen, e.d. 

 

een bevredigende relatie

 

4. Overleg over wie waarover mag beslissen

Jullie gaan in overleg met elkaar over t.a.v.welke aspecten een gezamenlijk besluit wordt verlangd en over welke dingen ieder voor zich kan besluiten. Dit kan ruzies en spanningen voorkomen. Waar de een denkt dat hij of zij de bevoegdheid heeft om zelf iets te bepalen, kan de ander daar anders naar kijken. Better safe than sorry… Het is beter om hierover van te voren met elkaar over te praten en over te overleggen. Bedenk waarover jij het belangrijk vindt dat voorafgaand overlegd zou moeten worden en bespreek dit met je partner. 

 

een bevredigende relatie

 

5. Maak ruimte om over de dingen des levens en om over de relatie te praten

Er is in de relatie ruimte om samen over de dingen des levens te praten, over wat er in de relatie gebeurt, over de kinderen, e.d. Over dingen die jou of je partner bezig houden. Dat hoeft niet van de ander te komen, je kunt daar zelf ook rustig het initiatief voor nemen. Er kan kritiek op de partner ontstaan, omdat die niet over zijn of haar gevoelens wil praten. Wat let jou om over jouw eigen gevoelens te praten? Als je partner laat merken dat hij of zij ook dat niet wil, is het aan jou om daarvoor een heel goede vriend(in) uit te zoeken. Dergelijke aspecten kun je ook tijdens de kennismaking verkennen. 

6. Ieder heeft ook een eigen vriendenkring

Ieder van jullie heeft ook eigen vriend(inn)en met je apart afspraken maakt en dingen onderneemt. En daarnaast zijn er een paar gemeenschappelijke vriend(inn)en met wie jullie gezamenlijk dingen ondernemen of afspraken maken. 
Ook dit levert een belangrijke bijdrage aan een bevredigende relatie. 

7. Toon interesse en belangstelling

Toon interesse in dingen die jouw partner bezig houden. Toon belangstelling in wat de ander doet. In plaats van dat je interesse van de ander verlangt. Dit is een belangrijk aspect om een relatie levendig te houden. Als je geen interesse voelt, ga je dat bij jezelf ontwikkelen, want het interesse tonen in en het belangstelling tonen naar andere mensen is niet alleen de smeerolie in sociale contacten, maar ook van een relatie. Interesse en belangstelling ontwikkel je door het stellen van vragen. 

8. Uit geen verwijten en spreek in wensen

We hebben vaak niet door in hoeverre we in verwijten praten. Hoezeer je dat doet, kun je aan de reactie van de ander zien. Als de ander namelijk verdedigend of geërgerd reageert, heb je zelf een aanvallende of verwijtende opmerking gemaakt. Het lastige hierbij is dat we wél de verwijten in de communicatie van iemand anders voelen, maar dat we onze eigen verwijten niet doorhebben. Woordjes als ‘dan’, ‘nog’, ‘toch’ of ‘wel’ kunnen van een zin een verwijtende zin maken. Proef het verschil: “Hoe laat ben je thuis?” “Hoe laat ben je dan thuis?”. Ook waar de klemtoon valt speelt een belangrijke rol in welke boodschap je uitzendt. 

9. Verdiep je in waar je partner mee bezig is

Hoe concreter de vraag, des te fijner wordt die vraag gevonden en des te groter de kans dat je er een concreet antwoord op krijgt. Als je vraagt: “Hoe was het op je werk?” krijg je waarschijnlijk een antwoord als: “Oh, goed!”. In plaats daarvan vraag je waar je partner op dit moment zoal mee bezig is, wat hij/zij vandaag heeft gedaan. Je kunt beginnen met losjes te vertellen wat jij vandaag hebt gedaan, daarna vraag je naar wat je partner heeft gedaan. En een volgende keer stel je een vraag over die specifieke activiteit. En zo kom je langzaam steeds meer te weten en wordt het doorvragen makkelijker. Hoe meer je over iets weet, des te interessanter wordt het. 

10. Geef respect en geef vertrouwen in plaats van dit van de ander te verlangen

Vaak wordt respect en vertrouwen van de ander verlangd. Respect en vertrouwen kun je echter alleen maar géven aan een ander. Als je daarentegen respect of vertrouwen van iemand anders verlángt, organiseer je je eigen teleurstelling. Laat aan de ander merken in hoeverre je haar of hem respecteert. Dat doe je ook weer door oprechte belangstelling te tonen. 

11. Zorg voor financiële autonomie

Met name voor de vrouwen van de geboortejaren van pak-hem-beet 1960 en eerder is het belangrijk dat ze (naast een eventuele gezamenlijke rekening) een eigen rekening hebben, zodat ze financiële autonomie hebben. Regelmatig merk ik dat de vrouwelijke klanten die niet een eigen rekening hebben, zich afhankelijk opstellen van hun man als ze graag met een vriendin op vakantie willen of als ze een bepaalde hulpverlening willen volgen. Ze moeten dan eerst toestemming vragen, en krijgen die vervolgens niet. Zorg dat je niet financieel afhankelijk bent van je partner.

Een (on)bevredigende relatie

Het duurt vaak een hele tijd, soms jaren en in een aantal gevallen een paar decennia, voordat we aan ons zelf toegeven dat we eigenlijk in een onbevredigende relatie zitten. De signalen daarvoor die je wel hebt gezien, heb je gemakshalve maar genegeerd, omdat je niet wist hoe je er het beste mee om kon gaan. Je voelt dat er geen verbinding meer is. Jullie leven misschien wel langs elkaar heen.
Hieronder volgen een paar aspecten die een rol spelen bij het aangaan van een relatie die energie kost in plaats van een relatie die energie oplevert.

Ik geef RelatietherapieCoaching en doe dat door de belangrijkste belemmering voor het mislukken van relatietherapie te ondervangen. Lees over mijn speciale manier van RelatietherapieCoaching .

Nog gebonden of niet hersteld

Het kan zijn dat een van beiden de relatie is aangegaan terwijl die nog gebonden was. Ook kan het zijn dat een van beiden kort nadat een nieuwe relatie wordt aangegaan de vorige relatie nog even uitmaakt. Wat vaak voorkomt is dat een nieuwe relatie wordt aangegaan voordat betrokkene is hersteld van een vorige relatie. Dit duidt op verlatingsangst: angst om alleen te zijn of om alleen over te blijven. 
Luister vooral hoe iemand over diens vorige relatie praat, want zo zal hij of zij vervolgens, als de eerste roze-wolk-tijd voorbij is, ook over jou praten. 

Geen energie meer of emotionele pijn/onrust

Als je merkt dat je emotioneel óp bent, of emotioneel leeg bent, of geen energie meer hebt en futloos bent, komt dat omdat je je zelf verloochent. Je bent dan ontevreden over een aantal aspecten, maar kunt of durft dat niet aan te kaarten. Ook als je emotionele onrust of emotionele pijn voelt, is dat een teken. Jouw grootste angst is misschien wel dat de relatie wordt verbroken. Je doet er alles aan om dat te voorkomen. Daarvoor offer je jezelf op of je cijfert jezelf weg.

Een patroon van aantrekken en afstoten

Het kan zijn dat er binnen jullie relatie een patroon van aantrekken en afstoten is ontstaan.
Als de een toenadering zoekt, neemt de ander meer afstand.
Ook kan het zijn dat je relatie al een paar keer uit en weer aan is gegaan. Dit heet een knipperlichtrelatie. 
De onderliggende oorzaak hiervan is bindingsangst en verlatingsangst, die twee kanten van dezelfde medaille zijn. 

Je investeert onevenredig veel

Je investeert eenzijdig en onevenredig veel in de relatie. Het moet meer van jouw kant komen dan van je partner.
Je hebt de behoefte de ander te helpen, te redden of te voor hem of haar te zorgen. De kans is groot dat je je aangetrokken voelt tot een aandoenlijk overkomende partner, die op een bepaald gebied soms wat onhandig of onbeholpen kan zijn.
Je vergoelijkt naar anderen toe het gedrag van je partner.

Samen gelukkig, zonder hem of haar ongelukkig

Als jullie apart wonen, hangt jouw gemoedstoestand en je humeur af van zijn of haar aanwezigheid. Als jullie samen zijn, voel je je top en gelukkig. Maar als hij of zij weer weg is, kun je je heel ongelukkig en zelfs depri voelen. 
Er kunnen in de loop van de tijd spanningen, meningsverschillen en zelfs ruzies ontstaan.
Misschien is alleen de seks in de relatie goed. Of er is (vrijwel) geen seks meer. 

Je wilt een einde aan de onrust in je relatie.
Of je wilt een einde aan de emotionele pijn in je relatie.
Of je wilt stoppen met piekeren en malen. Je wilt bovenal rust in je hoofd en een fijne en gelukkig makende relatie.

Ik kan je hiermee helpen met een Eendaagse Coaching. In één dag krijg je inzicht in hoe jij jouw situatie nu nog, onbewust en onbedoeld, in stand houdt én je krijgt concrete en op jouw situatie van toepassing zijnde concrete handvatten, hoe jij dat feitelijk kunt veranderen, op een manier dat je de opgedane inzichten feitelijk kunt integreren in je gedrag. 

Ik denk dat ik al veel geanalyseerd had van mijn leven, jij hebt de blinde vlekken zichtbaar gemaakt. Het was voor mij een puzzel en het is veel duidelijker geworden.’
“Dit geeft een stuk verlichting. Nu snap ik waarom ik me zo gedraag. Ik voel opluchting. Ik heb handvatten gekregen waar ik mee verder kan. Je hebt me veel gegeven.”
“Ik snap het nu eindelijk. Waar het vandaan komt. Ik weet nu ook wat ik wil. En ik weet wat me te doen staat.”


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel