Alsnog jezelf emotioneel opvoeden, wat houdt dat in?

Ammy van BedafGeen categorie

Emotioneel opvoeden

Ik spreek in mijn mails aan klanten altijd over: het jezelf alsnog emotioneel opvoeden. Wat is dat, dat alsnog jezelf emotioneel opvoeden? Wat houdt dat in? En wat kan de aanleiding ervan zijn? Wat moet je daarvoor doen? En wat is het resultaat daarvan?

 

emotioneel opvoeden

 

Je wilt ergens vanaf

Het alsnog je zelf emotioneel opvoeden houdt het volgende in.
Je loopt in je leven ergens tegenaan, je ervaart er hinder of last van, en je komt er niet verder mee. Als je ‘er’ dan vanaf wilt komen, is het nodig dat je naar de oorzaak ervan op zoek gaat.

De oorzaak is niet:

In tegenstelling tot wat de hulpverlening en de wetenschap ons doet geloven, is de oorzaak niet: burn-out, of depressie, verslaving aan wat dan ook, piekeren, pleasen, eenzaamheid, je relatieproblemen, je conflicten, je angst, je eenzaamheid of je slaapproblemen.

En ook niet:

De oorzaak is ook niet je stress, je vermoeidheid, je gebrek aan zelfvertrouwen, je besluiteloosheid, je grenzeloosheid, je schaamtegevoel, je schuldgevoel, dat je gepest bent, je boosheid of dat je niet weet wat je met je leven wilt of dat je niet gelukkig bent of niet kunt genieten.

Gevolgen

Dit zijn niet de oorzaken. Dit zijn de gevolgen van je patronen van vroeger. Dat is een cruciaal verschil. Dit cruciale verschil wordt niet gezien. Juist door het alsnog jezelf emotioneel opvoeden leer je onderscheid te maken tussen oorzaak, trigger en gevolg. 

Hulpverlening en wetenschappelijk onderzoek

In de hulpverlening en in het wetenschappelijk onderzoek naar deze symptomen wordt de oorzaak over het hoofd gezien. De symptomen en diagnoses worden als oorzaak gezien. Terwijl ze dat helemaal niet zijn…

Jeugdpatronen

De onderliggende oorzaak van deze symptomen zit in onze jeugd.
Het zijn deze patronen die naar mijn mening de onderliggende oorzaak zijn van wat nu als diagnoses wordt gehanteerd. Door het jezelf emotioneel opvoeden krijg je hier inzicht in. 
Het zijn de volgende jeugdpatronen:

Aandacht

Het is het niet hebben gekregen van aandacht, waardering, erkenning en bevestiging, waar we als kind recht op en behoefte aan hadden. Het is het niet serieus genomen zijn, het niet geloofd zijn, en het niet gehoord zijn uit onze jeugd. Dit is affectieve verwaarlozing.

 

emotioneel opvoeden

 

Afwijzing

Het is het afgewezen, afgekraakt of afgesnauwd worden. Het is het niet goed doen, het niet goed genoeg doen, het niet deugen, de afwijzing, het genegeerd worden, het de schuld krijgen, het te horen krijgen dat we iets niet konden. Dit is geestelijke mishandeling.

Te doen hebben

Het is het als kind te doen hebben gehad met een of met je beide ouders. Als je als kind hebt gezien dat je moeder of vader het moeilijk heeft, kun je als kind niet anders dan te doen hebben met deze ouder. Of als je als kind hebt gezien of gehoord dat een van je ouders huilde of overstuur was, is dat bedreigend voor jou als kind.

Als kind is het bedreigend als je denkt dat een van je ouders het niet aankan. Je bent namelijk nog volledig afhankelijk van je ouders. Als jouw ouders het al niet aankunnen, wat moet er dan met jou gebeuren? 

Jij kunt daardoor niet anders dan die ouder ontzien, ontlasten, helpen, redden en verzorgen. Je wordt zo de ouder van jouw moeder of vader. Hierdoor kun je zelf geen kind zijn. Het is de omgekeerde wereld, want jouw ouders zouden die emotionele zorg aan jou moeten geven. Je ontziet ook jezelf en je cijfert jezelf weg.

Als kind heb je niet door dat je je moeder of vader niet kúnt helpen. Jij bent namelijk niet de oorzaak van het probleem van die ouder, en dus ook niet de oplossing van het probleem. Je hebt als kind niet door dat je aan een dood paard zit te trekken. Het is onder andere hierdoor dat je faalangst kunt ontwikkelen.

En het is vanuit deze redderrol als kind naar je ouders toe, dat je later je partnerkeuze zult doen. We voelen ons namelijk aangetrokken tot partners bij wie we onze patronen van vroeger kunnen herhalen. Omdat dat ons vertrouwd voorkomt.

Daarom zul je je tot een partner aangetrokken voelen die jij ook kunt helpen, redden en verzorgen. Daarom moet die partner ‘een rugzakje’ hebben, want anders kun jij niet helpen, redden en verzorgen. Het is dit ‘rugzakje’ waar je later last van krijgt en waarvoor je de schuld bij je partner gaat leggen. Omdat je je eigen aandeel (zoals je redderrol of je machtsstrijd) niet doorhebt.

Het te doen hebben met (een van) je ouders, is emotioneel misbruik. Dit te doen hebben vind ik zelf het meest beschadigende aspect van onze jeugdpatronen. Omdat het zo hardnekkig en weerbarstig is.

Het is onzichtbaar, ook voor volwassenen. En het is het lastigste aspect om los te laten. Het is dit emotioneel misbruik dat ook de oorzaak is van burn-out van mantelzorgers. Omdat ze als kind emotioneel misbruikt zijn (ze hebben te doen gehad met een van de ouders), zijn ze niet in staat om naar hun gevoel te luisteren en om hun grenzen aan te geven naar hun ouders.

De mantelzorgers die burn-out raken, hebben feitelijk nog geen grenzen ontwikkeld. Hierdoor doen ze aan systematische en structurele zelfverloochening. Overigens al hun hele leven lang.

Samengaan

Het is mij opgevallen dat affectieve verwaarlozing, geestelijke mishandeling en emotioneel misbruik altijd samengaan. Emotioneel misbruik is  sowieso moeilijk te herkennen door betrokkene.

Fysiek geweld

Daarnaast kan het zijn dat je in je jeugd met fysiek geweld te maken hebt gehad. Je bent geslagen, of er is met spullen naar je gegooid. Of je bent geknepen of geschopt. Je bent met dwang vastgehouden of vastgebonden.

Of je bent opgesloten geweest en dat kan ook zonder dat er een slot op de deur was. Dat slot kan helemaal niet nodig zijn geweest, omdat je wist dat jou wat te wachten stond als je de ruimte zou verlaten.  Dit is lichamelijke mishandeling.

Intimiteitsgrenzen

Of mensen zijn over jouw intimiteitsgrenzen gegaan, op welke manier dan ook. Het is me opgevallen dat niet altijd vormen van seksueel misbruik als zodanig herkend worden. Ook niet altijd de intimiteitsoverschrijdingen in de volwassenheid. Tussen aanranding en verkrachting zitten veel tussenvormen.

 

emotioneel opvoeden

 

Hobby’s en interesses

Het kan ook zijn dat je niet je eigen keuze hebt mogen volgen met je hobby’s en interesses, met je opleiding en met je beroepskeuze. Ook hier worden de uitingsvormen vaak niet herkend, omdat je als kind niet anders wist. Dit is pedagogische mishandeling en is vaak een van de oorzaken van een burn-out.

Aanmoedigingen

Het kan ook zijn dat jouw ouders jou niet hebben aangemoedigd, niet hebben geholpen, geen complimenten hebben gegeven, nooit hun trots naar jou toe hebben geuit over jouw hobby’s, interesses en vrijetijdsbestedingen. Dit is pedagogische verwaarlozing.

Passie

Dit is de oorzaak van het niet weten wat je in bepaalde situaties wilt, het niet weten wat de zin van het leven is, het niet weten wat je verder met je leven wilt. Je hebt hierdoor ook nooit je passie kunnen ontwikkelen.

Impact

En als laatste diagnose is er het getuige zijn van geestelijk of lichamelijk geweld tussen ouders of tegen broers en zussen. Dit heeft ook een enorme impact op het nog niet volgroeide en ontwikkelde kindbrein.

Trigger

Deze jeugdpatronen zijn de oorzaak van de in de hulpverlening gehanteerde diagnoses.
Daarnaast is er de trigger in het heden.
Je bent je doorgaans niet eens bewust van je jeugdpatronen.
Tot je ineens last krijgt van een of ander symptoom.
Dan is er een trigger geweest in het heden.
Die trigger in het heden triggerde jouw jeugdpatronen, en dáárom krijg je last.

Velerlei

Wat kan de aanleiding of trigger zijn?
De aanleiding of trigger in het heden kan velerlei zijn.
Het kan een relatiebreuk zijn, ontslag, een ongeval of incident, thuis komen te zitten, ziekenhuisopname, een overplaatsing of functieverandering, een verhuizing, een ruzie of conflict, dat je kind uit huis gaat, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

Alles kan een trigger voor iemand zijn. Het hangt er maar net vanaf wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Toen ik burn-out raakte wist ik natuurlijk nog niet het verschil tussen oorzaak enerzijds en trigger/aanleiding anderzijds.

Ik wist wel dat het vroeger in mijn jeugd niet helemaal goed was gegaan en ik wist ook vanaf mijn 29ste dat dat kindermishandeling was, zoals een hulpverlener me had gezegd. Maar wat dat nou precies was en hoe dat er feitelijk uit had gezien, wist ik niet. Hij vermoedelijk ook niet, want er werd niet op doorgevraagd.

 

emotioneel opvoeden

 

Zo ben ik er tijdens het emotioneel opvoeden van mezelf achter gekomen dat zelfs ‘!!!’ (ja: uitroeptekens…) een trigger kunnen zijn van het teruggeven van mijn project aan de korpsleiding en van mijn ziekmelding. Tijdens mijn herstelproces kreeg ik hier herinneringen over terug. 

Ik kreeg een schriftelijke opdracht, om een onderzoek naar vertrekredenen van vrouwen en allochtonen uit het Amsterdamse politiekorps, te vernietigen. De manier waarop ik die opdracht kreeg (met drie uitroeptekens achter het woord vernietigen) was voor mij intimidatie. Deze leidinggevende had me al twee keer eerder feitelijk geïntimideerd en bedreigd.

Tijdens mijn herstel kwam ik erachter dat dit dezelfde intimidatie was als mijn vader naar het kleine 7-jarige meisje Ammy. De oorzaak van mijn latere burn-out was dus niet het intimiderende gedrag van dat lid van de korpsleiding, wat ik dacht. De oorzaak zat in mijn eigen jeugd. Dat lid van de korpsleiding was voor mij ‘niet meer’ dan een trigger. Een trigger van mijn eigen patronen van vroeger.

En dat hij mij intimideerde, vloeide weer voort uit zijn eigen patronen van vroeger. Maar hij was dus niet de oorzaak. Als ik in mijn jeugd, als klein meisje, al niet geïntimideerd was geweest door mijn vader, was ik ten eerste niet bevattelijk geweest voor de intimidaties door deze leidinggevende.

En had ik kunnen nadenken wat diens intimidaties voor mij betekenden. Nu kon ik dat allemaal niet. Ik ben een keer dichtgeklapt, heb een andere keer bewustzijnsvernauwing gehad en heb, toen ik die opdracht met die drie uitroeptekens kreeg, mijn project teruggegeven.

Niet meegekregen

Zonder dat het in me opkwam dat ik met hem had kunnen overleggen. Zonder dat het in me opkwam dat ik kon zoeken naar de onderliggende angst van die leidinggevende. Waarom was ik daar niet opgekomen? Heel simpel: ik had dat niet meegekregen in mijn opvoeding. Bij ons thuis werd niet overlegd. Jezelf alsnog emotioneel opvoeden maakt je heel veel dingen duidelijk. Hierdoor ga je je eigen gedrag begrijpen. 

Loyaliteit

Ook werd mij duidelijk dat mijn beroepskeuze voor de politie (ik had altijd bij de politie gewild) voor mij het zoeken naar loyaliteit van mijn vader was geweest. Mijn vader was beroepsmilitair geweest, ook een uniformberoep.

Machtsstrijd

En tijdens mijn herstelproces werd me duidelijk dat ik alsnog de machtsstrijd streed die ik in mijn jeugd nooit naar mijn ouders had kunnen strijden. In mijn jeugd werd het uiten van gevoel en emoties ontmoedigd en zelfs bestraft. Ook het oneens zijn met mijn ouders werd bestraft.

Angsten

Er was vroeger thuis geen ruimte om mijn angsten te laten zien, waardoor ik die mijn hele leven had weggestopt. Maar gevoelens en emoties laten zich (gelukkig!) niet wegstoppen. Het was aan mij om daar naar te luisteren. En dat is wat ik alsnog gedaan heb, vanaf mijn 39ste jaar.

Zegeningen

Afijn, achteraf tel ik mijn zegeningen, want van het een kwam het ander. Ik bleek later anderhalf jaar emotioneel misbruikt te zijn in de interne hulpverlening van het korps. Was ik overspannen de bedrijfshulpverlening ingegaan; ik kwam er anderhalf jaar later burn-out, suïcidaal en met een PTSS weer uit. 

Achteraf het beste dat me is overkomen

Achteraf gezien is mijn burn-out het beste dat me is overkomen. Niet omdat ik die burn-out had, maar door wat ik ermee gedaan heb. Ik heb mijn burn-out destijds aangegrepen om te herstellen van mijn patronen van vroeger. Door het alsnog emotioneel opvoeden van mezelf heb ik ontdekt waar mijn passie ligt. Nu verdien ik geld met mijn passie. Mijn burn-out is het beste dat me is overkomen, door wat ik ermee gedaan heb. Never waste a good crisis!

Hersteld

Doordat ik hersteld ben van dit emotioneel misbruik van die hulpverleenster kan ik Eendaagse Coachingen geven waarin ik iemand in 6 uur inzicht geef in de specifieke uitingsvormen van diens patronen van vroeger.

Concrete handvatten

En ik kan concrete handvatten geven om de opgedane inzichten feitelijk te integreren in je eigen gedrag. Dat zijn praktische gedragsvaardigheden, die je zou hebben meegekregen als je een emotioneel gezonde jeugd had gehad. Maar gelukkig is emotioneel opvoeden alsnog mogelijk!

Vermijdingsgedrag en overlevingsgedrag

Ik neem het voor jou onzichtbare vermijdingsgedrag en overlevingsgedrag die je hebt ontwikkeld mee, want dat zijn nu nog je belemmeringen die jou weerhouden om je gedrag te veranderen.

Specifieke verhaal

Zowel de specifieke praktische vaardigheden als het vermijdings- en overlevingsgedrag verschillen per persoon en per persoon ook weer per situatie. Dat is de reden dat ik uitga van het verhaal van mijn klant en haar/hem daar specifiek mee help.

Links

Ik ga dus niet uit van de huidige gehanteerde diagnoses, maar van datgene waar mijn klant last van heeft. Wat ik inzichtelijk maak zijn de specifieke uitingsvormen van iemands patronen van vroeger. Daarnaast kan ik de links leggen tussen gebeurtenissen in de jeugd en het gedrag in het heden.

Begrijpen

Dit is belangrijk voor het begrijpen waar je eigen huidige gedrag vandaan komt. Je krijgt antwoord op vragen als “Hoe komt het toch dat ik…..” En natuurlijk op alle vragen “Hoe kan ik …… veranderen?” en “Waarom lukte me dat tot op heden niet?”.

Alsnog jezelf emotioneel opvoeden

Het alsnog jezelf emotioneel opvoeden doe je op twee fronten.
Het is enerzijds alsnog leren hoe je naar je gevoel kunt gaan. En ook dit is een praktische vaardigheid!

En daarnaast leer je concrete gespreksvaardigheden en gedragsvaardigheden op grond van waar je in je leven tegenaan loopt.

Jezelf emotioneel opvoeden zoals je opgevoed had willen worden

Uiteindelijk komt het er op neer dat je jezelf alsnog zo opvoedt, zoals je zelf als kind opgevoed had willen worden. Dat is wat ik met mezelf heb gedaan: ik heb mezelf, op mijn 41ste, alsnog opgevoed zoals ik zelf opgevoed had willen worden.

TOP 15 SYMPTOMEN

En op grond van een analyse van meer dan 160 uitgebreide maatwerkrapportages heb ik een Videojaarprogramma gemaakt van de TOP 15 symptomen van mijn klanten.
Je krijgt in iedere video oefeningen en concrete handvatten om van het betreffende symptoom af te komen.
Ik vertel ook praktische voorbeelden uit mijn eigen herstelproces.

Zie hieronder wat de TOP 15 SYMPTOMEN zijn.
Je vindt het nergens concreter!
Vanaf het moment dat je ermee begint, merk je al verandering
Als je na het bekijken van een video vragen hebt, kun je mij mailen.
De duur van de videosessies is gemiddeld een uur.
Je krijgt elke maand toegang tot de volgende video.
Je houdt volledige toegang tot alle video’s tot 1 jaar na de laatste video.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.