Behandeling: wat is de best passende?

Behandeling

Wat is de best passende behandeling? was de titel van een symposium waar ik onlangs ben geweest.

Hulpverlening kan n.m.m. echter niet anders dan individueel maatwerk zijn. Omdat er oneindig veel criteria en verbanden zijn, is het volgens mij niet mogelijk dit statistisch te onderzoeken. Iemand zoekt die hulpverlening die betrokkene op dat moment aankan. Je geschiedenis hoeft gelukkig niet je toekomst te zijn.

Je geschiedenis hoeft niet je toekomst te zijn

Wordt vervolgd

De conclusie van een wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapie was: “We zijn op weg. Ik hoop dat we over een aantal jaren concreter adviezen kunnen geven. Wordt vervolgd.”

Ik weet wel zeker dat die concretere adviezen niet gaan komen. Iets wat ik zelf sinds een paar jaar vermoed, werd voor mij door deze presentatie bevestigd.

Psychologen op zoek

13 oktober jl bezocht ik het Jaarcongres van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Er waren verschillende sprekers en workshops. De ondertitel van het Jaarcongres/symposium was: ‘Psychologen op zoek naar de best passende behandeling’.

Menselijk gedrag

Het is volgens mij jammer genoeg niet mogelijk om statistisch onderzoek te doen naar menselijk gedrag of naar de effectiviteit van hulpverlening. Toch zijn de meeste wetenschappelijke onderzoeken statistisch.

Kwalitatief onderzoek

Ik pleit voor kwalitatief onderzoek: half gestructureerde interviews, waar ruimte is voor zowel van te voren vastgestelde vragen als voor het goed doorvragen op de antwoorden. Ik ben dus voor onderzoek zonder statistische analyses. Er zijn volgens mij verschillende redenen dat je menselijk gedrag niet statistisch kunt onderzoeken.

7 redenen waarom statistisch onderzoek naar menselijk gedrag volgens mij niet kan:

1.Welke criteria onderzoek je? Die verschillen per persoon en per therapie en zijn oneindig. Alle criteria onderzoeken is onmogelijk.  Zolang je niet alle criteria kunt onderzoeken, kun je ook niet volledig zijn. Volledig zijn kun je ook nooit in kwalitatief onderzoek, maar statistisch onderzoek wekt de schijn van zekerheid en dat is n.m.m. onterecht, omdat zoveel criteria niet kunnen worden meegenomen.

2. Welke verbanden onderzoek je? Die verschillen ook per persoon. Van de Top13 symptomen uit mijn Videojaarprogramma verschilt het per persoon van welke symptomen men last heeft.

3. En ook de oorzaak en het gevolg (causaliteit: wat veroorzaakt wat?) verschilt per verband per persoon.

Symptomen als piekeren, angst, depressieve gevoelens, eenzaamheid, stress, burn-out, vermoeidheid en futloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, besluiteloosheid, geen grenzen aan kunnen geven, schuldgevoel en schaamte, boosheid en frustraties en tenslotte emotionele pijn, verschillen per persoon.

Dat ik deze Top 13 heb kunnen analyseren uit 160 rapportages van Eendaagse Coachingen, wil niet zeggen dat ik die gegevens ook statistisch kan onderzoeken, met harde bewijskracht en causaliteit (oorzaak en gevolg).

Mensen en hulpverlening zijn niet hetzelfde als natuurkunde of het heelal, waar je wel berekeningen op kunt loslaten.

En toch is dat wat in de wetenschap uitgebreid wordt gedaan: de statistiek loslaten op menselijk gedrag.

4. De specifieke uitingsvormen van elk symptoom verschillen per persoon en kunnen per persoon ook nog eens verschillen per situatie.

De te onderzoeken criteria en variabelen zijn dus…. oneindig. Daarom voorspel ik dat wetenschappers er ook over 100(0) jaar niet uit zijn.

5. Daar komt bij dat een wetenschappelijk onderzoeker nooit diepgaander kan onderzoeken dan hij of zij zelf heeft doorleefd. In vrijwel elk wetenschappelijk onderzoek worden de patronen van vroeger (affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik, geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, en pedagogische verwaarlozing of mishandeling) niet meegenomen.

6. Logisch, omdat het de blinde vlek van de onderzoeker is. Alleen wat je zelf hebt doorleefd, kun je daarná bij anderen herkennen. Wat je niet herkent, kun je niet onderzoeken.

7. Naar mijn bevindingen zijn die patronen van vroeger juist de onderliggende oorzaken van de meeste symptomen. De Top 13 symptomen in mijn Videojaarprogramma hebben volgens mij alle hun oorzaak in iemands jeugdpatronen. Dat is goed nieuws, want dan kun je er zelf ook wat aan doen om dat te veranderen.

De meest passende behandeling?

Wat de meest passende behandeling voor iemand is, is n.m.m. individueel maatwerk. Iemand zoekt die behandeling die haar/hem op dat moment iets biedt. Ik krijg veel klanten voor een Eendaagse Coaching die na jarenlang allerlei hulpverleningsvormen te hebben gedaan, niet “bij de kern zijn gekomen” of “niet hun patronen kunnen doorbreken”.

Niet eerder

Pas als mensen zelf inzien dat de oorzaak van hun symptomen in hun jeugd zit, gaan ze dáár gepaste hulp voor zoeken. Dan geven ze alsnog aan dat ze het bijzonder jammer vinden dat ze dat niet (tien, twintig, dertig, veertig) jaren eerder hebben gedaan. Omdat ze dan inzien dat hen dat inderdaad veel leed en drama zou hebben bespaard.

Er aan toe zijn

Toch is het niet een juiste redenering dat ze het (tien, twintig, dertig, veertig) jaren eerder hadden moeten doen. Toen waren ze er zélf nog niet aan toe, omdat ze zelf nog niet dat inzicht hadden.

‘Omweg’

Ik heb zelf ook een hele ‘omweg’ gemaakt in mijn eigen hulpverleningsproces. Zelfs mijn esoterische periode heeft zijn nut gehad, ondanks dat het me niet structureel van mijn problemen verloste.

Logisch en onterecht

We zoeken namelijk pas hulp als de emotionele pijn en onrust ondraaglijk worden. Als het ons tot aan de lippen komt. Als we geen uitweg meer zien. De reden daarvan is simpel: omdat we nog leven met de angst uit onze jeugd. Angst die logisch is vanuit onze jeugd en die tegelijkertijd onterecht is in het heden.

Loslaten

Om te herstellen van mijn burn-out en relatieverslaving was het nodig om mijn patronen van vroeger los te laten. Ik heb over 10 jaren verspreid last gehad van alle 13 symptomen van de Top 13 uit het Videojaarprogramma. Op enig moment had ik er van 7 tegelijk last.

Overlevingsgedrag

Ik moet hier één nuancering bij geven. Ik heb nooit eenzaamheid gevoeld. Ik had daar zoveel overlevingsgedrag tegen had ontwikkeld, dat ik daardoor die vroeger weggestopte eenzaamheid niet voelde. En ik had dat natuurlijk niet door.

Toekomst

Door ander gedrag aan te leren ben ik van alle 13 symptomen hersteld. Nu leid ik een leven in plaats van dat ik een leven lijd. Ik ben emotioneel en financieel onafhankelijk en doe dingen die ik leuk vind. Mijn jeugd was mijn geschiedenis; het is gelukkig niet mijn toekomst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178