Depressiviteit, wat is dat ?

Ammy van BedafGeen categorie

Depressiviteit, wat is dat?

Depressiviteit is een gevoel van somberte, moedeloosheid, futloosheid, doelloosheid, waardeloosheid. Het is een zware vorm van lijden. Om te herstellen is gedragsverandering nodig.

 

depressief meisje

Het is je eigen gedrag waarmee je jouw depressieve gevoelens in stand houdt.
Dat is goed nieuws, want daardoor kun je er ook zelf van herstellen!

Hoe vaak komt het voor?

Jaarlijks maakt meer dan 1 miljoen Nederlanders een depressie mee: 9% van de vrouwen en 6% van de mannen. Geschat wordt dat 1 elke 6 Nederlanders in zijn/haar leven te maken krijgt met een depressie. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat in 2020 depressie volksziekte nummer 1 zal zijn.

Afwenden

In 2005 voelde ik me, in de loop van een paar weken, afglijden naar een depressie. In mijn geval werd die veroorzaakt door emotionele pijn en onrust in mijn relatie. Daarvóór was ik al hersteld van een burn-out. Mijn eigen veranderende gedrag zorgde ervoor dat ik toen die depressie heb kunnen afwenden.

Passie

Het was door te luisteren naar mijn gevoel dat ik vervolgens ontdekte wat ik wilde. Hierdoor kwam ik er onder andere achter wat ik met mijn werk wilde. Zo ontdekte ik mijn passie. Ik deed wat ik leuk vond: coachen, schrijven. En zo ontwikkelde ik alsnog mijn ontwikkelingspotentieel. Mijn leven lang zal ik me blijven ontwikkelen… En dat kun jij ook!

Combinatie

Ik geloof dat depressiviteit een combinatie is van:
– het op emotioneel gebied vastlopen;
– een energieweglek, waardoor een negatieve energiebalans;
– emotionele roofbouw door te veel van jezelf te verlangen.
Het is als een batterij die langzaam leegloopt. Op een gegeven moment kun je je nergens meer toe zetten.

 

bij depressieve mensen is de batterij letterlijk leeg

 

Oorzaak

De onderliggende oorzaak van depressiviteit zit in de jeugd.
In het heden is er dan een trigger geweest, waardoor de depressiviteit lijkt te zijn ontstaan. Maar de onderliggende oorzaak van depressiviteit zit, net als bij een burn-out, in de jeugd.

Heden

In het heden is er dan sprake van een opeenstapeling van genegeerde signalen, waardoor jouw brein en lichaam op een gegeven moment zeggen: Ik kan zo niet meer. Door dit signaal serieus te nemen, kun je herstellen van je depressiviteit. Anders zul je er tegenaan blijven lopen, zoals je zult merken. 

Emotionele overbelasting

Depressiviteit is eigenlijk een emotionele overbelasting. Jouw emotie-meter staat ver in het rood. Je doet een aantal dingen in je leven die niet goed voelen. Dit toch doen is zelfverloochening. Hierdoor presteer je niet naar vermogen en staat jouw prestatieniveau als het ware in het rood: je presteert onder jouw niveau.

depressiviteit houdt in dat jouw prestatieniveau in het rood staat

 

Gevoel

Dit negeren van jouw gevoel vloeit ook voort uit je jeugd. Tijdens je jeugd werd er niet altijd rekening gehouden met wat jij vond of met wat jij wilde. Ook niet met wat jij voelde. Daardoor heb je vroeger je gevoel en je emoties weggestopt. Dat doet een kind onbewust.

Signalen

Voordat je depressief werd, heb je een aantal signalen genegeerd. Hierdoor heb je, onbewust, een aantal keuzes gemaakt die niet jouw eerste keuze waren. Zo’n proces gaat zo subtiel, dat we ons daar zelf vaak niet eens van bewust zijn. Die keuzes doen we namelijk vanuit onze blinde vlekken uit onze jeugd.

Keuzes

Die keuzes kunnen van alles betreffen: partnerkeuze, opleidingskeuze, beroepskeuze, keuze van je woonomgeving, het wel/niet nemen van kinderen, het lid zijn van een vereniging, vrijwilligerswerk, mantelzorg, etc. etc. etc. De voorbeelden zijn oneindig.

Negatieve emotionele balans

Vaak is er, vanuit de zelfverloochening vanuit de jeugd, sprake van 2 (of meer) van deze aspecten in het leven die voornamelijk (of volledig) energie kósten. En dan krijg je een negatieve emotionele balans.

Rood

Je hebt zo vaak dingen tegen je zin gedaan, dat jouw ‘zin-hebben’ in dingen als het ware óp is. Je weet zelfs niet meer wát je nog wel leuk vindt. Jouw energiemeter heeft zo lang ‘in het rood gestaan, dat je ook dingen die je eerder leuk vond, niet meer leuk vindt.

Genegeerd

Je kunt het vergelijken met een sporter, die fysieke roofbouw heeft gepleegd. Hij of zij heeft zo lang vermoeidheidsgevoelens genegeerd, dat het lichaam op een gegeven moment aangeeft: tot hier en niet verder. Dit is ook aan de hand met depressiviteit, maar dan op emotioneel en op gevoelsgebied.

Jeugd

Depressiviteit wordt n.m.m. getriggerd door een aantal van de volgende uit de jeugd voortvloeiende aspecten:
(Je kunt voor jezelf kijken welke van deze aspecten je bij jezelf herkent)
a. Onmacht om oplossingen te vinden voor situaties;
b. Negatief denken over het verleden, over het heden en over de toekomst;
c. Problemen en zorgen opkroppen en wegstoppen en niet uitspreken naar of bespreken met anderen;

Bovendien: 

d. Het voor aandacht en waardering afhankelijk zijn van anderen;
e. Veeleisend zijn naar je zelf en naar anderen toe;
f. Veel van jezelf moeten (let maar eens op hoe vaak je het woord ‘moeten’ naar jezelf toe gebruikt);
g. Het altijd maar doorgaan (het woord ‘stoppen’ of ‘minder’ ken je niet of nauwelijks);
h. Van lichamelijke signalen denken dat ze erbij horen;
i. Het niet (altijd) kunnen aangeven van je eigen grenzen;

En tenslotte:

j. Het een ander zien als de oorzaak van jouw situatie;
k. Het doen van dingen die je niet leuk vindt (en die jou energie kósten);
l. Het niet (voldoende) doen van dingen die je leuk vindt (en die jou alleen maar energie ópleveren);
m. ‘Voorwaardelijk’ leven: eerst moet dit of dat gebeuren, dan kan/mag ik pas….
n. Leven zonder een (levens)doel. Zonder levensdoel weet je niet waarom je op zou staan;

 

depressieve mensen hebben geen doel in hun leven  

o. Het ontberen van bepaalde gedragsvaardigheden om live-events (zoals bv scheiding, ontslag, ziekte e.d.) het hoofd te bieden;
p. Het voornamelijk leven op je ratio in plaats van op je gevoel.

Patronen van vroeger

De onderliggende oorzaak van depressiviteit zit in patronen van vroeger:
– je hebt niet de aandacht, waardering, erkenning, steun en aanmoediging gehad waar je als kind recht op en behoefte aan hebt;
– je hebt regelmatig de boodschap gekregen dat je het niet goed (genoeg) deed of dat je het niet kon;
– en je hebt op de een of andere manier te doen gehad met (een van) je ouders, waardoor je jezelf hebt ontzien en leren wegcijferen.

Gevolgen

De gevolgen van deze patronen van vroeger voor een kind zijn:
a. Je hebt in je jeugd je gevoel en emoties moeten wegstoppen;
b. Je hebt niet geleerd naar je lichaamssignalen (als bv geen zin hebben, vermoeidheid, ergernis of frustratie, verdriet, twijfel, angst, e.d.) te luisteren;
c. Je hebt zelfs geleerd jouw lichaamssignalen niet serieus te nemen en om die te negeren. Omdat jouw ouders ook jouw signalen negeerden toen je kind was. Dat dezen ze natuurlijk niet opzettelijk. Ook jouw ouders hadden namelijk het serieus nemen van hun lichaamssignalen evenmin van hún ouders meegekregen;

En daarnaast nog: 

d. Je kon als kind met je gevoelens van angst en leegte niet naar je ouders. En er zelf mee omgaan kon je natuurlijk nog niet. Daar heeft een kind juist de ouders voor nodig;
e. Om toch met gebeurtenissen in je jeugd om te gaan, heb je, logisch, bepaald overlevingsgedrag ontwikkeld (bv om dóór te gaan, om controle te houden, om te pleasen, om te helpen/redden/verzorgen, e.d.. Op een gegeven moment werkt dit overlevingsgedrag niet meer;
f. Je probeert je eigen en andermans gedrag en bepaalde gebeurtenissen te beredeneren en te rationaliseren, of om die juiste te nuanceren en weg te relativeren;
g. Je doet dingen omdat je denkt dat het moet of omdat je denkt dat het zo hoort.

Ontwikkelen

Het proces van depressiviteit gaat vaak geleidelijk. Ik krijg regelmatig mails van mensen die de video over depressieve gevoelens uit het Videojaarprogramma hebben bekeken, en die zich door de video realiseerden dat ze een depressie aan het ontwikkelen waren of al hadden. Zij waren zich dat niet bewust geweest.

Wetenschap

In het huidige wetenschappelijk onderzoek naar depressiviteit worden die patronen van vroeger uit onze jeugd, niet meegenomen in het onderzoek. Er wordt hierdoor dus geen onderscheid gemaakt tussen de oorzaak in je jeugd enerzijds en de triggers in het heden anderzijds.

Triggers in het heden

Sterker nog: de triggers in het heden (bv een scheiding of ontslag e.d.) worden doorgaans als de oorzaak gezien. Zonder dat men zich afvraagt waarom niet meer mensen die scheiden of ontslagen worden, een depressie ontwikkelen.

Terugval

Bijna alle mensen die een depressie hebben gehad, blijken uiteindelijk later in hun leven weer een depressie te krijgen. Het terugvalpercentage van depressiviteit is dan ook zeer hoog. Waarom verbaast mij dat niet?

Inzicht

Als je namelijk geen inzicht hebt in je patronen patronen van vroeger en niet in de triggers in het heden, weet je niet wat de werkelijke oorzaak van je depressie is en kun je daarin dan ook niet emotioneel gezond gedrag aanleren. Als je je gedrag niet verandert, komt er vanzelf een keer voor die volgende depressie ook weer een trigger.

Triggers

Triggers zijn normale live-events, die in ieders leven voorkomen. In het leven van de een wat meer dan in het leven van de ander. Voor iemand die niet een emotioneel gezonde opvoeding heeft gehad, kan een trigger leiden tot een depressie of burn-out e.d.

Burn-out

Overigens is het zo dat de symptomen van depressiviteit en van burn-out gedeeltelijk overeenkomen. Vandaar dat niet altijd duidelijk is aan te geven of iemand een depressie dan wel een burn-out heeft.

Emotioneel gezond

Om van depressiviteit af te komen, is het nodig om emotioneel gezonde gedragspatronen aan te leren. Als je eenmaal emotioneel gezond gedrag hebt aangeleerd, zullen live-events voor jou geen trigger meer vormen. Je voorkomt hiermee een volgende depressie.

Vicieuze cirkel doorbreken

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Mindset

Je hebt dan een emotioneel stabiele en oplossingsgerichte mindset ontwikkeld en hebt leren luisteren naar je gevoel. Ook boor je alsnog je ontwikkelingspotentieel aan.
Om te herstellen is het o.a. nodig dat je het onderscheid leert maken tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie

Bij intrinsieke motivatie doe je iets omdat je de activiteit op zich graag doet. Je doet die activiteit ook, als je er geen beloning voor krijgt of voor zou krijgen. Mensen die depressief zijn, doen erg weinig tot geen activiteiten enkel en alleen omdat ze het leuk vinden om dat te doen. Het levert alleen maar energie op!

Extrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie houdt in dat je een activiteit alleen doet omdat je ervoor beloond wordt. Dat kan zijn in de vorm van salaris, complimenten, toegang tot iets, status, kleding, bonussen, certificaten, etc. etc. etc. Als je niet een vorm van beloning zou krijgen, zou je die activiteit niet doen.

Vrede

Bij herstel komt er altijd uit waar jij vrede mee hebt. Dat is wat herstel is.
Ook merk je al verschil vanaf het moment dat je met je herstel aan de slag gaat.
In de video over depressieve gevoelens behandel ik 15 praktische handvatten om van depressies en dips te herstellen. Deze handvatten werken allemaal positief op elkaar in. Bij depressiviteit werken patronen van vroeger nog negatief op elkaar in.
Wil je herstellen van je depressie, dan heb je heel veel aan mijn Videojaarprogramma!

 

herstellen van depressiviteit houdt in dat je alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboort


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel