Creativiteit en inventiviteit zijn vaardigheden die je kunt leren. Hoe?

Ammy van BedafEmotioneel gezond gedrag

Creativiteit en inventiviteit zijn geen gaven, maar vaardigheden

Hoe weet ik dat creativiteit en inventiviteit vaardigheden zijn die je je kunt aanleren? Hoe weet ik dat het geen gaven zijn, die je al dan niet bij je geboorte hebt meegekregen?
Dat weet ik omdat ik heb gemerkt hoe en waardoor ik mijn eigen creativiteit en inventiviteit heb ontwikkeld. Daar gaat dit artikel over. 

Wat is creativiteit?

Er bestaat geen eenduidige definitie van het woord creativiteit.
Samengevat omvat creativiteit het volgende:
Het vermogen om iets nieuws te creëren dat nuttig is.
Een nieuw voorwerp, concept of werkwijze bedenken.
Een (originele) oplossing vinden voor een probleem: probleemoplossend vermogen. 

Oplossingsmogelijkheden

Creativiteit houdt in dat je problemen (h)erkent en benoemt en dat je verschillende oplossingsmogelijkheden bedenkt.
Je reflecteert op je eigen proces. 
Je denkt na over aan welke kwaliteit jouw werk moet voldoen.
En je bent in staat om beslissingen te nemen. 

 

 

Wat is inventiviteit?

Inventiviteit is het vermogen om nieuwe ideeën te bedenken.
Een synoniem van inventiviteit is vindingrijkheid.
Als je inventief bent, ben je vernuftig en ben je vaardig in het bedenken en uitdenken van nieuwe ideeën. In die zin overlappen creativiteit en inventiviteit elkaar. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, alsnog je gevoel wilt ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Hoe heb ik zelf creativiteit en inventiviteit ontwikkeld?

Het gekke was dat ik er helemaal niet op uit was, maar ik merkte dat ik door mijn herstelproces creatief en inventief was geworden. Het was dus een heel prettige ‘bijvangst’ van mijn herstelproces toen ik herstelde van mijn burn-out. 

Praktische vaardigheden

Ik kan nu terugkijken op hóe ik dat ontwikkeld heb, en dan kom ik op de volgende praktische vaardigheden: ik heb mijn controle losgelaten; mijn zwart-wit-denken heb ik ontwikkeld naar een meerdimensionaal denkniveau; ik heb alsnog mijn gevoel ontwikkeld. 
Ik ga ze hier stuk voor stuk bespreken: hoe het ervoor was, en hoe ik me deze gedragsvaardigheden heb aangeleerd. 

Controle loslaten

Ik had niet door hoezeer ik structuur en controle had gezocht in mijn leven. Ik vond het namelijk heel normaal zoals ik leefde. Tot ik in 1999 burn-out raakte en hulp zocht om te herstellen. Toen leek het wel alsof ik in een parallelle wereld had geleefd, want langzaam begon mijn controlebehoefte te ontdooien en te verdampen

Waar merkte ik mijn controlebehoefte aan?

Ik merkte mijn controlebehoefte aan het zelf dingen willen bepalen, omdat ik oprecht dacht dat mijn manier, of dat mijn keuze, de beste manier of keuze was. Als ik er op terugkijk, is dat gewoon een vorm van arrogantie geweest. 
Door het loslaten van mijn controlebehoefte ging ik meer naar andere mensen luisteren en ging er daardoor een wereld voor mij open. 

Structuur

Ook merkte ik mijn controlebehoefte aan de mate waarin ik alles heel gestructureerd deed. Ik had bijvoorbeeld strakke schema’s voor mijn triatlon- en marathontrainingen. Ook mijn studie deed ik gestructureerd. De mate van gestructureerdheid werd me duidelijk doordat ik me ongelukkig voelde als ik van mijn structuur moest afwijken. Die trainings- en studieschema’s waren doel op zich geworden, in plaats van een middel om mijn doel te bereiken. 

Geen spontane dingen

Binnen mijn gestructureerde leven was geen plaats voor onverwachtse dingen of voor ander spontaan gedrag. Want dan was ik mijn structuur kwijten kon ik mijn schema voor die dag niet halen. Ik had niet door dat ik geen voldoening haalde uit mijn structuur. Als ik niet kon voldoen aan mijn structuur of schema baalde ik daarvan. Ik deed er alles aan om mijn structuur en mijn schema te bewaken. Ik dacht oprecht dat het zo het beste was. 

Projectie

Ook had ik niet door in welke mate ik, vanuit mijn eigen perspectief, een oordeel vormde over andere mensen. Ik projecteerde mijn eigen beeld op andere mensen en had dat niet door. Ik was bijvoorbeeld altijd bezig en kon soms andere mensen gemakzuchtig vinden. Dat veranderde pas doordat ik burn-out raakte. We doen heel veel om ons eigen zelfbeeld maar in stand te kunnen houden. Ook als ons zelfbeeld niet helemaal (of helemaal niet) juist is. 

Hoe ben ik van mijn controlebehoefte afgekomen?

Op verschillende manieren ben ik van mijn controlebehoefte afgekomen. 
Een heel belangrijke manier bleek achteraf te zijn om mezelf aan te leren om in principe niets meer te zeggen. Destijds heb ik er 6 weken over gedaan voordat het me de eerste keer lukte om ergens niet impulsief op te reageren. Hierdoor hoorde ik niet alleen wat de ander zei, maar luisterde ik er ook naar, zonder zelf al in mijn brein mijn verdedigende reactie te formuleren.

Er ging een wereld voor me open

Hierdoor ging er, letterlijk, een wereld voor me open. Vanaf dat moment was ik namelijk in staat om naar andermans argumenten te luisteren of door te vragen. Dáár hoort een gesprek over te gaan en niet over het bestrijden van andermans standpunten. Een goed gesprek gaat over de onderliggende argumenten, motieven of drijfveren voor iets. 

Tijdens vergaderingen

Ook in vergaderingen ging er een wereld voor me open. Waar ik daarvóór altijd als eerste iets zei, hield ik nu mijn mond en gaf ik als laatste mijn mening. Zo hoorde ik eerst alle andere meningen. Hierdoor haalde ik n.m.m. zinnige aspecten uit andermans opmerkingen en paste ik mijn mening aan tijdens de vergadering. 

Weloverwogen mening

Waar ik daarvoor altijd de hele vergadering anderen van mijn in het begin ingenomen standpunt probeerde te overtuigen, had ik nu aan het einde van de vergadering een weloverwogen mening. Die vaak werd overgenomen. 

De ander laten kiezen 

Wat ik ook heb gedaan waardoor ik van mijn controlebehoefte af te komen, is bewust de ander de keuze te laten maken. Bijvoorbeeld t.a.v. het restaurant waar je uit gaat eten. Pas toen ik deze controle ging loslaten, had ik door hoezeer ik daar onbewust altijd mijn eigen stempel op had gedrukt. We hebben allemaal onze eigen dingen die we onbewust doordrukken.

Ik werd enorm verrast

Het enige wat ik dan aangaf was wat ik niet lekker vond (sushi) en voor de rest liet ik me verrassen. En verrast werd ik! Nog nooit heb ik zo veel fijne en gezellige en voor mij nieuwe restaurants leren kennen. Dit is gewoon een voorbeeld dat aangeeft wat het je oplevert om je te laten verrassen. 

Schema’s minder als dwangbuis

Mijn trainings- en studieschema’s werden steeds minder een dwangbuis. 
Dat kwam omdat ik bezig was om mijn gevoel alsnog te ontwikkelen. Mijn gevoel gaf aan dat ik trainen en studeren leuk vond, maar niet zoveel uren achter elkaar. Pas als je dergelijke dingen gaat loslaten, zie je hoe bizar je gedrag is geweest en welke vormen je gedrag heeft aangenomen. 

Zonder schema’s

Ik werk nu geheel zonder schema’s.
Soms plan ik bepaalde werkzaamheden wel, maar dat is niet meer dan een richting; het is geen doel meer op zich. Hierdoor voel ik rust. Waar ik eerst baalde als ik mijn schema niet haalde, is het nu nadersom en voel ik nu voldoening als ik iets heb gerealiseerd. 

Meerdimensionaal denkniveau ontwikkelen

De tweede praktische vaardigheid die ik heb ontwikkeld is het ontwikkelen van een meerdimensionaal denkniveau. Dit begon met het beseffen dat ik een eendimensionaal denkniveau had. Ik kwam er achter dat ik veel oplossingen niet wist. Ik dacht zwart-wit en in alles-of-niets. 

Spiegelen

Omdat ik me door verschillende hulpverleners liet spiegelen, hoorde ik steeds meer over allerlei andere mogelijkheden dan mijn gedrag en dan mijn starre brein kon bedenken. Hierdoor begon ik langzaam te ontdekken dat er een leven was tussen de uitersten waarop ik mijn leven leidde. Nou ja, om eerlijk te zijn was er eerder sprake van een leven lijden dan een leven leiden. 

Overlevingsgedrag

Langzaam kreeg ik inzicht in het overlevingsgedrag dat ik vanuit mijn jeugd had ontwikkeld. Behalve mijn controlebehoefte, zwart-wit-denken en het op mijn ratio leven en het mijn gevoel niet hebben ontwikkeld, kwam ik achter nog meer dingen. Ik bleek o.a. onveilig gehecht te zijn, wat mijn afwisselende bindingsangst en verlatingsangst binnen mijn relaties verklaarde. 

Pijngrens

Ook lag mijn pijngrens ver, zowel op emotioneel gebied als op fysiek gebied. Op emotioneel gebied uitte dat zich in de opeenvolgende voor mij ongezonde relaties die ik aanging. En op fysiek gebied uitte zich dat bijvoorbeeld in het oplopen van bevroren tenen tijdens het langlaufen in Noorwegen. Ook het maar doorgaan tot ik burn-out was, was een gevolg van het geen grenzen hebben. 

Zoals het leven het fijnst geleefd kan worden

Ik leerde de vele mogelijkheden te zien die er bestonden tussen de uitersten waarop ik mijn leven leidde. Hierdoor kwam ik erachter dat het leven juist tússen deze uitersten geleefd werd. De rust waar ik naar op zoek was, was er nooit gekomen door mijn eigen rationele keuzes. En door de kansen die ik voorbij had laten gaan. Uit angst voor afwijzing, of door gebrek aan assertiviteit. 

Hoe heb ik een tweedimensionaal denkniveau ontwikkeld?

Ik ben eerst van een eendimensionaal (zwart-wit) denkniveau overgegaan naar een tweedimensionaal denkniveau. Dit deed ik door elke keer te bedenken wat een tegenovergestelde mening zou kunnen zijn, en welke redenen/motieven iemand daarvoor zou kunnen hebben.

Meerdimensionaal denkniveau

Toen ik dit behoorlijk onder de knie had, ging ik over naar het leren van een meerdimensionaal denkniveau. Ik ging zo veel mogelijk redenen voor een gebeurtenis bedenken. Ik legde dan een A-viertje voor me op tafel en ging brainstormen. Ik ging door met mijn werk en bezigheden en elke keer als me iets binnenschoot, schreef ik dat op.
Hoe vaker ik dit deed, des te beter werd ik er in. Je traint namelijk letterlijk je breinverbindingen. 

Gevoel ontwikkelen

Dat ik mijn gevoel niet had ontwikkeld, had ik niet door. Ik merkte het doordat ik burn-out raakte. Toen kreeg ik pas door dat ik al mijn hele leven op mijn ratio had geleefd. Vandaar dat mijn hoofd zo vol had gezeten… En vandaar dat ik zoveel signalen had gemist…

Impulsief

We hebben niet door wanneer we ons gevoel niet hebben ontwikkeld. Ik leerde mijn impulsieve gedrag inzien. Ook leerde ik onderscheid maken tussen gevoel enerzijds en emoties anderzijds. Toen kwam ik erachter dat, datgene wat ik had aangezien voor mijn gevoel, mijn impulsiviteit en mijn emoties waren geweest. Lees hiervoor mijn blog over het cruciale verschil over gevoel en emotie.

Wat brachten deze gedragsvaardigheden mij allemaal?

Wat bracht het mij dat ik mijn controlebehoefte losliet?
Wat bracht het mij dat ik een meerdimensionaal denkniveau ontwikkelde?
En wat bracht het mij dat ik mijn gevoel ontwikkelde?

Breinverbindingen

Allereerst merkte ik dat mijn breinverbindingen zich ontwikkelden. Tijdens het bekijken van de dvd What the bleep do we (k)now? , zag ik een fragment met een animatie van hoe breinverbindingen (de verbindingen tussen neuronen en transmitters) die je stimuleert, groeien. En ik zag dat de breinverbindingen die je niet mee stimuleert, afsterven. 

Begreep

Toen begreep ik hoe het überhaupt mógelijk was dat ik mijn gedrag zo aan het veranderen was. Ik wist daardoor hoe ik, door emotioneel gezond gedrag te vertonen, die breinverbindingen ontwikkelde en vervolgens versterkte. En ik begreep dat ik van mijn ongewenste gedrag af kwam, door dat gedrag steeds minder en uiteindelijk niet meer te vertonen, waardoor die hersenverbindingen verschrompelden en uiteindelijk verdwenen.

Een gezonder brein

Dat is wat ik gedaan heb: ik heb nieuwe en gezonde breinverbindingen ontwikkeld. Tegelijkertijd zijn oude (mij belemmerende en beschadigende) breinverbindingen verdwenen. 
Door het aanleren van nieuwe gedragsvaardigheden, heb ik onder andere mijn passie ontwikkeld, heb ik een emotioneel gezonde gespreksvoering ontwikkeld, en heb ik creativiteit en inventiviteit ontwikkeld.

Mijn passie ontwikkeld

Doordat ik mijn gevoel ontwikkelde enerzijds, en doordat ik mijn structuur en controle steeds meer losliet, ontdekte ik mijn passie. Diep in mijn hart wilde ik heel graag coachen en schrijven. Op een gegeven moment had ik, door mijn emotionele ontwikkeling, voldoende zelfvertrouwen, en heb ik de stap genomen om bij de politie weg te gaan. 

Eendaagse Coachingen

Het idee van een Eendaagse Coaching is een voorbeeld van mijn ontwikkelde creativiteit en inventiviteit. Ik had geleerd om niet te denken in problemen, maar in oplossingen. Het probleem was tweeërlei. Enerzijds wilden klanten een overall inzicht in hun belemmerende patronen. En ze wilden weten hoe ze hun patronen van vroeger en de vicieuze cirkel waar ze in zaten, konden doorbreken.

Klanten uit het buitenland

 Anderzijds was het een oplossing voor de reistijd voor mensen die verder weg wonen. 
Er zijn mensen die vanuit het buitenland komen om een Eendaagse Coaching te doen. Ik heb klanten gehad die speciaal vanuit China, Kosovo, Frankrijk, Duitsland, België en Engeland komen voor een Eendaagse Coaching. Ze maken meteen van de gelegenheid gebruik om hun familie te bezoeken. En ongeveer 1 op de 7 klanten is een Vlaming of een in België wonende Nederlander. De Eendaagse Coaching bleek een gat in de markt. 

Boek, online programma’s

Op gevoel heb ik er daarna voor gekozen om een boek te schrijven over emotionele pijn in relaties. En ik heb een online programma gemaakt over de TOP 15 symptomen waar mijn klanten last van hebben. Zelf heb ik ook, over vele jaren verspreid, van al deze 15 symptomen last gehad. En ik ben van al deze 15 symptomen afgekomen. Ik weet wat er voor nodig is en wat de do’s and dont’s zijn.  

Creativiteit en inventiviteit ontwikkeld

Ik heb sowieso mijn creativiteit en inventiviteit ontwikkeld. Zoals ik eerder aangaf heb ik oplossend vermogen gekregen. Ik kan out of the box denken, verbanden leggen, op nieuwe ideeën komen. Ik ga daar niet speciaal voor zitten. Hoe doe ik dat?

Rust in mijn hoofd

Dit gaat als volgt: omdat ik niet meer op mijn ratio leef, heb ik rust in mijn hoofd. 
Ik stel mezelf een vraag en laat mijn onbewuste gewoon haar gang gaan. Er floept op een gegeven moment vanzelf iets creatiefs en nuttigs uit.
Dat werkt op alle fronten, zowel in mijn werk als in mijn privé. 

Hulp vragen en aannemen

Ook heb ik leren hulp vragen én spontaan aangeboden hulp leren aannemen. 
Zo kwam ik vanzelf achter de redenen waarom ik dat daarvoor nooit gedurfd en nooit gedaan had. Enerzijds was ik bang om mijn controle te verliezen (daar heb je mijn controlebehoefte weer…). En anderzijds was ik bang dat mensen zouden kunnen denken dat ik iets niet zou kunnen. 

In het Hier en Nu leven

Omdat ik mijn controlebehoefte had afgeleerd en omdat ik mijn structuur en schema’s niet meer nodig had, én doordat ik mijn gevoel had ontwikkeld, leef ik in het Hier en Nu.
Hierdoor leef ik niet meer met het verdriet van vroeger en heb ik geen angst meer voor de toekomst.
Want mijn toekomst creëer ik zelf doordat ik mijn ontwikkelingspotentieel heb aangeboord. 

Kunstzinnige creativiteit

Ook ontwikkelde ik, en dit gebeurde ook puur op gevoel, kunstzinnige creativiteit.
Het begon met tapdansen. Vervolgens leerde ik noten lezen en de cornet en later de trompet bespelen in respectievelijk een Brassband en een Harmonie. Op een gegeven moment wilde ik heel graag leren tekenen en nam ik tekenlessen. Dit allemaal op gevoel, omdat ik er zin in had. 

Tekenen en schilderen is een vaardigheid

Ik zie bij mijzelf, en ik zie op teken- en schilderles, dat ook tekenen en schilderen een vaardigheid is. Iedereen kan leren tekenen en leren schilderen. Het is de kunst om een goede lera(a)r(es) te vinden, die in staat is om deze vaardigheid op een didactisch goede manier over te brengen op iemand anders. 

Motivatie

Ik had geen enkel talent voor tekenen.
Het enige wat ik had, was mijn motivatie om te leren tekenen.
Hieronder zie je mijn niveau waarmee ik met mijn tekenlessen begon en je ziet wat ik op dit moment mijn mooiste pastelkrijttekening vind. Op gevoel ben ik er achter gekomen dat ik graag dieren teken en dat ik dat het liefst doe met pastelkrijt. 

 

creativiteit

 

 

Een emotioneel gezonde gespreksvoering

Last but not least heb ik op een heel creatieve manier een methode ontwikkeld om alsnog je gespreksvoering emotioneel gezonder te maken. Twee belangrijke manieren hiervoor waren enerzijds wat ik al eerder aangaf: het in principe mijn mond houden. En de tweede belangrijke manier was om altijd naar de reactie van de ander te kijken om te zien hoe mijn communicatie was geweest. 

Bij mezelf te rade

Zo merkte ik het als iemand anders reageerde dan ik verwacht of gehoopt had. 
Dan ging ik bij mijzelf te rade: Wat heb ik gezegd? Hoe heb ik het gezegd? 
Zo leerde ik de do’s and don’ts van een emotioneel gezonde gespreksvoering. 
Met een emotioneel gezonde gespreksvoering bereik je je doelen. Zo mooi en simpel is het.

Geanalyseerd

De laatste 10 jaar heb ik de gespreksvoering van mijn inmiddels bijna 400 klanten voor een Eendaagse Coaching geanalyseerd. Dat heeft tot een bijzonder interessant boek geleid, met alle aspecten van communicatie die de laatste 10 jaar de revue zijn gepasseerd. 
Dit boek verschijnt naar verwachting in de winter 2021-2022. 

Boek over gevoel en emoties

Hieraan voorafgaand geef ik eerst een boek uit over het alsnog ontwikkelen van je gevoel.
Ik heb gemerkt dat het alsnog ontwikkelen van je gevoel de basis is onder je emotioneel herstel, ongeacht van welke diagnose je wilt herstellen.

Nodig

Het alsnog je gevoel ontwikkelen is ook nodig om een emotioneel gezonde gespreksvoering te ontwikkelen. Anders blijf je elke keer toch weer ingehaald worden door je emoties. En ik heb ontdekt dat het ook andersom werkt: dat je, door het alsnog ontwikkelen van een emotioneel gezonde gespreksvoering, je werkt aan het ontwikkelen van je gevoel.

Je kinderen

En het mooie is dat alle patronen en belemmeringen die je bij jezelf doorbreekt, jouw kinderen daar niet meer mee te maken krijgen. Bovendien profiteren zij van alle vaardigheden die je alsnog bij jezelf ontwikkelt. Dat is heel mooi meegenomen!

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, alsnog je gevoel wilt ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Ontdekkingen

Dankzij mijn creativiteit en inventiviteit heb ik 167 nieuwe ontdekkingen gedaan over onze patronen van vroeger en over het loslaatproces. Mijn ontdekkingen lees je de komende jaren in de diverse boeken die ik ga schrijven.  

Heb je onrust in je relatie of weet je niet wat je met je relatie wilt, lees dan mijn boek.
Je kunt een Gratis Probeerversie downloaden, met de uitgebreide Inhoudsopgave. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel