Als je geen contact meer hebt met een bepaald familielid

Ammy van BedafOuders

Geen contact met een familielid

Een deel van mijn klanten heeft geen contact meer met een familielid. Dat is dan meestal het geval met (een van) de ouders, met een eigen kind of met een broer of zus. De aanleiding kan een conflict zijn, de manier van omgang (de bejegening) of het zijn aangedaan van een traumatische gebeurtenis (als bijvoorbeeld verkrachting). Dit blogartikel gaat over de eerste twee aanleidingen: een conflict of de manier van omgang.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching

Emotionele pijn

Aan de ene kant is er de emotionele pijn van het geen contact meer hebben en van het elkaar niet meer zien. Aan de andere kant is er de boosheid over wat er is gebeurd. Sowieso is er bij beide partijen het onvermogen om tot een doorbraak te komen. 

 

geen contact

 

Zich erbij neergelegd

Omdat beide partijen niet het vermogen hebben om uit de impasse te komen, is er een status quo van het elkaar niet zien en het elkaar vermijden. De meeste van mijn klanten hebben zich hierbij neergelegd, omdat ze nog meer pijn en boosheid willen voorkomen, omdat ze dat – logisch – niet aankunnen. 

Ten onrechte

Ik begrijp het onvermogen. Zelf heb ik er destijds ook voor gekozen om een aantal jaren geen contact meer te hebben met mijn moeder. Destijds wilde ik herstellen van mijn burn-out. Het werd mij duidelijk dat ik in mijn jeugd emotioneel was misbruikt door mijn moeder.

Geen contact

Om me van haar emotioneel misbruik (dat destijds natuurlijk voortduurde) los te maken, was het voor mij nodig om geen contact met haar te hebben. Ik wist niet hoe lang dat zou duren en ik wist niet wat de uitkomst was: of ik ooit nog contact met haar zou willen. Ik was bezig met mijn herstelproces en zou vanzelf wel zien wat daar uitrolde. 

Aspecten die een rol spelen

Bij het geen contact hebben met een familielid, spelen een aantal aspecten een rol. 
Dat zijn 1) de aanleiding, 2) de emoties en 3) de gespreksvoering.
In deze volgorde ga ik deze aspecten bespreken.

Aanleiding (1)

De aanleiding van het geen contact meer met elkaar hebben, kan onlangs hebben plaatsgevonden of al jarenlang spelen. Het kan zijn ontstaan door één gebeurtenis of door een proces van familieproblemen waarin er verschillende partijen of kampen zijn ontstaan binnen de familie. 

Een gebeurtenis

Als er sprake is van één gebeurtenis, is er ergens een ruzie over ontstaan, waarbij de emoties zo hoog opliepen, dat geen van beiden erna nog contact opnam. Beide partijen vinden dat de ander maar (eerst) over de brug moet komen met excuses. 

Familieproblemen

Vaker is er sprake van een mix aan familie-issues die door elkaar spelen.
Er wordt veel óver elkaar gesproken, in plaats van met elkaar te praten.
De familie kan verdeeld zijn in twee kampen, met ieder hun eigen waarheid over de oorzaak. Beide kampen voelen zich gesterkt door en binnen hun eigen ‘kamp’. 

De emoties (2)

Een belangrijk aspect zijn ieders emoties. Bij beide partijen spelen emoties een grote, zo niet de belangrijkste rol. Dit geldt sowieso voor alle conflicten en meningsverschillen. Als emoties geen rol spelen, kun je er namelijk inhoudelijk met elkaar uitkomen. 
Door emoties kunnen ongenuanceerd en impulsief dingen worden gezegd.

Gevoel

Emoties onderscheiden zich als volgt van gevoel. Gevoel is wat je voelt, bijvoorbeeld boosheid. Emotie is de zichtbare uitingsvorm van jouw gevoel. De ander ziet of hoort dat je boos bent, en reageert daar vervolgens ook weer op. Zo veroorzaakt boosheid bij de een boosheid (en/of angst) bij de ander. 

Gelijk

Zelf vinden we dat we gelijk hebben. En dat vindt de andere partij ook van zichzelf. Beide partijen voelen zich echter verongelijkt, niet serieus genomen, onvoldoende gehoord of gepasseerd. Wat op inhoudsniveau wordt uitgevochten (de aanleiding), speelt zich feitelijk af op betrekkingsniveau (hoe we ons door de ander behandeld voelen). 

 

 

Inhoudsniveau en betrekkingsniveau

Dat is de reden dat men er met elkaar niet uitkomt. Je komt er namelijk op inhoudsniveau niet uit, zolang die emoties op betrekkingsniveau spelen. Ik ben 7 jaar vrijwilliger geweest bij Buurtbemiddeling Almere en heb een training Mediation afgerond. Vaak ging het om een jarenlang burenconflict tussen buren die elkaar niet spraken en elkaar niet konden luchten of zien.

Doorbraak

De doorbraak zat hem altijd op het betrekkingsniveau: ten aanzien van de wederzijdse emoties. Als ieders gevoelens op tafel lagen en als dat besproken en uitgesproken was, was er pas ruimte om met elkaar over de inhoud te praten. Dan waren beide partijen er snel met elkaar uit over de inhoud. 

De gespreksvoering (3)

Tenslotte speelt de gespreksvoering een grote rol. We weten feilloos wie wat op welke manier heeft gezegd. Dat we hier zelf ook een aandeel in zouden kunnen hebben, vergeten we gemakshalve wel eens. Er is dan sprake van een verstoorde relatie (op betrekkingsniveau, op het gebied van de relatie dus) en dan maakt het niet uit waarover de ruzie of het conflict of het meningsverschil gaat. Zolang die relatie verstoord is, kom je er samen niet uit. Beiden blijven dan de ander als de (belangrijkste oorzaak zien, terwijl beide partijen een even groot aandeel hebben. 

Last

We hebben niet door hoe we zelf, verbaal en non-verbaal, overkomen bij de ander en de ander heeft niet door hoe die bij ons overkomt.
Beide partijen hebben namelijk alleen last van het gedrag van de ander, en niet van hun eigen gedrag. Beide partijen vinden hun eigen gedrag namelijk normaal, gezien wat er is gebeurd.

Eigen gelijk

Beide partijen houden vast aan hun eigen gelijk. Ze staan niet meer open voor opmerkingen of nuanceringen van de andere partij.
Zolang mensen vasthouden aan hun eigen gelijk, kunnen ze de ander als oorzaak blijven zien en hoeven ze niet naar hun eigen gedrag te kijken. De doorbraak zit erin als één van beide partijen bereid is om naar het eigen gedrag te kijken en om inzicht te krijgen in het eigen aandeel.

Ouders

Geen contact hebben met (een van) je ouders is iets anders dan het geen contact hebben met een broer of zus. We worden namelijk geboren met een blinde loyaliteit naar onze ouders. Het geen contact hebben met (een van) je ouders kan dan ook op een bepaalde manier blijven schuren. Aan de ene kant stop je het weg en doe je alsof het niet speelt, maar aan de andere kant houdt het je wel bezig. 

Initiatief

Het initiatief tot het geen contact hebben kan zijn uitgegaan van de ouders, maar vaker is dat door het kind. Als de ouders geen contact meer willen met hun volwassen kind, is dat vaak (maar niet altijd) uit boosheid en verongelijktheid. Als een kind geen contact meer wil met (een van) hun ouders, is dat vaak (maar niet altijd) uit emotionele pijn of schuldgevoelens. 

Op jou inpraten

Er kan op jou worden ingepraat door familieleden, die vinden dat je weer contact moet opnemen met (een van) je ouders. Vaak is dat door een van je broers of zussen. Zij kunnen bijvoorbeeld te doen hebben met die ouder waar jij geen contact mee wilt hebben. Terwijl jij misschien juist wilt afkomen van het te doen hebben (vanuit emotioneel misbruik) met die ouder. 

Dilemma

Mensen die jou adviseren om weer contact op te nemen, doen dit overigens vanuit hun eigen positie en projecteren hun eigen ding op jou. Anders zouden ze wel doorvragen over jouw verhaal.
Je kunt zo verzeild raken in een pijnlijk dilemma, want je wilt ook niet een verstoorde relatie met je broers of zussen. Maar je wilt ook voor eens en voor altijd van je schuldgevoel en het emotioneel misbruik af. 

Broer of zus

Met het geen contact hebben met een broer of zus ligt het anders dan met het geen contact hebben met je ouders. De onderliggende oorzaak van het geen contact hebben met een broer of zus is doorgaans terug te voeren tot patronen uit de jeugd. De manier waarop toen met de kinderen werd omgegaan, is van grote invloed op wat later de gevoelens naar broers en zussen zijn en op hoe de kinderen later onderling met elkaar omgaan. 

 

 

Weggestopt

We hebben het gevoelsmatig vaak weggestopt wat het vroeger met ons deed, maar we zijn niet vergeten hoe een broer of zus bijvoorbeeld werd voorgetrokken. Of een papa’s of mama’s kindje was. Of meer mocht dan jij. Ook als er ruzie was tussen kinderen onderling, kreeg de een vaak de schuld, zonder dat door de ouders werd gekeken naar wat er was gebeurd. De gevoelens die hierdoor ontstaan, spelen vaak later nog een rol in de onderlinge verhoudingen en in sympathieën en antipathieën naar broers en zussen. 

Wat kun je doen?

Wat als je geen contact meer hebt met een van je familieleden?
Vaak wordt een houding aangenomen van: Ik hoef geen contact meer.
De wens dat het weer goed komt, wordt vaak weggestopt met de reden: Het lukt toch niet meer. Die ander wil toch niet meer. En dat denkt die ander ook over jou. 
De vraag waar het echter om gaat is: Wat wil jij het liefst? 

Mogelijkheden

De mogelijkheden zijn dat je nooit meer contact wilt, dat je het wilt proberen of dat je best wel weer of zelfs graag weer contact met de ander zou willen.
Ik raad je aan om nooit nooit te zeggen (“Ik wil je nooit meer zien.”), want situaties, belangen en iemands ontwikkeling kunnen veranderen.

Verbreken

Zo ontraad ik ook om verbaal of schriftelijk aan te geven dat je het contact met de ander verbreekt of dat je uitspreekt dat je de ander nooit meer wilt zien. Vaak is dit impulsief gedrag, ingegeven door de boosheid op dat moment. Hiermee kun je meer beschadigen dan je later lief is. 

Gedraag je ernaar

Ik raad aan je te gedragen naar je gevoel. Don’t tell, but show: als je geen contact wilt, zoek je zelf geen contact en hou je de boot af.  Als de ander aandringt, kun je aangeven: ‘Ik word liever (even) met rust gelaten.’ Als de ander contact blijft zoeken, is het aan jou om daar niet op te reageren.

Handhaven

Het is aan jou om jouw eigen besluit te handhaven, anders werkt het niet. Want elke keer dat je reageert, nodig of lok je de ander uit om ook weer te reageren. Jij bent dus degene die stopt met reageren, ongeacht wat de ander doet.

Niet reageren

Als het jezelf al niet lukt om niet te reageren, kun je ook niet van de ander verlangen om niet te reageren. Niet reageren doe je niet door te zeggen of appen dat je niet reageert, maar dat doe je door…. niet te reageren. Dat is het enige wat uiteindelijk helpt. 

Weer contact

Diep in ons hart willen we vaak wel weer contact. 
In tegenstelling tot wat je denkt, is dat wel degelijk mogelijk.
Als je daar in wilt investeren is dat absoluut mogelijk. Bovendien heb je veel aan die gedragsveranderingen, dus je investeert ook nog eens in je eigen emotionele herstel en in je eigen gespreksvoering. 

Eigen aandeel

Ondanks dat we oprecht denken dat het allemaal door de ander komt, ligt het vaak iets genuanceerder. Beide partijen hebben vaak gelijk, in die zin dat beide partijen gedrag hebben vertoond dat niet altijd even handig was. 

Interpunctieproblematiek

De interpunctieproblematiek houdt in dat beide partijen zeggen: “Ja maar, die ander is daar en daarmee begonnen, en daardoor deed ik dit of dat.” Er is dus onenigheid over het allereerste begin van het conflict, over wie begon. Wie begon, maakt echter niet uit, want beiden begonnen. Alleen de een begon op inhoudsniveau en de ander begon op betrekkingsniveau (de bejegening).  

Machtsstrijd

Er is een machtsstrijd tussen beide partijen ontstaan.
Als een van beide partijen zich uit deze machtsstrijd haalt, is er geen machtsstrijd meer. 
Als je dus je eigen aandeel in wilt zien, weet je vervolgens ook wat het aandeel van de ander is…! Ik geef mensen inzicht in hun eigen aandeel ergens in, omdat dat het enige is dat je kunt veranderen. En omdat dat de enige manier is om een doorbraak te realiseren, in wat dan ook.  

Emoties

Je gaat ook aan de slag met het alsnog ontwikkelen van je gevoel, waardoor je in de loop van de tijd je vroeger weggestopte emoties een plaats geeft. Dit zorgt ervoor dat je in de Volwassenrol kunt reageren. Hierdoor zit je niet meer in de Ouderrol naar de ander.

Volwassene

Elke keer dat je zelf vanuit de Ouderrol reageert, plaats je de ander onbewust in de Kindrol. Hierdoor blijven jullie in een impasse zitten. Als een van beide partijen echter in de Volwassenrol gaat zitten, doet de andere partij dat op dat moment ook. Je kunt dus met je eigen gezonde gespreksvoering de situatie positief beïnvloeden.

Reactie van de ander

Je kunt aan de reactie van de ander zien, hoe je zelf hebt gecommuniceerd. Zo kun je elke keer zien of dat wat je hebt gezegd, ook zo overkomt als je bedoelde. Als dat niet het geval is, heeft er iets in jouw gespreksvoering gezeten waar de ander transparant op reageerde. 
Op grond van deze bevinding heb ik mezelf destijds een emotioneel gezonde gespreksvoering aangeleerd. 

Emotioneel gezonde gespreksvoering

Met een emotioneel gezonde gespreksvoering kun je jouw doelen in je leven bereiken. 
Er ging een wereld voor mij open. Dingen bleken omgekeerd te zijn van wat ik dacht. Ook ontdekte ik hoe ik een weloverwogen mening ergens over kon ontwikkelen. En ik raakte mijn impulsiviteit kwijt, waardoor ik kon nadenken óf ik iets wilde zeggen, en zo ja: hoe en wanneer. 

Zelf

Zelf heb ik na een paar jaar, nadat ik hersteld was van mijn burn-out, weer contact gezocht met mijn moeder. Doordat ik inmiddels hersteld was van mijn patronen uit mijn jeugd en doordat ik mezelf alsnog emotioneel opgevoed had, was ik veilig gehecht en emotioneel volwassen geworden en niet meer bang voor haar reacties. Ook was ik in staat om oprecht en autonoom op haar te reageren.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, of als je alsnog wilt uitzoeken in hoeverre het voor jou mogelijk zou zijn om het contact met iemand te herstellen, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching

Nieuw

Mijn moeder had jaren ervoor een paar keer aangegeven dat ze hoopte dat ik maar snel weer de oude zou worden. Ik wist dat er daarentegen een nieuwe, authentieke, Ammy was ontstaan. Het emotioneel misbruik kon ik nu herkennen en pareren. Ook kon ik meer als een toeschouwer naar mijn moeder kijken. 

Waar jij vrede mee hebt

Ongeacht wat je wilt: er komt uit waar jij vrede mee hebt.
Dat is wat loslaten inhoudt. 
En je doet het in je eigen tempo, stapje voor stapje, op een manier waar jij je goed bij voelt. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel