Doorzettingsvermogen, wanneer is het gezond?

Je gemoedstoestand is je beste richtsnoer

Doorzettingsvermogen, wanneer is het gezond?

Ik geef je een simpel en krachtig instrument om naar je gevoel te leren luisteren, om je passie te ontdekken, en om achter je overlevingsgedrag te komen!

Doorzettingsvermogen of overlevingsgedrag?

Doorzettingsvermogen wordt als een positieve eigenschap gezien, maar dat is het niet altijd. Het kan er juist ook voor zorgen dat je verder afglijdt en dat je symptomen toenemen. Het hangt er maar helemaal vanaf waarín je dat doorzettingsvermogen vertoont. Wat door iemand doorzettingsvermogen wordt genoemd, kan namelijk ook het voIharden zijn in haar of zijn overlevingsgedrag.

 

Je gemoedstoestand is je beste richtsnoer

 

Nastrevenswaardig

In welke gevallen is doorzettingsvermogen nastrevenswaardig en wanneer is het een vorm van overlevingsgedrag? 
Het is de kunst om dat onderscheid te leren maken, om te kijken of je inderdaad bezig bent met het gezond volhouden van iets of met het versterken van je overlevingsgedrag.

Belangrijke graadmeter

Wat hierbij een rol speelt is dat mensen doorgaans hun eigen overlevingsgedrag niet als zodanig herkennen. 
Maar ook zonder dat je je eigen overlevingsgedrag herkent, is er een heel belangrijke graadmeter om te kijken of je wel of niet gezond bezig bent. Die graadmeter is je eigen energieniveau, of je eigen gemoedstoestand. Ons lichaam liegt namelijk niet! 

Energieniveau

Met energieniveau bedoel ik: levert iets jou energie óp, of kóst het jou energie? Voel je je bijvoorbeeld futloos of juist het tegenovergestelde? Ons eigen energieniveau is de belangrijkste antenne voor of we met de juiste dingen bezig zijn. Of de belangrijkste antenne voor of we de voor ons juiste dingen ook op een voor ons juiste manier doen. 

Gemoedstoestand

Dat geldt ook voor onze gemoedstoestand. Voel je je (een beetje) blij, of trots, of juist het tegenovergestelde?  Vind je iets leuk? Verheug je je erop? Of zie je ergens tegenop?

Drie maal daags bijhouden

Toen ik burn-out was, hield ik mijn gemoedstoestand 3 keer per dag bij, en dat gedurende meer dan een jaar.
Ik deed dat op het moment dat ik opstond, vlak na de lunch/aan het begin van de middag en ’s avonds voor het naar bed gaan. Elke dag, drie maal daags. Ook als ik ergens anders was, of op vakantie, hield ik het bij. Alleen door het consequent bij te houden krijg je een goed overzicht. 

Scores

Ik hield de score bewust niet bij met cijfers tussen 1 en 10, omdat ons brein er onbewust een voldoende of onvoldoende aan koppelt. Ik hield het bij met de volgende scores: ++     +     +-     –     —
Omdat ik burn-out was, scoorde ik in het begin veel –,  – en +-  . Het was door mijn herstel dat ik steeds meer + en ++ ging scoren. 

Allerbelangrijkste richtsnoer

Je hoeft niet burn-out te zijn om je gemoedstoestand bij te houden  😉 
Het bijhouden van je gemoedstoestand geeft je een helder inzicht hoe het echt zit met je gemoedstoestand. 
En het is waarschijnlijk de eerste keer in je leven dat je stilstaat bij hoe je je voelt. Terwijl ons gevoel onze allerbelangrijkste richtsnoer is voor wat wel of niet goed voor ons is. 

Verschillen zijn interessant

Ik leerde niet alleen mijn gemoedstoestand te benoemen, wat volstrekt nieuw was voor me. Maar het bijhouden van mijn gemoedstoestand bracht me nog veel meer! Ik merkte dat juist de verschillen tussen de scores interessant waren.

Positieve trigger

Stel dat ik ’s ochtends een — had gescoord en tussen de middag een – of zelfs een +-, dan was er in de loop van de ochtend een positieve trigger geweest! 

 

Positieve of negatieve triggers bepalen je gemoedstoestand

 

Negatieve trigger

Andersom: als ik bijvoorbeeld ’s middags een + had gescoord en ’s avonds scoorde ik een – of –, was er in die tussentijd een negatieve trigger geweest… Doordat ik het maand na maand bleef bijhouden, kon ik er steeds meer lijn in ontdekken. Zo herkende ik na 3 maanden een eerste belangrijke negatieve trigger, die tot mijn terugkerende dips leidde. Het bleek een bepaalde cursus Statistiek te zijn op de computer. Wát die triggers zijn, verschil natuurlijk voor iedereen. 

Niet bewust van overlevingsgedrag

Nu zul je misschien denken: Die dips voel je toch? Daarvoor hoef je toch niet je gemoedstoestand bij te gaan zitten houden? 
Ja, je zou inderdaad denken dat je die dips wel voelt, maar het probleem van overlevingsgedrag is juist dat je je er niet van bewust bent. We ontwikkelen, zonder dat we dat door hebben, overlevingsgedrag. We ontwikkelen ook allemaal verschillend overlevingsgedrag. En we ontwikkelen per persoon meerdere vormen van overlevingsgedrag. 

Ons brein

Voorbeelden van overlevingsgedrag zijn bijvoorbeeld piekeren en malen, pleasegedrag, controlebehoefte, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, niet kunnen stoppen uit angst te falen, niet graag in groepen verkeren, niet alleen kunnen zijn, machogedrag, ergernissen en frustraties, verslavingen, en dergelijke. Ons brein verricht heel veel werk om maar geen last van ons overlevingsgedrag te krijgen. Maar op een gegeven moment houdt ook dat op, en worden we bijvoorbeeld vermoeid, of we raken burn-out en/of depressief

Do’s and dont’s

Van sommige symptomen zijn we ons wel bewust, maar van de meeste (!) zijn we ons gewoon niet bewust. Een kenmerk van al mijn klanten is bijvoorbeeld dat ze in hun jeugd veel dingen móesten. Ook hier is iemand zich niet altijd van bewust. Er waren in de jeugd veel do’s en dont’s. Ons kindbrein is dan nog niet in staat om in te schatten hoe (on)logisch dingen zijn. Dit móeten tijdens onze jeugd is de reden dat volwassenen allergisch kunnen zijn voor als ze iets moeten. 

Kindbrein

Een aantal van de onlogische dingen neemt ons kindbrein voor waar aan. We hebben dan niet door dat we dat ons verdere leven ook blijven doen. Pas als we, op welke manier dan ook, vastlopen in ons leven, gaan we hulp zoeken. 

Piekeren

Juist wanneer ons gevoel niet helemaal ontwikkeld is, gaan we over op datgene wat wel ontwikkeld is: ons brein. Dan gaan we dingen rationaliseren en beredeneren. Dan zitten we voornamelijk in ons hoofd. Maar aangezien er een aantal dingen zijn die we niet kúnnen beredeneren of rationaliseren, raakt ons brein op een gegeven moment vol. En dan gaan we piekeren. Ons brein komt er dan, logisch, niet meer uit. 

Grote besluiten

Juist grote besluiten, zoals bijvoorbeeld het aannemen van een baan, of het kopen van een huis, of het verhuizen, of het aangaan van een relatie, zijn gevoelsbesluiten. Het zijn gevoelsbesluiten omdat ze zoveel componenten bevatten, dat onze ratio die niet allemaal tegelijk kan bevatten. Ons gevoel ‘weet’ daarentegen wel degelijk of we iets wel of niet willen, of of iets wel of niet goed voor ons is. Maar als je niet je gevoel helemaal hebt ontwikkeld, kun je er ook niet op vertrouwen. 

Krachtige manier

Daarom is het bijhouden van je gemoedstoestand een zeer krachtige manier om achter je eigen overlevingsgedrag te komen. Scoor je een hogere gemoedstoestand dan daarvoor? Dan was er een positieve trigger. En op welk moment scoor je een mindere gemoedstoestand dan daarvoor? Dan is daar een negatieve trigger aan voorafgegaan. 

Twee stappen nodig

Omdat ik wilde herstellen van mijn burn-out, ben ik uiteindelijk gestopt met die cursus. Ik ontdekte in de loop van de tijd meer negatieve triggers. En ik ontdekte wat mijn positieve triggers waren. Ik ben hersteld door consequent mijn negatieve triggers uit mijn leven te bannen of door iemand anders te laten doen. Maar die stap is niet voldoende. Om te herstellen én om een voldoening schenkend en een gelukkig leven te leiden, is het nodig dat je daarnaast de positieve triggers vermeerdert. 

Passie

Zo kreeg ik inzicht in de dingen die mij energie kósten en in de dingen die mij energie opleverden. Op deze manier ben ik, stap voor stap, uitgekomen bij wat ik nu doe. Ik verdien nu geld met mijn passie. En dit is nog maar het begin. 

Gevoel

Waar het om gaat is dat het ook een krachtige manier is om te leren dichter bij je gevoel te komen. Je leert, stapje voor stapje, je gevoel te benoemen en er naar te luisteren. Ons gevoel liegt niet, het is naar ons om naar ons gevoel te leren luisteren. Het wel of niet naar je energieniveau en naar je gemoedstoestand luisteren is het verschil tussen een gezond volharden en een ongezond versterken van je overlevingsgedrag. 

 

je eigen energieniveau

 

Welk overlevingsgedrag?

Doorgaan met iets dat jou energie oplevert is gezond. Het maar (blijven) doorgaan met iets waardoor jouw gemoedstoestand naar beneden gaat, is overlevingsgedrag. Zodra je stopt met je overlevingsgedrag, merk je wélk overlevingsgedrag het is; merk je wat je tot nu toe altijd onbewust hebt vermeden. 


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een videojaarprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten. 

In dit videojaarprogramma leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw videojaarprogramma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videojaarprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het VideoAngstLoslaatProgamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 77 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop).
https://loslatennu.mijnecourse.nl/courses/hoe-doorbreek-je-jouw-vicieuze-cirkel-van-angst/

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel