Ben jij nauw betrokken geweest bij iemand met alcoholisme?

Ammy van BedafGeen categorie

Alcoholisme

Als je nauw betrokken bent met iemand met alcoholisme, word je ook wel co-alcoholic genoemd. Ongeacht of de persoon met alcoholisme nu jouw ouder, jouw huwelijkspartner, kind, vriend of vriendin is (geweest); de relatie met deze persoon brengt bepaalde gevoelens of gedrag teweeg bij de co-alcoholic.

Door die nauwe betrokkenheid met iemand met alcoholisme heb je mogelijk een ongezond relatiepatroon ontwikkeld ten aanzien van anderen als gevolg van je nauwe betrokkenheid met iemand met alcoholisme.

Omgang met iemand met alcoholisme kan bepaald gedrag bij een co-alcoholic veroorzaken, zoals:
– een gering gevoel van eigenwaarde
– de behoefte voor anderen onontbeerlijk te zijn
– een sterke drang anderen te willen veranderen
– anderen onder controle houden
– een bereidheid tot lijden.

Ten aanzien van veel herinneringen zit er een kloof tussen hoe het werkelijk was en zoals we het altijd in onze gedachten voorstelden. Dat begint al in onze jeugd, omdat we alleen herinneringen toelaten die niet te pijnlijk waren voor ons als kind. Diezelfde herinneringen zijn als volwassene overigens niet minder leuk, maar wel te verdragen.
Wat ook een rol speelt in onze jeugd is dat we niet anders weten; we hebben nog geen referentiekader van hoe het anders, beter, fijner en vooral emotioneel gezonder zou kunnen. Voor ons als kind waren een aantal emotioneel ongezonde aspecten daarom best wel normaal.

De enige manier waarop we soms een van onze ouders konden loslaten, was door ons aan iemand anders vast te klampen. Die ander zei dat hij/zij je nodig had en dat hij/zij van je hield en alles in jou gaf daaraan gehoor. Was tot dan toe jij altijd degene die liefde gaf; nu leek het erop alsof jij eindelijk aan de beurt was liefde terug te krijgen.

Zo kan het zijn dat een diepe verknochtheid aan een van de ouders en de grote opoffering van je eigen noden en behoeften die daarvoor nodig waren, je voorbereid hebben op een latere liefdesrelatie die voor jou eerder lijden dan een of andere vorm van persoonlijke ontplooiing of voldoening met zich meebrachten.

Je hebt in een dergelijk geval totaal geen weet van de mogelijke manieren om jouw eigen welzijn veilig te stellen. In plaats daarvan ben je bedreven in het realiseren van het welzijn van anderen. Dit maakt dat je je in relaties begeeft die jou weer de kans lijken te bieden om, door de kracht van jouw liefde, voor de ander alles goed te maken.

Als het je ondanks jouw pogingen niet lukte om je van de liefde van die persoon te verzekeren, verdubbelde je, helemaal overeenkomstig je achtergrond, die pogingen. 

Zo kan het zijn dat je partners mee naar huis neemt omdat je medelijden met hen hebt. Het lijkt dan of de ander jou nodig heeft om hen te begrijpen of te helpen. Als iemand jou dan het gevoel geeft jou nodig te hebben, dan benadert deze ervaring voor jou nog het dichtst een gevoel dat deze persoon van jou houdt.

Dus wanneer een ander er blijk van geeft dat hij of zij jou nodig heeft, dan kan dat er voor jou op neer komen dat hij of zij jou liefde biedt. Zo kan het zijn dat je je aangetrokken voelt tot iemand die leidt aan alcoholisme. 

Die ander hoeft niet vriendelijk of zorgzaam te zijn; alleen al het feit dat hij of zij te kort komt, is voldoende om bij een co-alcoholic de oude vertrouwde gevoelens op te roepen en jouw verzorgdende respons aan te wakkeren. Diens alcoholisme is voor jou een reden om voor hem of haar te willen zorgen. 
Alle zorgzaamheid en liefde die je voor een van je ouders voelde, voegen zich dan bij bijvoorbeeld de fysieke aantrekkingskracht die de ander op je uitoefent. Maar je hebt geen idee waarom je zo reageert, dus noem je het liefde.

Als je als co-alcoholic niet voor iemand kan zorgen, kun je het gevoel en de angst hebben dat niemand jou meer nodig heeft, waardoor je vrijwel niet anders kan dan het aangaan van een relatie met een andere verslaafde. De kans is groot dat hij of zij snel bij jou zal intrekken.

Je bent er van overtuigd dat je partner wel zal veranderen, dat hij of zij datgene wat jullie samen hebben wel zal gaan waarderen en het zal willen behouden. Je bent er van overtuigd dat als je maar genoeg van de ander houdt, je voor hem of haar wel kan goedmaken wat hij of zij allemaal heeft geleden in zijn/haar jeugd.

Je doet er alles aan om de ander van diens alcoholisme af te krijgen. Je leeft in de illusie dat als de ander maar van diens alcoholisme herstelt, het probleem opgelost is. Maar het is andersom: als de ander van diens alcoholisme herstelt, kun jij niet meer helpen, redden en verzorgen. 

Je gaat steeds meer je best doen, tot je er aan onderdoor gaat of de ander de relatie verbreekt. Je kunt beide vóór zijn, door te werken aan jouw eigen onvervulde emotionele behoeften waarvoor jij, onbewust en tevergeefs, bij de ander compensatie zoekt.

Kortom: Herken je jezelf als co-alcoholic of voldoe je om andere redenen aan het gedrag dat hierdoor teweeg kan worden gebracht, dan kun je dit patroon doorbreken door inzicht te krijgen in je eigen compensatiebehoefte, hoe je die onbewuste mechanismen en aspecten in stand houdt en wat je er aan moet doen om die te veranderen om een emotioneel gezonde relatie te realiseren met je huidige of een andere partner. Dat klinkt gek, maar de benodigde veranderingen kunnen alleen bij jou vandaan komen, omdat het veranderen van iemand anders niet lukt. Wel kun je zelf veranderen en vervolgens iemand anders beïinvloeden, maar iemand anders veranderen ‘dat gaat hem niet worden’, zoals je zelf al hebt gemerkt.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.