Authenticiteit, wat is dat?

Ammy van BedafGeen categorie

authenticiteit

Authenticiteit

Authenticiteit is een aspect dat nastrevenswaardig is. Wie wil er tenslotte nou niet authentiek zijn?
Maar wat is dat dan: authenticiteit? En ook: wat is authenticiteit níet? 
En kun je alsnog authentiek worden?
En zo ja, hoe doe je dat dan? 

 

authenticiteit

 

Mezelf worden

Ik krijg regelmatig de vraag van klanten: “”Hoe word ik weer mezelf?” 
Het woordje ‘weer’ is een woordje dat echter niet in deze zin past. Want het ‘weer’ jezelf worden, zou inhouden dat je terug zou willen naar een eerdere fase van jezelf.
Je bent op dit moment niet zoals je zou willen zijn. Dat je niet een leven leidt zoals je zou willen, vloeit voort uit onze patronen van vroeger. Als je dan ‘weer’ terug zou gaan naar een eerdere fase van jezelf, zou je daarom nog wel last houden van die jeugdpatronen. 

De oude worden

Of: “Ik wil weer de oude worden”. 
Nee, dat wil je niet… 
Maar wat of wie wil je dan wél worden?
Je wilt worden zoals je had kunnen worden als je een emotioneel gezonde jeugd zou hebben gehad.
Waarbij je alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel aanboort. 

Eerdere versie van jezelf

Mensen willen soms weer een eerdere versie van zichzelf worden. Ze verwijzen dan naar een periode in hun leven die nog wel goed was, die nog onbezorgd was, toen er nog leuke dingen waren. Deze wens naar die periode lijkt dan ook volstrekt logisch. Echter, als je inzicht krijgt in je patronen van vroeger en je kijkt ook terug op die onbezorgde periode, zie je toch dat er ook toen al signalen waren voor een minder onbezorgde toekomst. Die signalen werden alleen niet gezien. 

Vergelijkingsmateriaal

En er speelt nog een ander verschijnsel. Die onbezorgde periode wordt vergeleken met de periode ervoor en de periode erna. Omdat dat het enige vergelijkingsmateriaal is die iemand heeft. Je weet natuurlijk gewoon niet beter.
Ik vergelijk  daarentegen met emotioneel gezond gedrag. 

De beste versie van jezelf

En het is door emotioneel gezond gedrag dat je alsnog de beste versie van jezelf kunt ontwikkelen. 
Volgens mij heb je het dan over authenticiteit: je oorspronkelijke ik, zoals die had kunnen zijn als je een emotioneel gezonde jeugd zou hebben gehad. Hieronder zal ik aangeven wat volgens mij authenticiteit wel en ook wat het volgens mij niet inhoudt. 

IK DENK DAT AUTHENTICITEIT INHOUDT:

Dat je jezelf durft te zijn en dat je niet iets doet omdat je denkt dat anderen dat van jou verlangen of verwachten. Het is de kunst om hierbij naar je gevoel te luisteren, want ons gevoel liegt niet. Onze ratio fopt en bedot ons daarentegen voortdurend (vanuit onze jeugdpatronen). Zo maak ik per Eendaagse Coaching tussen de 18 (tot nu toe het minimum aantal) en 84 (tot nu toe het maximum aantal) blinde vlekken zichtbaar van waaruit mensen denken en handelen. Met alle gevolgen van dien. En dan staan deze blinde vlekken  nog los van de nieuwe inzichten die klanten opdoen. 

Dat je voor je eigen mening staat.
Hierbij kan jouw mening rustig veranderen door nieuwe bevindingen of door nieuwe ervaringen e.d.
Meningen zijn namelijk geen feiten. Jouw mening mag er dan zijn, náást de mening van iemand anders. Een gesprek is leuk wanneer er een uitwisseling plaatsvindt over ieders eigen argumenten om tot die mening te kómen. In plaats van de ander van je eigen mening te overtuigen.

 

authenticiteit

 

Dat je een minderheidspositie of een minderheidsstandpunt durft in te nemen en dat je je niet laat leiden door wat anderen vinden. Dit is niet altijd even makkelijk. Ik heb ervaren dat je die ruimte krijgt, zolang je de anderen maar niet van jouw mening probeert te overtuigen

Dat je je voornamelijk laat leiden door je gevoel in plaats van alleen door je ratio. Dit is volgens mij het allerbelangrijkste aspect van authenticiteit: dat je je gevoel hebt ontwikkeld. Ik merk dat bij mijn klanten vaak gevoel en emotie met elkaar worden verward. En dat soms emotie en hoogsensitiviteit met elkaar worden verward. En dat spontaniteit en impulsiviteit soms met elkaar worden verward. En dat gevoel en intuïtie met elkaar worden verward. En dat intuïtie en impulsiviteit met elkaar worden verward. 

Dat jouw intentie oprecht is. Hiervoor is het nodig dat je je eigen onderliggende motieven/drijfveren/beweegredenen kent. We denken vaak te weten waarom we iets doen of nalaten. Maar onze onderliggende motieven kennen we vaak niet. Zo zijn de onderliggende motieven bij een partnerkeuze of bij een beroepskeuze in misschien wel 40% van de gevallen anders dan iemand denkt. 

Dat je je eigen aandeel in iets ziet, in plaats van de oorzaak van iets gedeeltelijk of helemaal bij iemand anders te leggen. Zolang je vindt dat de ander ergens de schuld van is, kun je zelf in de slachtofferrol blijven zitten. Door in de slachtofferrol te zitten, hoef je namelijk niet naar je eigen gedrag te kijken en hoef je jouw eigen aandeel daarin dus niet te veranderen. Al mijn klanten zitten in de slachtofferrol, net zoals ik destijds. Het is de kunst  om je eigen slachtofferrol in te zien en om vervolgens te weten wat te doen om eruit te komen. 

Dat je je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen handelen en nalaten. Dat je jeugd niet zo gezond was als je had gewild en als waar je als kind recht op en behoefte aan had gehad, kun je niet meer terugdraaien. Op enig moment in je leven is het daarom nodig dat je vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor de rest van je leven neemt. Dat doe je door in elke situatie naar je eigen aandeel te kijken. Als je zelf jouw eigen aandeel in iedere situatie verandert, verandert vervolgens die situatie.  

Dat je je passie ontdekt. Ik ga er van uit dat iedereen wordt geboren met de potentie om interesses te ontwikkelen. Als kind horen we daarin te worden aangemoedigd, geënthousiasmeerd en  gefaciliteerd. Daardoor ontwikkelen we ons vervolgens in onze interesse. Als we elke keer kijken naar wát het is dat we het allerleukst vinden, en als we ten aanzien daarvan naar ons gevoel leren luisteren, ontdekken we vanzelf in de loop van de tijd onze passie. 

Dat je je volledige ontwikkelingspotentieel aanboort. Het is naar mijn mening door het ontdekken en verder ontwikkelen van je passie, dat je je volledige ontwikkelingspotentieel aanboort. Dan komt er na het vervullen van je ene droom, vervolgens weer een volgende droom en daarna nog een. En het is door het invulling geven aan je dromen, dat je je ontwikkelingspotentieel aanboort en volledig ontwikkelt.

 

AUTHENTICITEIT HOUDT BIJVOORBEELD NIET IN

Dat je pleast. Pleasen doen we doorgaans om aardig gevonden te worden of om afwijzing te voorkomen. 

Dat je in de redderrol zit. Als je in de redderrol zit (of in de ouderrol of in de hulpverlenerrol) haal je jou voldoening uit het de ander ‘helpen’, redden of verzorgen. Ik schrijf ‘helpen’ omdat je de ander niet helpt. 

Dat je in de slachtofferrol zit en iemand anders deels of helemaal als de oorzaak ziet van jouw lijden. Als er een ruzie of conflict is, zitten beide partijen in de slachtofferrol. Ze vinden namelijk beiden dat het (voornamelijk of helemaal) door de ander komt. Als daarentegen één van de partijen aan de slag gaat met het eigen aandeel, kan die zichzelf uit de machtsstrijd trekken en is er geen conflict of ruzie meer. Voor een conflict of ruzie heb je namelijk altijd (minimaal) twee partijen nodig. Het is namelijk onmogelijk om in je eentje ruzie te maken; daar heb je iemand anders voor nodig. En die ander heeft jou daar voor nodig. 

Dat je vermijdingsgedrag vertoont. De manieren waaróp we vermijdingsgedrag vertonen, zijn oneindig. Je kunt je eigen vermijdingsgedrag leren kennen, door dingen anders te gaan doen. Een voorbeeld: als je altijd en overal muziek aan hebt, thuis of in de auto, kijk dan eens wat het met je doet als je de muziek uit laat. Dan zullen een aantal mensen merken dat ze de radio onbewust aan hadden tegen de eenzaamheid. 

Dat je ergens gelijk in wilt krijgen. Het is de kunst om te weten waarvoor je bereid bent om te vechten enerzijds en ten aanzien waarvan je beter je verlies kunt nemen anderzijds. Of hoe láng je ergens voor blijft vechten en op welk momént je beter je verlies kunt nemen. Ik heb destijds in een arbeidsrechtelijke zaak gevochten, maar toen ik er na vijf jaar aan onderdoor dreigde te gaan, heb ik mijn verlies genomen en heb ik de immateriële schadevergoeding gelaten voor wat het was. Daar heb ik nooit spijt van gehad, want vanaf dat moment was ik pas echt vrij. 

Dat je sociaal wenselijke antwoorden geeft. Dit is een lastig punt, want aan de andere kant zijn sociaal wenselijke antwoorden ook wel eens de smeerolie van onze communicatie. Zo kunnen mensen met Asperger of autisme soms gênant eerlijk zijn. Waar het om gaat is dat je trouw blijft aan je eigen mening in plaats van je mening aan te passen om aardig gevonden te worden. 

Dat je bang bent voor confrontaties. Klanten geven aan bang te zijn voor confrontaties, maar feitelijk bedoelen ze dan vaak dat ze bang zijn voor de afwijzing die die confrontaties met zich meebrengen. 
Naar mijn mening is het juist de kunst om een confrontatie te voorkómen. En dat doe je door middel van een emotioneel gezonde gespreksvoering. Daar kan ik en daar ga ik nog een boek over schrijven. 

Dat je een laag zelfbeeld hebt. Veel klanten hebben weinig zelfvertrouwen. Of hebben faalangst.

Dat je jezelf wegcijfert of ondergeschikt opstelt ten opzichte van iemand anders. In verhouding veel mensen hebben een ongelijkwaardige relatie, waarbij de ene partner de dominante(re) is en waarbij de andere de ondergeschikte(re) is.  

Dat je iemand anders op een voetstuk plaatst. Dat gebeurt soms binnen een relatie, maar vaker bij functionarissen, specialisten of gezagsdragers. Zo durven sommige mensen niet in te gaan tegen de mening van bijvoorbeeld een dokter of niet door te vragen bij een overheidsfunctionaris. 

 

authenticiteit

 

KUN JE ALSNOG AUTHENTICITEIT ONTWIKKELEN?

Ja, dat kan. 
Dat is een proces. 
Je kunt het aspect Authenticiteit er niet zo maar uitlichten, omdat het met verschillende aspecten te maken heeft.

HOE KUN JE ALSNOG JE AUTHENTICITEIT ONTWIKKELEN?

Dat proces bestaat uit een tweesporenbeleid: door enerzijds alsnog je gevoel te leren ontwikkelen. Wat overigens geen esoterische of zweverige bezigheid is, maar wat gewoon een gedragsvaardigheid is. 
En anderzijds door het aanleren van emotioneel gezonde communicatievaardigheden en emotioneel gezonde gedragsvaardigheden. Een aantal daarvan zijn specifiek en daarom maatwerk en een aantal zijn algemeen en op iedereen van toepassing.

Jezelf emotioneel opvoeden

Ik noem dit tweesporenbeleid: het alsnog jezelf emotioneel opvoeden.
Ik heb ontdekt dat je alsnog jezelf emotioneel kunt opvoeden.
Opvoeden, zoals je opgevoed had willen worden.
En ik hebt ontdekt hoe je dat doet. 
Ik kan je daar mee helpen. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.