Cognitieve therapie en Interpersoonlijke therapie: het verschil

Cognitieve Therapie en Interpersoonlijke Therapie zijn twee verschillende vormen van hulpverlening.

Niet lang geleden ontving ik een mail van een mevrouw: ‘Het hulpverleningsprogramma dat ik volg legt de nadruk op het hier en nu en zegt: Mensen kunnen wel blijven hameren op hoe het komt dat die angsten er nu zijn, maar we moeten weten hoe we ze weg krijgen. In dat programma wordt dus nul aandacht geschonken aan de oorsprong. Dat leek me aanvankelijk heel logisch, maar ik merk dat ik toch nog erg worstel met vroeger. En daardoor belemmerd wordt in het dagelijks leven. Hoe kan ik dan géén aandacht schenken aan mijn beschadigingen?! Alles in mijn leven lijkt op losse schroeven te staan en dat is misschien wel daaraan te wijten.’

 

cognitieve therapie

Interpersoonlijke Therapie

Het programma waar zij over spreekt, betreft Interpersoonlijke Therapie. Daar gaat men uit van hoe nu die symptomen weg te krijgen, zonder naar vroeger te kijken.

Cognitieve Therapie

De Cognitieve Therapie daarentegen kijkt naar de oorsprong en naar het ontstaan van de symptomen. Ik ben van mening dat je een aantal symptomen niet weg krijgt zonder naar de oorzaak en de oorsprong te kijken.

Als je alleen naar het heden kijkt, kun je bepaalde nieuwe concrete vaardigheden leren, maar de onderliggende weggestopte emoties maken dat:

  • je dit niet lang volhoudt;
  • en/of dat er elke keer weer nieuwe gebeurtenissen in het heden zijn (die noem ik: triggers), die jouw vroeger niet verwerkte verleden raken en die er elke keer weer net even anders uitzien;
  • en/of dat de kans groot is dat je weer zult terugvallen in je oude gedragspatronen

Reëel beeld

Bovendien is het nodig dat je een reëel beeld krijgt over jezelf en dat kan alleen als je een reëel beeld krijgt over je jeugd en je opvoeding. Dan begrijp je waar jouw problemen in je relatie of op je werk, waar je angst, je piekeren en malen, je onzekerheid, je burn-out of je depressieve gevoelens en dergelijke vandaan komen.

Ongelijkwaardig

Ik heb ontdekt dat (vrijwel) al mijn klanten ouders hebben die een ongelijkwaardig huwelijk hebben (gehad). Dat wil zeggen met een (meer) dominante ouder en een (meer) ondergeschikte ouder.

Ondergeschikte ouder

In de hulpverlening wordt de ondergeschikte ouder vaak niet of onvoldoende belicht. Op zich is dit logisch, omdat de cliënt die hulp zoekt meestal geen nare herinneringen aan die ondergeschikte ouder heeft. Een kind heeft voornamelijk of alleen herinneringen over het gedrag van de dominante ouder.

Te doen hebben met

Het emotioneel misbruik zit echter doorgaans bij de ondergeschikte ouder, omdat het kind te doen had met die ouder. Emotioneel misbruik heeft een grote negatieve invloed op iemands latere leven ten aanzien van relaties en werk. Bovendien worden die patronen van vroeger ook weer doorgegeven aan de eigen kinderen.

Cognitieve therapie

Ik geef zelf Cognitieve Therapie. Ik geef mensen inzicht in de specifieke uitingsvormen van hun patronen van vroeger, en in hoe ze die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houden. Je krijgt concrete handvatten om de opgedane inzichten feitelijk te kunnen integreren in je gedrag.

Blinde vlekken, belemmeringen, blokkades

Je blinde vlekken en belemmeringen maken een belangrijk onderdeel uit van het gesprek. Het zijn juist die onjuiste aannames en interpretaties en het zijn die blokkades die je huidige situatie in stand houden.

Interpersoonlijke therapie

Dat wil beslist niet zeggen dat Interpersoonlijke Therapie niet geschikt is. Interpersoonlijke Therapie kan heel geschikt zijn. Ik denk dan aan mensen die aan het begin van hun ontdekkingsreis staan. Op welk moment krijg je door dat bepaalde symptomen wel eens uit je jeugd zouden kunnen voortvloeien?

In het heden

Ook mensen die last hebben van lichtere vormen van symptomen hebben genoeg aan Interpersoonlijke Therapie. Dan kan in het heden gezocht worden naar oplossingen. Als die oplossingen niet kunnen worden uitgevoerd, is het misschien handig om vervolgens te kijken waar de belemmeringen zitten.

Hulp

Door een Eendaagse Coaching te doen, krijg je inzicht in je handelen en in je nalaten,  krijg je inzicht in oorzaak en gevolg van je gedrag, boor je alsnog je ontwikkelingspotentieel aan, kun je leren verbinding aan te gaan met mensen.

Kinderen

En last but not least geef je je kinderen een betere start. We geven onze eigen patronen van vroeger, onbewust en onbedoeld, door aan de volgende generatie. Net zoals wij ze hebben meegekregen van onze ouders. Daarom is het volgens mij belangrijk om daar inzicht in te krijgen.

cognitieve therapie maakt gelukkiger

Twee stromingen

De Interpersoonlijke Therapie en de Cognitieve Therapie zijn dus twee stromingen, waarbij de ene niet beter is dan de ander. Veel mensen zijn geholpen met Interpersoonlijke Therapie en voor hen is het niet nodig om inzicht te krijgen in hun patronen van vroeger.

Blijft aanlopen

Als iemand tegen bepaalde symptomen blijft aanlopen, is Cognitieve Therapie aan te raden. En ik vermoed dat veel mensen uiteindelijk bij Cognitieve Therapie uit zullen komen als ze helemaal van hun symptomen af willen komen.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178