Belemmerende patronen loslaten

Ammy van BedafGeen categorie

Belemmerende patronen loslaten

Waarom willen we loslaten?
We willen loslaten omdat we last hebben. We willen ook pas loslaten als we veel last of hinder ondervinden.
De last varieert per persoon.
Het kan last zijn van ergernissen en frustraties.
Het kan last zijn van een grote en niet verdwijnende emotionele pijn.
Belemmerende patronen loslaten levert altijd enorm veel op qua levensgeluk.

Het kan last zijn van het gevoel dat er beslist meer moet zijn dan nu in het leven bereikt is.
Het kan het besef zijn van het herhalen van patronen van vroeger.
We willen belemmerende patronen loslaten omdat het zo niet langer kan. We willen ook pas belemmerende patronen loslaten omdat de pijn, de onrust en het gepieker ondraaglijk zijn geworden.
We weten alleen nog niet dat het anders kan, laat staan dat we weten hoe het ook anders kan.

Wie willen belemmerende patronen loslaten?
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 40% van de volwassenen op de een of andere manier niet een gezonde jeugd heeft gehad.
Hier zitten ook mensen bij die hun jeugd als liefdevol omschrijven.
De jeugd zal in een dergelijk geval niet op álle fronten liefdevol zijn geweest, anders werd nu niet emotionele pijn, onrust en gepieker ervaren. Dan was je niet in je huidige situatie beland én had je de benodigde vaardigheden ontwikkeld om met je huidige situatie te dealen.

Bij klanten die emotionele onrust, pijn en gepieker ervaren en die hun jeugd als liefdevol of gelukkig omschrijven, blijkt dat er sprake is van vormen van emotioneel misbruik, geestelijke mishandeling of affectieve verwaarlozing.
Deze aspecten blijken hun emotionele pijn, onrust en gepieker te veroorzaken.
Belemmerende patronen loslaten houdt in dat je inzicht krijgt in hoe je die patronen nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt. 

In het heden is iemand machteloos om met de huidige situatie om te gaan en daar is met een aantal voor de situatie specifieke en concrete vaardigheden verandering in aan te brengen.
Belemmerende patronen loslaten houdt dan ook in dat je onderliggende patroon van vroeger een plaats geeft. 

Wat is men bij affectieve verwaarlozing tekort gekomen?
Ieder kind heeft behoefte aan en ieder kind heeft recht op liefde, aandacht, troost, er mogen zijn, serieus genomen worden, je mogen uiten en dat er naar je geluisterd wordt.
Voor de aspecten die je tekort bent gekomen in je jeugd, zul je bevestiging blijven zoeken bij anderen, vooral bij je partner. Je zult dat blijven doen tot je daar zelf invulling aan weet te geven. Je ontbeert nu de vaardigheden om dat te doen.

Belemmerende patronen loslaten houdt ook in dat je emotioneel misbruik een plaats geeft. 

Wat is emotioneel misbruik?
Emotioneel misbruik is als een ouder haar of zijn kind gebruikt voor emotionele behoeften die de ouder niet bij de andere ouder vervuld krijgt. Bijvoorbeeld als de ouder met diens zoon of dochter dingen bespreekt over de andere ouder.
Een ander voorbeeld is als de ene ouder een bepaalde dochter of zoon als favoriet heeft en de andere ouder een andere favoriete zoon of dochter, waarbij de twee kinderen tegen elkaar worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet, op een manier dat de ouders hun onderlinge strijd via de kinderen spelen. Kinderen zijn hierin machteloos.
Of als een van de ouders een kind gebruikt voor taken, opdrachten of klussen waar het kinderen juist tegen zou moeten beschermen. Een voorbeeld is dat een kind diens vader uit de kroeg moest halen.
Of als de ouder medelijden wekt bij een kind, door bijvoorbeeld te huilen in het bijzijn van het kind, of door in de slachtofferrol te zitten in het bijzijn van het kind, door zijn of haar onmacht te laten zien in het bijzijn van het kind. Dit is voor een kind enorm bedreigend (want als een ouder het al niet aan kan, hoe moet het dan?) Het kind zal de ouder proberen te troosten, helpen, redden, verzorgen en dergelijke; de rol die het later ook tegenover de partner zal aannemen.
Dit is een omkering van rollen: het kind in de rol van een volwassene.
Of een moeder die haar zoon niet emotioneel loslaat en hem als volwassene nog steeds pampert en verzorgt.
De voorbeelden zijn legio en zien er elke keer net weer even anders uit.
Je moet inzicht hebben in dergelijke patronen om te begrijpen welke invloeden die patronen op je leven hebben.
Met concrete vaardigheden zijn deze rollen en patronen te doorbreken.

Belemmerende patronen loslaten houdt eveneens in dat je geestelijke mishandeling in je jeugd een plaats geeft. 

Wat is geestelijke mishandeling?

Geestelijke mishandeling is als je bijvoorbeeld buitenproportionele straffen krijgt, anders dan lichamelijke straffen als slaag of klappen en dergelijke. Geestelijke mishandeling is voor een kind erg moeilijk als zodanig te herkennen. De invloed ervan op de rest van iemands leven is enorm en vaak desastreus.
Geestelijke mishandeling kan ook zijn dat je onmogelijke opdrachten krijgt doordat je heel subtiel wordt uitgespeeld tegen een andere ouder. Dit kan op veel verschillende manieren en is voor een kind niet te herkennen.
Geestelijke mishandeling vindt ook plaats door nietszeggende opmerkingen waar een kind de boodschap krijgt dat het niet deugt, het niet kan, het niet goed doet, het nooit goed doet. Hierdoor heeft het kind ook als volwassene ingeprent dat het niets kan, niet deugt, niets goed doet en zonder dat zij of hij dat door heeft, gedraagt zij of hij zich daar later nog steeds naar.
Ook geestelijke mishandeling kent legio uitingsvormen.

Hoe gaan kinderen ermee om?
Voor kinderen is de pijn te groot, waardoor zij hun gevoel als het ware ‘blokkeren’.
Dat worden volwassenen die later proberen alles rationeel te beredeneren en die onrust in hun hoofd hebben en die blijven piekeren en malen.
Kinderen kunnen denken dat ze bepaalde straffen verdiend hebben. Verder praten kinderen het gedrag van doorgaans één ouder goed.
Of kinderen hebben medelijden of ze hebben te doen met één van de ouders of vinden één ouder zielig.

Wat biedt het je om je patronen van vroeger inzichtelijk te krijgen?
Het geeft je de mogelijkheden om die patronen te veranderen.
Je krijgt alsnog je gevoel terug.
Je ontwikkelt alsnog je intuïtie.
Je ontwikkelt jezelf alsnog emotioneel.

Kortom: Belemmerende patronen loslaten: als je een einde wilt aan je emotionele pijn, je onrust en je gepieker, moet je je patronen van vroeger veranderen. Dat betreft het afleren van impulsief gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Je hebt de ergste emotionele pijn, onrust en gepieker achter de rug op het moment dat je er aan begint.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.