Inzichten over loslaten, wat zijn de 12 bealngrijskte?

Ammy van BedafGeen categorie

Inzichten over Loslaten, wat zijn de 12 belangrijkste?

Veel mensen willen loslaten.
Inmiddels heb ik meer dan 300 mensen geholpen om los te laten. 
Op grond hiervan heb ik dit overzicht van 12 belangrijke inzichten over loslaten samengesteld.

Emotionele pijn

Je kunt een einde maken aan je emotionele pijn als je wat doet aan je eigen aandeel. Je eigen aandeel is je eigen blinde vlek. Als die er niet was, was het niet zo ver gekomen dat je piekerde en maalde en/of emotionele pijn had. Mensen verschillen in de door hen ervaren blinde vlek.

Piekeren en malen

Er is én het verwijtende gedrag van de ander, én jouw onmacht voor nodig om emotionele pijn te ervaren en te piekeren en te malen. Als één van beide er niet is, heb je geen last. Je eigen aandeel betreft je eigen onmacht/machteloosheid met het gedrag van de ander om te gaan. Als je emotionele pijn op een gegeven moment niet weggaat of als jouw piekeren en malen niet weggaan, wordt dit veroorzaakt door je eigen onmacht/machteloosheid, ongeacht hoe verwijtend het gedrag van de andere partij (partner, ex-partner, baas, vriend(in), collega) ook is.

Wat ook belangrijke inzichten over loslaten zijn:

De aanpak van je onmacht en machteloosheid staat los van
jouw besluit ten aanzien van jouw huidige situatie.
Het stoppen van jouw emotionele pijn en het piekeren en malen vindt plaats door en dus ná jouw gewijzigde gedrag in of ten aanzien van de situatie waar jij in verkeert. Het maakt niet uit of je je huidige relatie of werkrelatie continueert of stopt. Het is eerder andersom: door wijziging van je eigen houding en gedrag beëindig je je emotionele pijn en het piekeren en malen en rolt er voor jou vanzelf een goed besluit uit.

4.
Andersom is ook waar. Als je van relatie of werkomgeving verandert en niets doet aan je emotionele pijn en het piekeren, heb je dezelfde onmacht en zal de geschiedenis zich herhalen als je de betreffende trigger weer tegenkomt. Die trigger is jouw blinde vlek.

5.
Het eigen aandeel c.q. de eigen blinde vlek gaat niet over schuld of over verwijten naar de ander. Het zoeken naar schuld lost namelijk iemands pijn niet op. Als de ander volledig schuldig is, lost dat jouw emotionele pijn niet op. Het eigen aandeel is datgene wat maakt dat iemand zich onmachtig voelt en waardoor, onbedoeld en onbewust, iemands emotionele pijn en/of piekeren en malen in stand wordt gehouden.

6.
Het eigen aandeel c.q. de eigen blinde vlek kent vele uitingsvormen. Er is doorgaans sprake van meerdere uitingsvormen die op elkaar inspelen. Bijvoorbeeld dat bepaalde signalen zijn gemist, of dat signalen wel zijn gezien maar dat er vervolgens niets mee werd gedaan, of dat iemand zichzelf heeft weggecijferd, of dat er een ondergeschikte rol was ontstaan, of juist een bevoogdende rol, enzovoorts. Als je de oorzaak, de aanleiding en de trigger van de uitingsvormen kent (je blinde vlek), kun je er iets anders voor in de plaats stellen.

7.
Je eigen onmacht is de grootste pijn. Zodra je uit je onmachtpositie komt, gaan je emotionele pijn en gepieker ook weg. De uitingsvormen van onmacht zullen ook na een scheiding of overstap naar een andere werkomgeving een rol blijven spelen. Die onmacht zat er al en werd door de relatie, de scheiding of door de werkomgeving getriggerd. Het zat er al, anders had het niet getriggerd kunnen worden.

8.
Die uitingsvormen (ongeacht welke dat zijn) hadden op enig moment in je leven een functie, waardoor ze toen ontwikkeld zijn. Later in je leven verliezen ze hun functie, maar hou je je er nog wel aan vast, terwijl de situatie is veranderd. En het is dat vasthouden aan nutteloze uitingsvormen van vroeger dat nu jouw huidige emotionele pijn en piekeren en malen veroorzaakt.

Bovendien zijn belangrijke inzichten over loslaten:

9.
De functie van emotionele pijn is dat het iemand dwingt om ander gedrag te gaan vertonen. Dit kun je vergelijken met fysieke pijn of met het olielampje in je auto; je moet iets doen. Negeren van de fysieke pijn of van het olielampje leidt tot problemen. Zolang iemand met emotionele pijn niet het gedrag verandert, zal de emotionele pijn blijven en de kans bestaat dat het in de loop van de tijd verergert.

10.
De emotionele pijn wordt veroorzaakt door het verzet tegens ons gevoel. Dat verzet is, onbewust en onbedoeld, ingegeven door ervaringen van vroeger, waarvan de oorzaken nu weg zijn. Belangrijk is het onderscheid tussen gevoel en emotie

11.
We hebben de ander (relatie, werkomgeving) nódig om aan onze eigen blinde vlek te kunnen werken. Onbewust zoeken we die omgeving (in relaties of in de werkomgeving) steeds weer op, tot het moment in ons leven dat we iets aan onze eigen blinde vlek doen.

12.
Piekeren en malen en emotionele pijn hebben pas zin gehad door wat iemand er mee gedaan heeft. Anders is het nutteloos geweest en zal het blijven voortduren.

Kortom: Inzichten over loslaten zijn belangrijk voor je welzijn.
Inzicht in je blinde vlek maakt dat emotionele pijn en het piekeren en malen zullen stoppen. Loslaten doe je door nieuwe emotioneel gezonde vaardigheden te leren. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.