Wat is nodig voor een gelukkig makend, voldoening schenkend leven?

Ammy van BedafHerstellen

Wat is nodig voor een gelukkig makend en voldoening schenkend leven? Voor een gelukkig leven zijn twee dingen nodig. Allereerst is het nodig dat je geen last hebt van en niet rondloopt met aspecten die jouw geluk belemmeren of onmogelijk maken. Maar ook als je die geluk belemmerende aspecten niet zou hebben, ben je nog niet automatisch gelukkig. Hoe dat … Meer lezen…

Behandeling: wat is de best passende?

Ammy van BedafHerstellen

Behandeling Wat is de best passende behandeling? was de titel van een symposium waar ik ben geweest. Hulpverlening kan n.m.m. niet anders dan individueel maatwerk zijn. Omdat er oneindig veel criteria en verbanden zijn, is het volgens mij niet mogelijk dit statistisch te onderzoeken. Iemand zoekt die hulpverlening die betrokkene op dat moment aankan. Je geschiedenis hoeft gelukkig niet je … Meer lezen…

Herstellen van je symptomen: wat is er sowieso voor nodig?

Ammy van BedafHerstellen

Herstellen van je symptomen: wat is daar sowieso voor nodig? Verreweg de meeste van mijn klanten hebben al een langdurig hulpverleningstraject achter de rug. Ze hebben er dingen van geleerd en hebben stappen voorwaarts gezet. Toch zijn ze niet van hun symptomen afgekomen, en konden ze niet hun vicieuze cirkel doorbreken, en kwamen ze niet van hun belemmerende patronen af. … Meer lezen…

Jeugdherinneringen en het misverstand daarover

Ammy van BedafHerstellen

Jeugdherinneringen Niet iedereen heeft evenveel jeugdherinneringen. Veel klanten geven aan dat ze nog maar weinig weten over hun jeugd: “Ik heb weinig herinneringen aan mijn jeugd.” Tijdens de Eendaagse Coaching blijkt dit gedeeltelijk het geval te zijn. Voor welk deel is dit inderdaad het geval en voor welk deel is dit niet het geval? En wat is er aan de … Meer lezen…

Eigen aandeel: de belangrijkste gamechanger bij mijn herstelproces

Ammy van BedafHerstellen

Eigen aandeel Mijn eigen aandeel inzien was de belangrijkste gamechanger tijdens mijn eigen herstelproces.  Ik herinner me nog heel goed hoe ik bij een extern deskundige zat, Willem, toen een jaar of 57 schat ik in. Willem zei: “Je zit in de slachtofferrol.” Ik schreef op: ‘Ik zit in de slachtofferrol.’ Ik wist op dat moment niet waar Willem het … Meer lezen…