De 9 belangrijkste aspecten ten aanzien van een relatie

Leer anderen loslaten...

Mensen die onvrede, hinder, last en emotionele pijn ervaren, willen loslaten.
Deze onprettige gevoelens ervaren we in contacten met andere mensen.
Wij kunnen deze contacten wel degelijk beïnvloeden!
Een van de belangrijke behoeften van de mens is het aangaan van een bevredigende relatie.
Dit lukt jammer genoeg niet iedereen.
Inzicht in jouw onbewuste belemmeringen biedt uitzicht op een bevredigende relatie.

In de komende 9 artikelen op deze weblog besteed ik aandacht aan de 9 belangrijkste aspecten om te komen tot een evenwichtige en gelijkwaardige relatie.
Deze aspecten zijn (in de volgorde waarin ze de komende weken behandeld worden):

1. Waar begint onvrede mee? 10 ergernissen over je partner waarvan jij denkt dat je die niet kunt beïnvloeden. In dit blog behandel ik de 10 ergernissen. In de komende blogs zal ik laten zien hoe je wel degelijk je partner kunt beïnvloeden. ‘Beïnvloeden’ is dan iets heel anders dan veranderen en dat onderscheid is cruciaal voor het welslagen ervan. Beïnvloeden begint namelijk bij jezelf. Door zelf dingen anders te doen (in plaats van je partner te willen veranderen), kun je je partner beïnvloeden. Juist door dingen in jezelf los te laten, hoef je je partner niet los te laten.

2. Wat zijn de 7 valkuilen waar jij, onbedoeld en onbewust, in kunt stappen?

3. Hoe verhouden de ergernissen zich tot jouw valkuilen en: wat kun jij eraan doen?

4. Hoe kom jij te weten wat je diep in je hart aangaande je relatie wilt? En wat jij betreffende je
relatie kunt?

5. Welke besluiten zijn mogelijk als het om je relatie gaat? Dit zijn er in ieder geval 2 méér dan jij
denkt. En wat moet jij weten om tot een goed besluit te komen?

6. Wat kun je doen om door te gaan met je relatie?

7. Als jij of je partner besluit om jullie relatie te beëindigen, wat kun jij doen om praktisch en
emotioneel los te komen?

8. Hoe kun jij grip krijgen op je leven?

9. Hoe kun jij een gelijkwaardige relatie aangaan?

Wat zijn 10 ergernissen over je partner waarvan jij denkt dat jij die niet kunt beïnvloeden?

a. Jouw partner reageert regelmatig afstandelijk en niet enthousiast

b. Jullie hebben terugkerende ruzies, conflicten of onenigheid

c. Er is sprake van aantrekken en afstoten

d. Jullie doen alleen leuke dingen als en op het moment dat het je partner uitkomt

e. Op het moment dat je je partner nodig hebt, is hij of zij er niet voor jou

f. Je partner heeft een relatie met een ander of meerdere relationele contacten tegelijk of na elkaar,
waar jij wisselend onderdeel van uitmaakt

g. De normen en waarden van jouw partner zijn alleen van toepassing als het je partner uitkomt

h. Je partner vindt dat jij de enige bent die moet veranderen

i. Tijdens voor jou belangrijke dagen ben je alleen

j. Je partner laat veel dingen aan jou over of laat je met veel dingen zitten.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]