Cognitieve therapie en Interpersoonlijke therapie: het verschil

Ammy van BedafGeen categorie

Cognitieve Therapie

Cognitieve Therapie en Interpersoonlijke Therapie zijn twee verschillende vormen van hulpverlening.

Niet lang geleden ontving ik een mail van een mevrouw: ‘Het hulpverleningsprogramma dat ik volg legt de nadruk op het hier en nu en zegt: Mensen kunnen wel blijven hameren op hoe het komt dat die angsten er nu zijn, maar we moeten weten hoe we ze weg krijgen. In dat programma wordt dus nul aandacht geschonken aan de oorsprong. Dat leek me aanvankelijk heel logisch, maar ik merk dat ik toch nog erg worstel met vroeger. En ik daardoor belemmerd word in het dagelijks leven. Hoe kan ik dan géén aandacht schenken aan mijn beschadigingen?! Alles in mijn leven lijkt op losse schroeven te staan en dat is misschien wel daaraan te wijten.’

 

cognitieve therapie

 

Interpersoonlijke Therapie

Het programma waar zij over spreekt, betreft Interpersoonlijke Therapie. Daar gaat men uit van hoe nu die symptomen weg te krijgen, zonder naar vroeger te kijken.

Cognitieve Therapie

De Cognitieve Therapie daarentegen kijkt naar de oorsprong en naar het ontstaan van de symptomen. Ik ben van mening dat je een aantal symptomen niet weg krijgt zonder naar de oorzaak en de oorsprong te kijken.

Als je alleen naar het heden kijkt, kun je bepaalde nieuwe concrete vaardigheden leren, maar de onderliggende weggestopte emoties maken dat:

  • je dit niet lang volhoudt;
  • en/of dat er elke keer weer nieuwe gebeurtenissen in het heden zijn (die noem ik: triggers), die jouw vroeger niet verwerkte verleden raken en die er elke keer weer net even anders uitzien;
  • en/of dat de kans groot is dat je weer zult terugvallen in je oude gedragspatronen

Reëel beeld

Bovendien is het nodig dat je een reëel beeld krijgt over jezelf en dat kan alleen als je een reëel beeld krijgt over je jeugd en je opvoeding. Dan begrijp je waar jouw problemen in je relatie of op je werk, waar je angst, je piekeren en malen, je onzekerheid, je burn-out of je depressieve gevoelens en dergelijke vandaan komen.

Ongelijkwaardig

Ik heb ontdekt dat (vrijwel) al mijn klanten ouders hebben die een ongelijkwaardig huwelijk hebben (gehad). Dat wil zeggen met een (meer) dominante ouder en een (meer) ondergeschikte ouder.

Ondergeschikte ouder

In de hulpverlening wordt de ondergeschikte ouder vaak niet of onvoldoende belicht. Op zich is dit logisch, omdat de cliënt die hulp zoekt meestal geen nare herinneringen aan die ondergeschikte ouder heeft. Een kind heeft voornamelijk of alleen herinneringen over het gedrag van de dominante ouder.

Te doen hebben met

Het emotioneel misbruik zit echter doorgaans bij de ondergeschikte ouder, omdat het kind te doen had met die ouder. Emotioneel misbruik heeft een grote negatieve invloed op iemands latere leven ten aanzien van relaties en werk. Bovendien worden die patronen van vroeger ook weer doorgegeven aan de eigen kinderen.

Cognitieve therapie

Ik geef zelf Cognitieve Therapie. Ik geef mensen inzicht in de specifieke uitingsvormen van hun patronen van vroeger, en in hoe ze die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houden. Je krijgt concrete handvatten om de opgedane inzichten feitelijk te kunnen integreren in je gedrag.

Blinde vlekken, belemmeringen, blokkades

Je blinde vlekken en belemmeringen maken een belangrijk onderdeel uit van het gesprek. Het zijn juist die onjuiste aannames en interpretaties en het zijn die blokkades die je huidige situatie in stand houden.

Interpersoonlijke therapie

Dat wil beslist niet zeggen dat Interpersoonlijke Therapie niet geschikt is. Interpersoonlijke Therapie kan heel geschikt zijn. Ik denk dan aan mensen die aan het begin van hun ontdekkingsreis staan. Op welk moment krijg je door dat bepaalde symptomen wel eens uit je jeugd zouden kunnen voortvloeien?

In het heden

Ook mensen die last hebben van lichtere vormen van symptomen hebben genoeg aan Interpersoonlijke Therapie. Dan kan in het heden gezocht worden naar oplossingen. Als die oplossingen niet kunnen worden uitgevoerd, is het misschien handig om vervolgens te kijken waar de belemmeringen zitten.

Hulp

Door een Eendaagse Coaching te doen, krijg je inzicht in je handelen en in je nalaten,  krijg je inzicht in oorzaak en gevolg van je gedrag, boor je alsnog je ontwikkelingspotentieel aan, kun je leren verbinding aan te gaan met mensen.

Kinderen

En last but not least geef je je kinderen een betere start. We geven onze eigen patronen van vroeger, onbewust en onbedoeld, door aan de volgende generatie. Net zoals wij ze hebben meegekregen van onze ouders. Daarom is het volgens mij belangrijk om daar inzicht in te krijgen.

cognitieve therapie maakt gelukkiger

 

Twee stromingen

De Interpersoonlijke Therapie en de Cognitieve Therapie zijn dus twee stromingen, waarbij de ene niet beter is dan de ander. Veel mensen zijn geholpen met Interpersoonlijke Therapie en voor hen is het niet nodig om inzicht te krijgen in hun patronen van vroeger.

Blijft aanlopen

Als iemand tegen bepaalde symptomen blijft aanlopen, is Cognitieve Therapie aan te raden. En ik vermoed dat veel mensen uiteindelijk bij Cognitieve Therapie uit zullen komen als ze helemaal van hun symptomen af willen komen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.