Je angst loslaten

Ammy van BedafAngst

Angst als drijfveer

Angst is voor veel mensen, bewust of onbewust, een grote drijfveer in hun leven. Ook ons vermijdingsgedrag, dat we zelf overigens meestal niet door hebben, is gebaseerd op angst. Vaak betreft dat angst voor afwijzing.

Wat is angst?

Angst is een lichamelijke reactie op een:

 • waargenomen bedreiging
 • of op een door jou verwachte bedreiging

in de vorm van pijn, gevaar of verlating/in de steek gelaten worden.
Het woordje ‘verwachte‘ is hierbij cruciaal, want jouw verwachtingen over een bedreigingen vloeien voort uit jouw jeugd.

 

angst uitgebeeld door emoticon

 

Wat is de functie van angst?

Angst heeft een belangrijke functie, namelijk dat het jou waarschuwt voor gevaar. Hierdoor kun je voor jou schadelijke situaties vermijden.

Maar voor mensen die angst voelen, voelt elke angst nu nog als gevaar en zijn voor hen angst en gevaar nu nog het zelfde. Dat is onterecht, want je voelt je dan ook angstig als er geen gevaar is. Ook als je dan wel angst voelt, is dat gevaar er feitelijk niet. Dan leef je, zonder dat dit nodig is, vanuit angst als drijfveer. 

Hoe komt het dat je dan toch angst voelt?

Dat je het dan toch als gevaar voelt, komt omdat die situatie waarin je nu bang bent, overeenkomsten vertoont met iets uit jouw jeugd. Hierdoor springt jouw brein, bij de minste of geringste overeenkomst met iets beangstigends van vroeger, in de alarmfase. Dan leef je inderdaad vanuit angst als drijfveer.

Wil je van je angst of paniekaanvallen af? Lees hier om van je angst en paniekaanvallen af te komen.

Wat is een groot misverstand over angst?

Het is een groot misverstand dat je door je angst héén zou moeten. Dat is gewoon helemaal niet nodig. Je kunt daarentegen door feitelijke gedragsoefeningen jouw brein leren ervaren dat jouw angst in het heden onterecht is, waardoor je jouw angst in de loop van de tijd kwijtraakt. Dan leef je niet meer vanuit jouw angst als drijfveer. 

 

angstige vrouw

 

Waarover kun je angst ontwikkelen?

Angst kan over van alles worden ontwikkeld. Ik heb voor mijn Videojaarprogramma 47 mij nu bekende angsten verzameld, vrijwel allemaal van mijn klanten. De rest uit de literatuur. De enorme verscheidenheid aan angsten laat zien dat de specifieke uitingsvormen van angst heel persoonlijk en heel specifiek zijn. Dat komt door de manier waarop ze in de jeugd zijn ontstaan.

Geen troost

In onze jeugd zijn we als kind op een aantal momenten bang geweest. Toen was op bepaalde momenten angst wel degelijk onze drijfveer. Als daar toen geen luisterend oor, begrip of troost voor was, hebben we dat als kind moeten wegstoppen. Met als gevolg dat later, in ons volwassen leven, we leven vanuit angst als drijfveer.  

Wat is een veel voorkomende vorm van angst?

Een veel voorkomende angst is bijvoorbeeld faalangst.
Wat is faalangst?
Faalangst is angst voor een situatie waarin je beoordeeld gaat worden, door anderen. Het is de angst om, in andermans ogen, tekort te schieten.

Faalangst is dus niet, ondanks dat je dat zo voelt, dat je iets niet kúnt. Je kunt het wel degelijk, maar niet als je beoordeeld gaat worden of alleen al denkt beoordeeld te gaan worden.

Wat zijn onderliggende vormen van angst?

Ik geloof dat er 3 grote onderliggende angsten zijn. Ik geloof dat de meeste angsten, zo niet alle angsten, gepaard gaan met de volgende angsten:

 • angst voor verlating
 • angst voor controleverlies
 • angst voor afwijzing.

Basale angsten

Ik denk dat dit de 3 meest basale angsten zijn, waar je de overige uitingsvormen van angst onder kunt brengen. Dit heb ik ontdekt door sinds 2011 Eendaagse Coachingen te doen. De angsten van mijn klanten waren allemaal terug te brengen op deze angsten. Vandaar dat ze nog leefden vanuit angst als drijfveer. 

Wat is volgens mij de grootste onderliggende angst?

En ik vermoed dat, van deze 3 angsten, verlatingsangst de grootste onderliggende angst is. Misschien is verlatingsangst wel de onderliggende angst van alle uitingsvormen van angst. Ik denk dat verlatingsangst de angst is die ook weer ónder angst voor afwijzing en angst voor controleverlies zit. Dat maakt verlatingsangst als de grootste angst als drijfveer. 

Hoeveel mensen ervaren angst?

Het aantal mensen dat te kampen heeft met vormen van angst: 1 op de 5 krijgt in haar of zijn leven de diagnose angststoornis. In Nederland hebben nu ongeveer 1,1 miljoen mensen een angststoornis. Zij leven vanuit angst als drijfveer. 

Hoe wordt in de wetenschap naar angst gekeken?

In de wetenschap wordt aangegeven, ik citeer: ‘Dat angst, depressie en andere psychische stoornissen misschien uitingen zijn van één onderliggend proces.’
In laboratoria wordt langs verschillende wegen naar dat onderliggende proces gezocht, in de hoop aanknopingspunten te vinden voor een gerichte behandeling van angst.

Wat is dat onderliggende proces?

Dat onderliggende proces is volgens mij kindermishandeling. In mijn Videojaarprogramma laat ik, aan de hand van concrete voorbeelden, zien hoe angst van volwassenen in hun kindtijd is ontstaan. Op grond van feitelijke voorbeelden uit iemands jeugd laat ik zien hoe angst als drijfveer ontstaat. 

 

meisje dat angstig kijkt

 

Wat is volgens mij een groot misverstand?

Een groot misverstand in het wetenschappelijk onderzoek over angst is naar mijn mening dat een angststoornis meestal tussen de 25ste en 40ste levensjaar zou ontstaan. Het ontstaan van een angststoornis zit in iemands jeugd en de grootste kans dat die in de jeugd weggestopte angst wordt getriggerd (!), is dan tussen iemands 25ste en 40ste levensjaar. Dat is een cruciaal verschil.

Wat kunnen triggers in het heden zijn? Voorbeelden van triggers in het heden zijn: scheiding, werkloosheid, verhuizing, ziekenhuisopname, en dergelijke.

In onderzoeken over de Top 15 symptomen van mijn Videojaarprogramma wordt kindermishandeling in de jeugd niet als oorzaak gezien, terwijl daar de oorzaak ligt. Ook bij het huidige wetenschappelijk onderzoek naar welk van de symptomen van mijn Videojaarprogramma dan ook, wordt kindermishandeling niet meegenomen.

In het huidige wetenschappelijk onderzoek worden de triggers in het heden als onderliggende oorzaken onderzocht. Als je de onderliggende oorzaak van een symptoom niet meeneemt, is het moeilijk zo niet onmogelijk om adequate behandelingen te ontwikkelen voor dat symptoom.

Huidige wetenschap doet onderzoek naar oorzaak in het brein

In de wetenschap wordt de oorzaak van angst (en van depressie, eenzaamheid, burn-out en van andere symptomen) in het brein gezocht.

De oorzaak zit in gedrag

Ik heb de oorzaak van angst (en van depressie, eenzaamheid en van burn-out en van andere symptomen) gevonden in gedrag. Ik zie, in tegenstelling tot de huidige wetenschap, het brein dan ook voor een groot deel als afgeleide en dus als het gevolg van gedrag. 

Hoe zit het met de huidige angstdiagnoses?

Hoe zit het dan met de huidige angstdiagnose zoals een paniekstoornis, sociale angst, fobie, gegeneraliseerde angststoornis, een obsessieve compulsieve stoornis en een posttraumatische stressstoornis? Met andere woorden: hoe verhoudt zich jouw angst tot de diagnoses die nu worden gehanteerde in de hulpverlening?

Unieke specifieke uitingsvormen

Ik geloof dat ieders angstgedrag verschilt, vanuit je eigen patronen van vroeger. Vanuit dit eigen angstgedrag in de jeugd ontwikkelt iedereen verschillende en unieke specifieke uitingsvormen van angst en uniek overlevings- en vermijdingsgedrag.

Waarom hebben de huidige diagnoses volgens mij geen zin?

Ik geloof dat het daarom dan ook niet veel zin heeft om het gedrag van mensen in bestaande diagnoses onder te brengen. Nu wordt gekeken hoe iemand onder een van de huidige diagnoses kan worden ondergebracht. Ik geloof dat het zinniger is het omgekeerde te doen:

a. om per persoon te kijken wat de specifieke uitingsvormen zijn van angst. Om achter iemands angsten te komen moet worden doorgevraagd zoals ik tijdens Eendaagse Coachingen doe en in het Videojaarprogramma aan de hand van citaten laat zien;
b. om per persoon, per specifieke uitingsvorm, te kijken waar het gedrag vandaan komt en dus wat de onderliggende oorzaak in iemands jeugd is;
c. om te kijken wat de specifieke triggers in het heden zijn.

Triggers

Andersom kan ook: om vanuit de specifieke triggers in het heden terug te kijken naar de jeugd. Die specifieke oorzaken en triggers verschillen dus voor iedereen.

40%

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen in de jeugd met enige vorm van kindermishandeling te maken heeft gehad. Wereldwijd. Van die 40% is de helft, (20%) zich er min of meer van bewust. Die andere 20% heeft dat weggestopt. En de 60% die er gelukkig niet mee te maken heeft gehad, zal (gelukkig) niet begrijpen waar we het over hebben.

 

bang jongetje

 

Hersteld

Alleen als je je in je jeugd ondergane kindermishandeling hebt erkend, vervolgens in de specifieke uitingsvormen hebt herkend, en vervolgens hebt doorleefd, zoals ik dat heb gedaan, kun je de specifieke vormen ervan bij anderen herkennen.Je kunt alleen datgene bij anderen herkennen, waarvan je zelf hersteld bent.

Loslaatproces

Over hoe mij dat gelukt is, dus hoe mijn eigen loslaatproces is verlopen, breng ik dit of volgend jaar een boek uit. Als je abonnee bent op mijn nieuwsbrief, zul je daar vanzelf bericht over krijgen, met natuurlijk weer een tijdelijke speciale korting.

Herhaling van angst

Dat 40 tot 60% van de patiënten nog een keer te maken krijgt met een angstepisode is volgens mij dan ook logisch. Ik geloof dat er dan opnieuw een trigger aan is vooraf gegaan die overeenkomsten vertoonde met iets uit de jeugd. Dat wil zeggen: iets in het heden heeft een vergelijkbare ervaring in de jeugd getriggerd.

Triggers zullen blijven komen

Een vergelijkbare ervaring hoeft niet een gebeurtenis te betreffen, maar wat het in jou geraakt heeft, zoals: angst voor afwijzing, je niet serieus genomen voelen, je controle kwijtraken, e.d. Zolang je niet herstelt van de oorzaak uit je jeugd, zullen er in het heden triggers blijven komen die je vroeger weggestopte angst triggeren.

Niet een veilige hechting

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen niet een veilige hechting heeft ontwikkeld. Ik vermoed dat deze 40% en de 40% van de kindermishandeling elkaar grotendeels of helemaal zal overlappen. Volgens mij gaat het om dezelfde 40%, maar dat is nog niet onderzocht.

Welke reacties zijn er mogelijk op angst?

In de literatuur worden 3 reacties op angst genoemd: vechten, vluchten en verlammen. Dit zijn echter fysieke reacties op feitelijk gevaar. Terwijl vrijwel alle angsten in het heden echter emotionele angsten zijn, angstgedachten dus, en niet angsten voor feitelijk gevaar.

Oneindig veel uitingsvormen

Volgens mij zijn er dan ook veel meer dan deze 3 reacties mogelijk als gevolg van angst. Ik laat je in mijn Videojaarprogramma zien dat de verschillende uitingsvormen van vechten, vluchten, verlammen en vermijdingsgedrag (de 4 V’s) oneindig zijn. En die diversiteit vloeit ook weer voort uit het in de jeugd ontwikkelde overlevingsgedrag.

Ontwikkelen we onze eigen voorkeursstrategie?

Het lijkt erop dat we onbewust onze eigen voorkeursstrategie ontwikkelen. In mijn Videojaarprogramma laat ik je zien dat, als ik naar mezelf kijk, ik op verschillende momenten van mijn leven alle 4 de patronen heb getoond: vechten, vluchten, verlammen en vermijden.

Toelaten

Ik heb ontdekt hoe het actief toelaten van mijn vroeger weggestopte angst, verdriet en boosheid ervoor zorgden dat die angst, dat dat verdriet en dat die boosheid in de loop van de jaren verminderden en inmiddels zijn teruggebracht tot de omvang waarvoor ze volgens mij bedoeld zijn: namelijk als waarschuwing voor wat niet goed voor mij is en als aanwijzing en richtsnoer voor wat wel goed voor mij is.

 

man zonder angst

 

Videojaarprogramma

In mijn Videojaarprogramma beslaat het symptoom Angst 3 van de 19 video’s.
Ik zal je nu laten zien wat je, over deze 3 video’s verdeeld, onder andere krijgt over angst:

Waar onze angst, evolutionair gezien, vandaan komt.
Waar onze angst in het heden vandaan komt.
Hoe het komt dat je die angst uit je jeugd nu nog voelt.
Wanneer angst in het heden wel terecht is.

Ik laat je zien hoe angstgedachten zich ontwikkelen. Dat doe ik aan de hand van ‘gewone’ angst, een paniekstoornis, sociale angst, fobie, gegeneraliseerde angststoornis, een obsessieve compulsieve stoornis en een posttraumatische stressstoornis.

Ik geef je 47 mij nu bekende angsten.
Ik laat zien hoe faalangst feitelijk in de jeugd kan ontstaan.
Je ziet waar de verlatingsangst in ons vandaan kan komen.

Ik laat je, aan de hand van concrete voorbeelden, zien hoe angst is ontstaan in de jeugd; en hoe angst, later in de volwassenheid, wordt getriggerd door een gebeurtenis die overeenkomt met een ervaring uit de jeugd.
Ik doe dat aan de hand van 5 voorbeelden van verlatingsangst, namelijk angst:

 • om dood te gaan
 • om in de steek gelaten te worden
 • angst voor de toekomst
 • angst voor intimiteit en bindingsangst
 • en angst voor eenzaamheid.

Ik behandel 4 voorbeelden uit de praktijk ten aanzien van controleverlies:

 • angst voor onweer
 • rijangst, met, heel specifiek, hoe je er vanaf kunt komen
 • angst voor het onvoorspelbare en het onbekende
 • financiële angst.

Ik behandel 4 voorbeelden uit de praktijk ten aanzien van angst voor afwijzing:

 • spreekangst
 • faalangst
 • angst om voor gek te staan
 • presentatieangst.

Ik laat je bij deze voorbeelden zien, hoe deze angst in de jeugd zijn ontstaan en hoe ze in het heden worden getriggerd.

Ik laat je zien wat de onderliggende oorzaak is van angst: hoe niet adequaat wordt gereageerd als een kind bang is, waardoor het kind angst ontwikkelt. Dat kinderen af en toe bang zijn, is logisch. En als dan met zorg met die gevoelens van bang zijn wordt omgegaan, is er nog niets aan de hand. Angst ontstaat pas in tweede instantie (!), namelijk als niet met zorg wordt omgegaan als een kind bang is.
Als aan die gevoelens van het kind geen aandacht wordt besteed, moet het kind die gevoelens wel wegstoppen. Later is het deze vroeger weggestopte angst die alsnog wordt getriggerd.

 

angstige dochter die getroost wordt

Je krijgt te zien in hoeverre angst erfelijk en/of aangeleerd is.
Ik laat zien hoe je angst ontwikkelt door een leerproces.
Verder behandel ik 4 voorbeelden waarin ik laat zien hoe angst bij een kind kan ontstaan.
Dat doe ik aan de hand van 2 voorbeelden over spanningen in huis en 2 voorbeelden over als je als kind zag dat (een van) je ouders het moeilijk had(den).

Ik geef aan hoe ik tegen de huidige hechtingsstijlen aankijk en wat het cruciale verschil is tussen feitelijke aanwezigheid van ouders en emotionele afwezigheid van ouders. Ik geef aan wat het cruciale verschil is tussen onvoorwaardelijke aandacht van ouders en voorwaardelijke aandacht van ouders.
En de gevolgen van beide verschillen voor je volwassen leven. Die gevolgen spelen zowel in je relatie, in je werk en naar je eigen kinderen.

Je krijgt te zien wat angst in geval van een relatiebreuk feitelijk is.
Verder laat ik je zien hoe jouw angst in het heden getriggerd wordt, zonder dat er feitelijk gevaar is. Bovendien laat ik je zien dat we alleen angst voor de toekomst hebben en dat er in het hier en nu geen angst bestaat.

In de video’s krijg je opdrachten.
Na de video’s weet jij:

 • hoe het komt dat je onterechte angst wel degelijk als reëel in het heden ervaart;
 • hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reacties;
 • op welke manier jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
 • hoe angstige momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst veroorzaken;
 • welke aspecten van de verschillende hechtingsstijlen op jou van toepassing zijn;
 • wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
 • wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst;
 • welke verschillende reacties je vertoont als gevolg van angst;
 • hoe je in een vicieuze cirkel terecht bent gekomen;
 • 14 manieren die er tezamen voor zorgen dat je je vicieuze cirkel van angst kunt doorbreken.

 

vrouw zonder angst

 

Je zult ook zien dat de verschillende symptomen uit het Videojaarprogramma verbanden met elkaar hebben, en dat die verbanden ook weer per persoon verschillen, en dat het onmogelijk is om last te hebben van slechts 1 symptoom.

 

 

Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn dus volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu 6 jarige praktijk, op grond van coaching van meer dan 200 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van de coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen!

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel