Authenticiteit, wat is dat?

Ammy van BedafEmotioneel gezond gedrag

Authenticiteit

Authenticiteit is een aspect dat nastrevenswaardig is. Wie wil er tenslotte niet authentiek zijn?
Maar wat is dat dan: authenticiteit? En ook: wat is authenticiteit níet? 
En kun je alsnog authentiek worden?
En zo ja, hoe doe je dat dan? 

 

authenticiteit

 

Mezelf worden

Ik krijg regelmatig de vraag van klanten: “Hoe word ik weer mezelf?” 
Het woordje ‘weer’ is een woordje dat echter niet in deze zin hoort. Want het ‘weer’ jezelf worden, zou inhouden dat je terug zou willen naar een eerdere fase van jezelf.
Je bent op dit moment niet zoals je zou willen zijn. Dat je mogelijk niet een leven leidt zoals je zou willen, vloeit voort uit onze patronen van vroeger. Als je dan ‘weer’ terug zou gaan naar een eerdere fase van jezelf, zou je daarom nog wel last houden van die belemmerende jeugdpatronen. 

Als  je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, kan ik je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

De oude worden

Of: “Ik wil weer de oude worden”. 
Dat wil je niet… 
Maar wat of wie wil je dan wél worden?
Je wilt worden zoals je had kunnen worden als je een emotioneel gezonde jeugd zou hebben gehad. Waarbij je alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel aanboort. 

Eerdere versie van jezelf

Mensen willen soms weer een eerdere versie van zichzelf worden. Ze verwijzen dan naar een periode in hun leven die nog wel goed was, die nog onbezorgd was, toen er nog leuke dingen waren. Deze wens naar die periode lijkt dan ook volstrekt logisch. Echter, als je inzicht krijgt in je patronen van vroeger en je kijkt ook terug op die onbezorgde periode, zie je toch dat er ook toen al signalen waren voor een minder onbezorgde toekomst.  

Vergelijkingsmateriaal

En er speelt nog een ander verschijnsel. Die onbezorgde periode wordt vergeleken met de periode ervoor en de periode erna. Omdat dat het enige vergelijkingsmateriaal is die iemand heeft. Je weet natuurlijk gewoon niet beter.
Ik vergelijk  daarentegen met emotioneel gezond gedrag. 

De beste versie van jezelf

En het is door emotioneel gezond gedrag dat je alsnog de beste versie van jezelf kunt ontwikkelen. 
Volgens mij heb je het dan over authenticiteit: je oorspronkelijke ik, zoals die had kunnen zijn als je een emotioneel gezonde jeugd zou hebben gehad. Hieronder zal ik aangeven wat volgens mij authenticiteit wel en ook wat het volgens mij niet inhoudt. 

Volgens mij houdt authenticiteit in:

Dat je jezelf durft te zijn en dat je niet iets doet omdat je denkt dat anderen dat van jou verlangen of verwachten. Het is de kunst om hierbij naar je gevoel te luisteren, want ons gevoel liegt niet. Onze ratio fopt en bedot ons daarentegen voortdurend (vanuit onze jeugdpatronen). Zo maak ik per Eendaagse Coaching tussen de 18 (tot nu toe het minimum aantal) en 84 (tot nu toe het maximum aantal) onjuiste aannames zichtbaar van waaruit mensen denken en handelen. Met alle gevolgen van dien. En dan staan deze onjuiste aannames nog los van de blinde vlekken die mensen hebben. 

Eigen mening

Dat je voor je eigen mening staat. Hierbij kan jouw mening rustig veranderen door nieuwe bevindingen of door nieuwe ervaringen e.d. Meningen zijn namelijk geen feiten. Jouw mening mag er dan zijn, náást de mening van iemand anders. Een gesprek is leuk wanneer er een uitwisseling plaatsvindt over ieders eigen argumenten om tot die mening te kómen. In plaats van de ander van je eigen mening te willen overtuigen.

 

authenticiteit

 

Minderheidsstandpunt in durven nemen

Dat je een minderheidspositie of een minderheidsstandpunt durft in te nemen en dat je je niet laat leiden door wat anderen vinden. Dit is niet altijd even makkelijk. Ik heb ervaren dat je die ruimte krijgt, zolang je de anderen maar niet van jouw mening probeert te overtuigen. 

Gevoel

Dat je je voornamelijk laat leiden door je gevoel in plaats van alleen door je ratio of door impulsiviteit. Dit is volgens mij het allerbelangrijkste aspect van authenticiteit: dat je je gevoel hebt ontwikkeld. Ik merk dat bij mijn klanten vaak gevoel en emotie met elkaar worden verward. En dat soms emotie en hoogsensitiviteit met elkaar worden verward. En dat spontaniteit en impulsiviteit soms met elkaar worden verward. En dat gevoel en intuïtie met elkaar worden verward. En dat intuïtie en impulsiviteit met elkaar worden verward. 

Oprechte intentie

Dat jouw intentie oprecht is. Hiervoor is het nodig dat je je eigen onderliggende motieven/drijfveren/beweegredenen kent. Daarvoor is het ook nodig dat je je gevoel hebt ontwikkeld. We denken vaak te weten waarom we iets doen of nalaten. Maar onze onderliggende motieven kennen we vaak niet. Zo zijn de onderliggende motieven bij een partnerkeuze of bij een beroepskeuze bij misschien wel 40% van de mensen anders dan iemand denkt. 

Eigen aandeel

Dat je je eigen aandeel in iets ziet, in plaats van de oorzaak van iets gedeeltelijk of helemaal bij iemand anders te leggen. Zolang je vindt dat de ander ergens de schuld van is, kun je zelf in de slachtofferrol blijven zitten. Door in de slachtofferrol te zitten, hoef je namelijk niet naar je eigen gedrag te kijken en hoef je jouw eigen aandeel daarin niet te veranderen. Al mijn klanten zitten in de slachtofferrol, net zoals ik destijds. Het is de kunst  om je eigen slachtofferrol in te zien en om vervolgens te weten wat te doen om eruit te komen. 

Verantwoordelijkheid nemen

Dat je je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen handelen en nalaten. Dat je jeugd niet zo gezond was als je had gewild en als waar je als kind recht op en behoefte aan had, kun je jammer genoeg niet meer terugdraaien. Op enig moment in je leven is het daarom nodig dat je vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor de rest van je leven neemt. Dat doe je door in elke situatie naar je eigen aandeel te kijken. Als je zelf jouw eigen aandeel in iedere situatie verandert, verandert vervolgens die situatie positief.  

Passie ontdekken

Dat je je passie ontdekt. Ik ga er van uit dat iedereen wordt geboren met de potentie om interesses te ontwikkelen. Als kind horen we daarin te worden aangemoedigd, geënthousiasmeerd, ondersteund, begeleid en gefaciliteerd. Daardoor ontwikkelen we ons er vervolgens in. OOk voor het ontdekken van je passie is het nodig dat je alsnog je gevoel ontwikkelt. Als we elke keer kijken naar wát het is dat we het allerleukst vinden, en als we ten aanzien daarvan naar ons gevoel leren luisteren, ontdekken we vanzelf in de loop van de tijd onze passie. 

Volledige ontwikkelingspotentieel ontwikkelen

Het is naar mijn mening door het ontdekken en verder ontwikkelen van je passie, dat je je volledige ontwikkelingspotentieel aanboort. Dan komt er na het vervullen van je ene droom, vervolgens weer een volgende droom en daarna nog een. En het is door het invulling geven aan je dromen, dat je je ontwikkelingspotentieel aanboort en volledig ontwikkelt.

Als  je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, kan ik je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Wat houdt authenticiteit niet in?

Dat je pleast. Pleasen doen we doorgaans om aardig gevonden te worden of om afwijzing te voorkomen. Pleasen is vermijdingsgedrag en een vorm van zelfverloochening. 

Redderrol

Dat je in de redderrol zit. Als je in de redderrol zit (of in de ouderrol of in de hulpverlenerrol) haal je jouw voldoening uit het de ander ‘helpen’, redden of verzorgen. Ik schrijf ‘helpen’ omdat je de ander niet helpt. Een redderrol doen we voornamelijk voor onszelf, om onszelf goed te voelen, en om de ander te veranderen. 

Slachtofferrol

Dat je in de slachtofferrol zit en iemand anders voornamelijk of helemaal als de oorzaak ziet van jouw lijden. Als er een ruzie of conflict is, zitten beide partijen in de slachtofferrol. Ze vinden namelijk beiden dat het (voornamelijk of helemaal) door de ander komt. Als daarentegen één van de partijen aan de slag gaat met het eigen aandeel, kan die zichzelf aan deze machtsstrijd onttrekken en is er geen conflict of ruzie meer. Voor een conflict of ruzie heb je namelijk altijd (minimaal) twee partijen nodig. Het is onmogelijk om in je eentje ruzie te maken; daar heb je iemand anders voor nodig. En die ander heeft jou daarvoor nodig. 

Vermijdingsgedrag

Dat je vermijdingsgedrag vertoont. De manieren waaróp we vermijdingsgedrag vertonen, zijn oneindig. Je kunt je eigen vermijdingsgedrag leren kennen, door dingen anders te gaan doen. Een voorbeeld: als je altijd en overal muziek aan hebt, thuis of in de auto, kijk dan eens wat het met je doet als je de muziek uitlaat. Dan zullen een aantal mensen merken dat ze de radio onbewust aan hadden tegen de eenzaamheid. 

Gelijk willen krijgen

Dat je ergens gelijk in wilt krijgen. Het is de kunst om te weten waarvoor je bereid bent om te vechten enerzijds en ten aanzien waarvan je beter je verlies kunt nemen anderzijds. Of hoe láng je ergens voor blijft vechten en op welk momént je beter je verlies kunt nemen. 

Sociaal wenselijke antwoorden

Dat je sociaal wenselijke antwoorden geeft. Dit is een lastig punt, want aan de andere kant zijn sociaal wenselijke antwoorden ook wel eens de smeerolie van onze communicatie. Zo kunnen mensen met Asperger of autisme soms gênant eerlijk zijn. Waar het om gaat is dat je trouw blijft aan je eigen mening en idealen, in plaats van je mening aan te passen om aardig gevonden te worden. 

Bang zijn voor confrontaties 

Klanten geven aan bang te zijn voor confrontaties, maar feitelijk bedoelen ze dan vaak dat ze bang zijn voor de afwijzing die die confrontaties met zich meebrengen. 
Naar mijn mening is het juist de kunst om een confrontatie te voorkómen. En dat doe je door middel van een emotioneel gezonde gespreksvoering. In mijn boek Emotioneel gezond in gesprek (Een verbindende en doelgerichte gespreksvoering in 5 stappen) lees je alles over hoe je op een emotioneel gezonde manier kunt communiceren, met alle do’s and dont’s. Wil je de Gratis Probeerversie inzien of downloaden, of wil je een exemplaar van het boek aanschaffen? Klik dan hier

 

 

Een laag zelfbeeld

Dat je een laag zelfbeeld hebt.
Veel klanten hebben weinig zelfvertrouwen. Of hebben faalangst.

Jezelf wegcijferen

Dat je jezelf wegcijfert of ondergeschikt opstelt ten opzichte van iemand anders. In verhouding veel mensen hebben een ongelijkwaardige relatie, waarbij de ene partner de dominante(re) is en waarbij de andere de ondergeschikte(re) is.  

Op voetstuk plaatsen

Dat je iemand anders op een voetstuk plaatst. Dat gebeurt soms binnen een relatie, maar vaker bij functionarissen, specialisten of gezagsdragers. Zo durven sommige mensen niet in te gaan tegen de mening van bijvoorbeeld een dokter of niet door te vragen bij een overheidsfunctionaris. 

 

authenticiteit

 

Kun je alsnog authenticiteit ontwikkelen?

Ja, dat kan. Dat is een proces. 
Hoe ontwikkel je alsnog je authenticiteit? Om authenticiteit te ontwikkelen is het nodig om alsnog je gevoel te ontwikkelen. Pieker je veel, please je overmatig, ben je opgebrand, futloos of depressief? Of voel je je eenzaam of schaamte of schuldgevoel? Loopt het in je relatie(s) of in je werk niet naar wens? Heb je het gevoel dat er meer uit het leven te halen valt? 


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel