Bindingsangst en onveilige hechting loslaten

Ammy van BedafAngst

Bindingsangst en onveilige hechting loslaten

Bindingsangst ontstaat doordat ouders in je jeugd niet in staat waren om met jou als kind een emotioneel veilige hechting aan te gaan. Hierdoor is het kind en de latere volwassene onveilige gehecht. Dit leidt later tot emotionele problemen binnen relaties. (Vrijwel) alle mensen met een stemmingsstoornis (depressie), angststoornis (paniek, angst, sociale fobie, faalangst, dwang), een persoonlijkheidsstoornis of een verslaving, blijken een onveilige hechtingsstijl te vertonen.

Kwetsbaarder. Voor een normale omgang met anderen en voor het aangaan van relaties is het nodig om in de jeugd een veilige hechting te hebben gehad met een ouderfiguur (Bowlby). In een normale onderzoeksgroep is 58% van de ouders (met moeders én vaders) veilig gehecht; in klinische groepen (met een stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis of een verslaving) is slechts 7% veilig gehecht. Bowlby verbond onveilige hechting aan psychopathologie (afwijkend gedrag). Wie onveilig gehecht is, is volgens hem kwetsbaarder voor psychische problemen zoals depressies en angststoornissen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Overdracht. Als de ouders veilig gehecht zijn, is de kans groot dat het kind dit ook is. Het omgekeerde is ook waar: als de ouders niet veilig gehecht zijn, is de kans groot dat de kinderen het ook niet zijn.

Relaties. Negatieve ervaringen in het gezin waarin men is opgegroeid hebben effecten op latere relaties. Zo zijn mensen die in hun jeugd verwaarloosd zijn, of van wie het vertrouwen in de ouders is beschaamd, als volwassenen geneigd op hun beurt zelf anderen weer tot slachtoffer te maken. Wie zelf vroeger in de relatie met de ouders niet de zorg heeft gehad waar het als kind recht op en behoefte aan had, houdt op latere leeftijd in relaties vaak geen (of op een onhandige of foute manier) rekening met behoeften en belangen van de ander. Deze mechanismen worden ‘roulerende rekeningen’ genoemd (Nagy) en worden onbewust en onbedoeld van generatie op generatie doorgegeven.

Opvoeden. Door de blinde loyaliteit waar we als kind mee geboren worden en door het niet veilig gehecht en daardoor niet emotioneel onthecht zijn van de ouders is het naar mijn eigen ervaring niet makkelijk  maar gelukkig wel mogelijk om deze ‘roulerende rekeningen’ te doorbreken en om alsnog jezelf emotioneel op te voeden en emotioneel te ontwikkelen. Dit is nodig om je bindingsangst en je verlatingsangst kwijt te raken. Hierdoor ben je in staat om je emotioneel veilig te binden aan een partner. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst een evenwichtige en gelijkwaardige relatie aan te kunnen gaan.

Relatieverslaving. Robin Norwood legt in haar boek ‘Als hij maar gelukkig is’ een verband tussen een jeugd van misbruik, verwaarlozing en/of mishandeling en het ontwikkelen van een relatieverslaving. Relatieverslaving is een heuse verslaving, die je echter om voor mij onduidelijke redenen niet in de normale rijtjes met verslavingen zult terugvinden. Relatieverslaafd zijn houdt in dat je niet uit een voor jou zeer pijnlijke relatie kunt stappen of dat je na het beëindigen van een relatie niet emotioneel kunt loskomen van je partner.

Mishandeling. Ik heb zelf ervaren dat elke klant die komt voor angsten, emotionele onrust, gepieker, relatieverslaving, depressies, suïcidaliteit, faalangst, burn-out, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen op het werk of problemen in omgang met anderen, allemaal, niet een uitgezonderd, in de jeugd affectief verwaarloosd én emotioneel  misbruikt is geweest. De meesten zijn ook geestelijk en/of lichamelijk mishandeld en een aantal ook seksueel misbruikt (zowel mannen als vrouwen). Ik ben zelf burn-out en relatieverslaafd geweest.

Uitingsvormen. Mensen die niet het geluk hebben gehad een gezonde opvoeding te hebben genoten, vertonen een of meerdere van de volgende uitingsvormen: controlegedrag; impulsief en/of obsessief gedrag (wat ze soms zelf voor hun gevoel of intuïtie aanzien). Ook hebben mensen onbewust een geïdealiseerd beeld van hun opvoeding.

Ze kunnen zich doorgaans minder van hun jeugd herinneren. Daarnaast leven ze doorgaans op hun ratio, waardoor het vele gepieker. Ze ervaren emotionele onrust en/of emotionele pijn. Vaak ervaren ze futloosheid, twijfel en/of besluiteloosheid bij het maken van keuzes. Tenslotte vertonen ze een bovenmatige angst voor afwijzing of voor verwijten en vertonen zonder dat ze het door hebben vermijdingsgedrag.

Wil je van je angst of paniekaanvallen af? Lees hier om van je angst en paniekaanvallen af te komen.

Bindingsangst. Als je een partner hebt die bindingsangst heeft, is de kans bijzonder groot dat je het zelf ook hebt. Het is voor jou niet zo moeilijk om de bindingsangst van je partner te ontdekken; die van jezelf heb je niet door. Dat komt omdat je de oorzaak van al jouw ellende bij jouw partner legt. In werkelijkheid hebben echter beide partners een even groot aandeel in de relatie. Alleen als je ontoerekeningsvatbaar bent, heb je dat niet.

Doorbraak. Bij alles waarvan ik hersteld ben, is de doorbraak geweest dat ik mijn eigen aandeel duidelijk kreeg en dat ik met mijn eigen aandeel aan de slag ben gegaan. Dat is namelijk het enige dat je kunt veranderen. Van het willen veranderen van anderen op mijn werk ben ik burn-out geraakt en van  het willen veranderen van mijn partner ben ik later relatieverslaafd geworden. Door het alsnog mezelf emotioneel opvoeden en emotioneel ontwikkelen ben ik van beide hersteld. En ben ik van mijn bindingsangst en verlatingsangst af. En heb ik alsnog mijn ontwikkelingspotentieel aangeboord. 

bindingsangst kwijtraken en geluk vinden


Kortom
: mishandeling, misbruik of verwaarlozing leiden tot een onveilige hechtingsstijl en tot bindingsangst. Een burn-out en relatieverslaving zijn terug te voeren op een emotioneel niet gezonde jeugd. Een onveilige hechting wordt van generatie op generatie doorgegeven. Een doorbraak is te realiseren door alsnog jezelf emotioneel op te voeden en emotioneel te ontwikkelen.


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel