Ben jij hoogsensitief?

Ammy van BedafGeen categorie

Hoogsensitief: in hoeverre ben jij hoogsensitief?

In een vorig blogartikel (maandag 5 december) heb ik geschreven over hoogsensitiviteit, onder andere hoeveel het voorkomt en een aantal interessante wetenswaardigheden over hoogsensitiviteit.
Wereldwijd zijn tussen de 15-20% van de mensen hoogsensitief, terwijl waarschijnlijk 50% van de mensen die hulp zoeken hoogsensitief zijn.

In dit artikel vind je 35 kenmerken van hoogsensitiviteit.
Geen enkele hoogsensitieve persoon zal al deze kenmerken bezitten, maar hij of zij moet er wel een breed scala van hebben.

Hoogsensitieve personen:

1. blijven in bepaalde situaties liever enige tijd afzijdig voordat ze zich erin begeven. Doorgaans
verkennen ze een situatie meer door te observeren en te overdenken dan door zich er binnen te
bewegen;

2. zijn zich bewust van nuances of subtiele veranderingen;

3. hebben behoefte om ieder detail en mogelijke uitkomst te overwegen voordat actie wordt
ondernomen;

4. zijn zich sterker bewust van de gedachten en gevoelens van anderen. Ze ontlenen meer informatie
aan non-verbale signalen en schatten deze goed in omdat ze intuïtief aanvoelen welke gevolgen
iets waarschijnlijk voor anderen heeft;

5. zijn vaker beschadigd door een ongezonde omgeving in de jeugd of volwassenheid, maar hebben
mogelijk meer geprofiteerd dan anderen van ongewoon bemoedigende omgevingen (goede
opvoeding of goed onderwijs tijdens de jeugd of deskundige begeleiding in het bedrijfsleven
tijdens volwassenheid);

Nog meer kenmerken van mensen die hoogsensitief zijn:

6. gedragen zich gewetenvoller vanwege een sterke gerichtheid op oorzaak en gevolg – hoe dingen
zo zijn gekomen en hoe ze zullen uitpakken, afhankelijk van wat er wordt gedaan;

7. houden zich bovengemiddeld bezig met maatschappelijk onrecht en milieu;

8. hebben een ongewoon groot inlevingsvermogen, al als kind;

9. raken snel overprikkeld en daarom snel overgeactiveerd;

10. zijn getalenteerd of artistiek of houden zich enthousiast bezig met kunst;

Verder zijn er nog deze kenmerken van mensen die hoogsensitief zijn:

11. hebben veel belangstelling voor spiritualiteit en hangen vaak een specifieke religie aan;

12. reageren emotioneler op gebeurtenissen die bij anderen vergelijkbare, maar minder hevige emoties oproepen;

13. ervaren ongewoon veel stress als gevolg van veranderingen;

14. melden opmerkelijk levendige dromen als daarnaar wordt geïnformeerd;

15. klagen over te prikkelrijke of lelijke omgevingen;

Bovendien zijn er nog deze kenmerken van mensen die hoogsensitief zijn:

16. ervaren lichamelijke gevoeligheden (snellere schrikreactie, sterker reagerend immuunsysteem) en
een grotere gevoeligheid voor pijn, stimulantia (zoals cafeïne) en de meeste medicijnen;

17. spreken op een voorkomende, soms indirecte manier. Laten subtiele hints vallen;

18. merken dat de natuur doorgaans een heilzaam, rustgevend effect op hen heeft of dat ze ontroerd
worden door de schoonheid van de natuur;

19. nemen risico’s op een bedachtzame manier, bijvoorbeeld door eerst informatie in te winnen over
de veiligheidsaspecten;

20. hebben veel baanwisselingen;

21. hebben het gevoel vaak de waarheid te kennen en niet te worden geloofd;

22. proberen nieuwe dingen uit. In een restaurant proberen ze nieuwe gerechten uit en ze kijken niet
graag twee keer naar dezelfde film, tenzij die heel goed is. Ook op vakantie worden nieuwe dingen
ondernomen, maar nooit impulsief en niet eerder dan nadat de activiteit is bestudeerd en de
persoonlijke veiligheid is gegarandeerd;

23. voelen zich niet thuis in grote mensenmenigten, vragen in een restaurant om een rustig tafeltje,
wonen op een plek die niet te lawaaiig is;

24. vallen stil tijdens een gesprek over koetjes en kalfjes, maar als iemand hen naar hun mening
vraagt, hebben ze vaak iets zinnigs te melden;

25. zijn vaak uitvinders, leraren, rechters, wetenschappers, historici en weldoeners van de mensheid;

Daarnaast zijn er nog deze kenmerken voor mensen die hoogsensitief zijn:

26. zijn chronisch trage beslissers, hoewel hun beslissingen doorgaans de juiste zijn;

27. laten vaak de telefoon rinkelen, stellen het beantwoorden van hun e-maill uit en slaan vaker
uitnodigingen af;

28. zijn in de regel gewetensvol en creatief en zijn zich uitzonderlijk sterk bewust van de stemming
van anderen;

29. vallen vaker ten prooi aan depressiviteit, angstgevoelens en verlegenheid als ze een moeilijke
jeugd hebben gehad omdat ze sterker geïrriteerd raken door onaangename prikkels;

30. lopen niet meer risico dan niet-sensitieve mensen als ze een goede jeugd hebben gehad. Als ze in
een zorgzame omgeving opgroeien, kunnen hun successen zelfs boven die van anderen uitstijgen;

En tenslotte zijn er nog de volgende kenmerken van mensen die hoogsensitief zijn:

31. Hun relatie moet diepgang hebben, hun werk moet zinvol zijn en hun werkdagen mogen niet te
lang zijn.

32. Sensitiviteit is een aangeboren eigenschap. Het is een aangeboren werkwijze van het zenuwstelsel
wat kan worden waargenomen in iemands hele gedragspatroon. Het doet zich niet uitsluitend voor
in één gebied van het leven.

33. Sensitieve kinderen passen zich aan volwassenen aan, waardoor ze als ze volwassen zijn als het
ware een nieuwe gebruiksaanwijzing voor zichzelf moeten schrijven. Helaas doen ze dit
waarschijnlijk pas wanneer ze in een lichamelijke of psychische crisis belanden.

Er bestaan geen maatstaven voor hoogsensitiviteit en beoordeling ervan is op basis van zelfrapportage, waardoor het gevoelig is voor vertekening. De HSP-schaal (Hoog Sensitieve Personen-schaal) kan helpen om sensitiviteit te onderkennen, maar is daar niet voor ontworpen en moet niet als enige meetmethode gebruikt worden.

Wil je meer weten over hoogsensitiviteit, lees dan het boek ‘Hoogsensitieve personen & psychotherapie’ van Elaine N. Aron. Hier vind je ook de HSP-schaal in. Na twintig bladzijden gelezen te hebben wist ik het al: dit boek gaat over mij.
ISBN 978 902 957 3849.

Kortom: als je een breed scala van bovengenoemde kenmerken bezit, ben je waarschijnlijk hoogsensitief. Ik vond het plezierig er achter te komen dat ik hoogsensitief ben.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.