Depressiviteit, wat is dat ?

Depressiviteit, wat is dat?

Depressiviteit is een gevoel van somberte, moedeloosheid, futloosheid, doelloosheid, waardeloosheid. Het is een zware vorm van lijden. Om te herstellen is gedragsverandering nodig.

 

depressief meisje

Het is je eigen gedrag waarmee je jouw depressieve gevoelens in stand houdt.
Dat is goed nieuws, want daardoor kun je er ook zelf van herstellen!

Hoe vaak komt het voor?

Jaarlijks maakt meer dan 1 miljoen Nederlanders een depressie mee: 9% van de vrouwen en 6% van de mannen. Geschat wordt dat 1 elke 6 Nederlanders in zijn/haar leven te maken krijgt met een depressie. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat in 2020 depressie volksziekte nummer 1 zal zijn.

Afwenden

In 2005 voelde ik me, in de loop van een paar weken, afglijden naar een depressie. In mijn geval werd die veroorzaakt door emotionele pijn en onrust in mijn relatie. Daarvóór was ik al hersteld van een burn-out. Mijn eigen veranderende gedrag zorgde ervoor dat ik toen die depressie heb kunnen afwenden.

Passie

Het was door te luisteren naar mijn gevoel dat ik vervolgens ontdekte wat ik wilde. Hierdoor kwam ik er onder andere achter wat ik met mijn werk wilde. Zo ontdekte ik mijn passie. Ik deed wat ik leuk vond: coachen, schrijven. En zo ontwikkelde ik alsnog mijn ontwikkelingspotentieel. En zal me mijn leven lang blijven ontwikkelen… En dat kun jij ook!

Combinatie

Ik geloof dat depressiviteit een combinatie is van:
– het op emotioneel gebied vastlopen;
– een energieweglek, waardoor een negatieve energiebalans;
– emotionele roofbouw door te veel van jezelf te verlangen.
Het is als een batterij die langzaam leegloopt. Op een gegeven moment kun je je nergens meer toe zetten.

 

bij depressieve mensen is de batterij letterlijk leeg

Oorzaak

De onderliggende oorzaak van depressiviteit zit in de jeugd.
In het heden is er dan een trigger geweest, waardoor de depressiviteit lijkt te zijn ontstaan. Maar de onderliggende oorzaak van depressiviteit zit, net als bij een burn-out, in de jeugd.

Heden

In het heden is er dan sprake van een opeenstapeling van genegeerde signalen, waardoor jouw brein en lichaam op een gegeven moment zeggen: Ik kan zo niet meer. Door dit signaal serieus te nemen, kun je herstellen van je depressiviteit. Anders zul je er tegenaan blijven lopen, zoals je zult merken. 

Emotionele overbelasting

Depressiviteit is eigenlijk een emotionele overbelasting. Jouw emotie-meter staat ver in het rood. Je doet een aantal dingen in je leven die niet goed voelen. Dit toch doen is zelfverloochening. Hierdoor presteer je niet naar vermogen en staat jouw prestatieniveau als het ware in het rood: je presteert onder jouw niveau.

depressiviteit houdt in dat jouw prestatieniveau in het rood staat

Gevoel

Dit negeren van jouw gevoel vloeit ook voort uit je jeugd. Tijdens je jeugd werd er niet altijd rekening gehouden met wat jij vond of met wat jij wilde. Ook niet met wat jij voelde. Daardoor heb je vroeger je gevoel en je emoties weggestopt. Dat doet een kind onbewust.

Signalen

Voordat je depressief werd, heb je een aantal signalen genegeerd. Hierdoor heb je, onbewust, een aantal keuzes gemaakt die niet jouw eerste keuze waren. Zo’n proces gaat zo subtiel, dat we ons daar zelf vaak niet eens van bewust zijn. Die keuzes doen we namelijk vanuit onze blinde vlekken uit onze jeugd.

Keuzes

Die keuzes kunnen van alles betreffen: partnerkeuze, opleidingskeuze, beroepskeuze, keuze van je woonomgeving, het wel/niet nemen van kinderen, het lid zijn van een vereniging, vrijwilligerswerk, mantelzorg, etc. etc. etc. De voorbeelden zijn oneindig.

Negatieve emotionele balans

Vaak is er, vanuit de zelfverloochening vanuit de jeugd, sprake van 2 (of meer) van deze aspecten in het leven die voornamelijk (of volledig) energie kósten. En dan krijg je een negatieve emotionele balans.

Rood

Je hebt zo vaak dingen tegen je zin gedaan, dat jouw ‘zin-hebben’ in dingen als het ware óp is. Je weet zelfs niet meer wát je nog wel leuk vindt. Jouw energiemeter heeft zo lang ‘in het rood gestaan, dat je ook dingen die je eerder leuk vond, niet meer leuk vindt.

Genegeerd

Je kunt het vergelijken met een sporter, die fysieke roofbouw heeft gepleegd. Hij of zij heeft zo lang vermoeidheidsgevoelens genegeerd, dat het lichaam op een gegeven moment aangeeft: tot hier en niet verder. Dit is ook aan de hand met depressiviteit, maar dan op emotioneel en op gevoelsgebied.

Jeugd

Depressiviteit wordt n.m.m. getriggerd door een aantal van de volgende uit de jeugd voortvloeiende aspecten:
(Je kunt voor jezelf kijken welke van deze aspecten je bij jezelf herkent)
a. Onmacht om oplossingen te vinden voor situaties;
b. Negatief denken over het verleden, over het heden en over de toekomst;
c. Problemen en zorgen opkroppen en wegstoppen en niet uitspreken naar of bespreken met anderen;
d. Het voor aandacht en waardering afhankelijk zijn van anderen;
e. Veeleisend zijn naar je zelf en naar anderen toe;
f. Veel van jezelf moeten (let maar eens op hoe vaak je het woord ‘moeten’ naar jezelf toe gebruikt);
g. Het altijd maar doorgaan (het woord ‘stoppen’ of ‘minder’ ken je niet of nauwelijks);
h. Van lichamelijke signalen denken dat ze erbij horen
i. Het niet (altijd) kunnen aangeven van je eigen grenzen;
j. Het een ander zien als de oorzaak van jouw situatie;
k. Het doen van dingen die je niet leuk vindt (en die jou energie kósten);
l. Het niet (voldoende) doen van dingen die je leuk vindt (en die jou alleen maar energie ópleveren);
m. ‘Voorwaardelijk’ leven: eerst moet dit of dat gebeuren, dan kan/mag ik pas….
n. Leven zonder een (levens)doel. Zonder levensdoel weet je niet waarom je op zou staan;

 

depressieve mensen hebben geen doel in hun leven  

o. Het ontberen van bepaalde gedragsvaardigheden om live-events (zoals bv scheiding, ontslag, ziekte e.d.) het hoofd te bieden;
p. Het voornamelijk leven op je ratio in plaats van op je gevoel.

Patronen van vroeger

De onderliggende oorzaak van depressiviteit zit in patronen van vroeger:
– je hebt niet de aandacht, waardering, erkenning, steun en aanmoediging gehad waar je als kind recht op en behoefte aan hebt;
– je hebt regelmatig de boodschap gekregen dat je het niet goed (genoeg) deed of dat je het niet kon;
– je hebt op de een of andere manier te doen gehad met (een van) je ouders, waardoor je jezelf hebt ontzien en leren wegcijferen.

Gevolgen

De gevolgen van deze patronen van vroeger voor een kind zijn:
a. Je hebt in je jeugd je gevoel en emoties moeten wegstoppen;
b. Je hebt niet geleerd naar je lichaamssignalen (als bv geen zin hebben, vermoeidheid, ergernis of frustratie, verdriet, twijfel, angst, e.d.) te luisteren;
c. Je hebt zelfs geleerd jouw lichaamssignalen niet serieus te nemen en om die te negeren. Omdat jouw ouders ook jouw signalen negeerden toen je kind was. Dat dezen ze natuurlijk niet opzettelijk. Ook jouw ouders hadden namelijk het serieus nemen van hun lichaamssignalen evenmin van hún ouders meegekregen;
d. Je kon als kind met je gevoelens van angst en leegte niet naar je ouders. En er zelf mee omgaan kon je natuurlijk nog niet. Daar heeft een kind juist de ouders voor nodig;
e. Om toch met gebeurtenissen in je jeugd om te gaan, heb je, logisch, bepaald overlevingsgedrag ontwikkeld (bv om dóór te gaan, om controle te houden, om te pleasen, om te helpen/redden/verzorgen, e.d.. Op een gegeven moment werkt dit overlevingsgedrag niet meer;
f. Je probeert je eigen en andermans gedrag en bepaalde gebeurtenissen te beredeneren en te rationaliseren, of om die juiste te nuanceren en weg te relativeren;
g. Je doet dingen omdat je denkt dat het moet of omdat je denkt dat het zo hoort.

Ontwikkelen

Het proces van een depressie gaat vaak geleidelijk. Ik krijg regelmatig mails van mensen die de video over depressieve gevoelens uit het Videojaarprogramma hebben bekeken, en die zich door de video realiseerden dat ze een depressie aan het ontwikkelen waren of al hadden. Zij waren zich dat niet bewust geweest.

Wetenschap

In het huidige wetenschappelijk onderzoek naar depressiviteit worden die patronen van vroeger uit onze jeugd, niet meegenomen in het onderzoek. Er wordt hierdoor dus geen onderscheid gemaakt tussen de oorzaak in je jeugd enerzijds en de triggers in het heden anderzijds.

Triggers in het heden

Sterker nog: de triggers in het heden (bv een scheiding of ontslag e.d.) worden doorgaans als de oorzaak gezien. Zonder dat men zich afvraagt waarom niet meer mensen die scheiden of ontslagen worden, een depressie ontwikkelen.

Terugval

Bijna alle mensen die een depressie hebben gehad, blijken uiteindelijk later in hun leven weer een depressie te krijgen. Het terugvalpercentage is dan ook zeer hoog. Waarom verbaast mij dat niet?

Inzicht

Als je namelijk geen inzicht hebt in je patronen patronen van vroeger en niet in de triggers in het heden, weet je niet wat de werkelijke oorzaak van je depressie is en kun je daarin dan ook niet emotioneel gezond gedrag aanleren. Als je je gedrag niet verandert, komt er vanzelf een keer voor die volgende depressie ook weer een trigger.

Triggers

Triggers zijn normale live-events, die in ieders leven voorkomen. In het leven van de een wat meer dan in het leven van de ander. Voor iemand die niet een emotioneel gezonde opvoeding heeft gehad, kan een trigger leiden tot een depressie of burn-out e.d.

Burn-out

Overigens is het zo dat de symptomen van een depressie en van een burn-out gedeeltelijk overeenkomen. Vandaar dat niet altijd duidelijk is aan te geven of iemand een depressie dan wel een burn-out heeft.

Emotioneel gezond

Om van een depressie af te komen, is het nodig om emotioneel gezonde gedragspatronen aan te leren. Als je eenmaal emotioneel gezond gedrag hebt aangeleerd, zullen live-events voor jou geen trigger meer vormen. Je voorkomt hiermee een volgende depressie.

Mindset

Je hebt dan een emotioneel stabiele en oplossingsgerichte mindset ontwikkeld en hebt leren luisteren naar je gevoel. Ook boor je alsnog je ontwikkelingspotentieel aan.
Om te herstellen is het o.a. nodig dat je het onderscheid leert maken tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie

Bij intrinsieke motivatie doe je iets omdat je de activiteit op zich graag doet. Je doet die activiteit ook, als je er geen beloning voor krijgt of voor zou krijgen. Mensen die depressief zijn, doen erg weinig tot geen activiteiten enkel en alleen omdat ze het leuk vinden om dat te doen. Het levert alleen maar energie op!

Extrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie houdt in dat je een activiteit alleen doet omdat je ervoor beloond wordt. Dat kan zijn in de vorm van salaris, complimenten, toegang tot iets, status, kleding, bonussen, certificaten, etc. etc. etc. Als je niet een vorm van beloning zou krijgen, zou je die activiteit niet doen.

Vrede

Bij herstel komt er altijd uit waar jij vrede mee hebt. Dat is wat herstel is.
Ook merk je al verschil vanaf het moment dat je met je herstel aan de slag gaat.
In de video over depressieve gevoelens behandel ik 15 praktische handvatten om van depressies en dips te herstellen. Deze handvatten werken allemaal positief op elkaar in. Bij een depressie werken patronen van vroeger nog negatief op elkaar in.
Wil je herstellen van je depressie, dan heb je heel veel aan mijn Videojaarprogramma!

 

herstellen van depressiviteit houdt in dat je alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboort

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178