Als dingen jou overkomen

Als dingen jou overkomen….

Overkomen

Ik hoor regelmatig dat mensen aangeven dat hen iets is overkomen: “Het liep (gewoon/toevallig) zo”; “Het ging vanzelf”, “We hebben er toen niet (zo) over nagedacht”, “Het leek toen de makkelijkste oplossing”, tot: “Het is me eigenlijk gewoon overkomen”.

Serieuze zaken

Dit gaat dan niet over het kiezen van wat er vanavond gegeten zal worden, maar over serieuze zaken als bijvoorbeeld het aangaan van een relatie, het bij elkaar intrekken, of het beginnen in een andere baan of functie.

Nagedacht

Kenmerkend is dat er feitelijk niet van te voren over wordt nagedacht. Niet over de voordelen en de nadelen. En, ten aanzien van een relatie: niet over de gevolgen voor beide betrokkenen en voor anderen, zoals kinderen. Niet over wederzijdse afhankelijkheden die in stand kunnen worden gehouden. Niet over ongelijkwaardigheid die erdoor kan worden bevestigd.

Besef

Pas later komt de emotionele pijn en het besef dat het toch allemaal anders gelopen is dan men verwachte. Of, beter gezegd: dan men hóópte. Er ontstonden spanningen en stress. Die aanvankelijk misschien ook werden weggestopt.

Hoop

Als dingen je overkomen, heb je je onbewust vastgeklampt aan hoop. De hoop dat het zal lukken, dat het allemaal goed zal gaan. Hoop is goed, maar niet als het in plaats van nadenken komt.

 

Als dingen jou overkomen

 

Gerold

De meesten van mijn klanten geven aan dat ze eigenlijk hun relatie zijn in gerold. Het kan ook een vlucht uit het ouderlijk huis zijn geweest. Of nadat men te lang bij de eigen ouders is blijven inwonen. Of zonder ooit zelfstandig te hebben gewoond. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen niet weten waarom ze zich destijds tot de ander aangetrokken voelden.

Voldoen

Ze hebben ook niet nagedacht over waar hun partner aan zou moeten voldoen. De belangrijkste keuze die we in ons leven doen is de partnerkeuze. Toch denken we niet na waaraan onze partner zou moeten voldoen. Mensen kunnen al lang blij zijn dat überhaupt iemand hen zou willen.

Aardig

De reden die het meest wordt genoemd voor het aangaan van een relatie met betrokkene is: “Hij/zij was aardig tegen me.” Voor een affectief verwaarloosd iemand is het aardig zijn van iemand anders inderdaad al voldoende om je tot iemand aangetrokken te voelen.

Anders

Na een poosje blijken er niet veel gemeenschappelijke interesses te zijn. Of, als die er wel zijn, blijkt dat beide partners heel anders over de invulling van de relatie denken. Of er andere normen en waarden op na te houden. Ook belangrijke zaken als werk en kinderen blijven vaak onbesproken, in de hoop dat dat wel zal loslopen.

Consequenties

Als je een andere volwassene/partner in huis neemt, is het goed om alle consequenties in kaart te brengen. Zowel voor wat betreft de omgang met (ieders) kinderen, ruimte, gebruik van spullen, financiën e.d. Het gebeurt dat daar onvoldoende of niet over nagedacht wordt, met in de loop van de tijd teleurstellingen en ruzies tot gevolg.

 

Als dingen jou overkomen overzie je niet de consequenties

 

Stress

Ook ten aanzien van werk gebeurt het dat mensen zo in een andere baan of functie “rollen”. Waarna later blijkt dat die baan of functie hen toch niet zo goed past. Met stress of een burn-out tot gevolg.

Functietypering

Veel mensen kennen niet hun functietypering of weten niet of die bestaat. Dan kun je ook niet checken of je alleen het werk doet waarvoor je verantwoordelijk bent. Een uitingsvorm van pleasegedrag is het niet Nee kunnen zeggen. Je leidinggevenden en je collega’s weten je dan te vinden. Je wordt erg aardig gevonden, maar de prijs daarvan is erg hoog. En het is niet zo dat je niet aardig gevonden wordt als je je gewoon bij de werkzaamheden van je eigen functietypering houdt.

Informeren

Ik zeg altijd zo: als iets (werk, relatie, e.d.) anders is dan je verwachtte, heb je je voorafgaand niet voldoende laten informeren. Heb je niet de juiste vragen gesteld. Heb je niet doorgevraagd als jou iets niet helemaal duidelijk was. Heb je niet met de juiste mensen gesproken. Heb je er niet voldoende over nagedacht. Heb je niet naar je gevoel geluisterd.

Gevoel

Heel vaak hoor ik dat iemand voorafgaand al niet zo’n goed gevoel over het werk of over de relatie had. Dan treedt het fenomeen van wishfull thinking (wensdenken) in werking, en gaan we zitten hopen dat het goed zal gaan. Wat doorgaans dan niet het geval is.

Voorafgaand

Emotioneel volwassen gedrag is dat jou niet iets overkómt, maar dat je er, VOORAFGAAND, over nadenkt. Dat je de tijd neemt om informatie te verzamelen, dat je gaat nadenken over wat je voorafgaand wilt weten, dat je weet wat voor jou belangrijke normen en waarden zijn, dat je nadenkt over op welke vragen jij antwoord wilt hebben, dat je nadenkt over wie je er nog over zou kunnen spreken, en dergelijke.

Tijd

Dat je de tijd neemt om een beslissing te nemen. Mijn doel is altijd om een besluit te nemen waar ik geen spijt van krijg. En ik wacht net zo lang tot ik er uit ben. Bij twijfel is het Nee.

Aandeel

Een verwijt naar de ander dat die bijvoorbeeld diens “financiële problemen heeft verzwegen”, of dat de ander “een verslaving heeft verzwegen”, terwijl je binnen een (te) korte tijd een relatie bent aangegaan, duidt op een slachtofferrol. Je hebt er altijd een eigen aandeel in: je kende de ander niet goed toen je de relatie aanging.

Leren kennen

Als je zelf al niet voldoende tijd neemt om iemand te leren kennen, om diens familie en vrienden en diens interesses, gewoontes en onhebbelijkheden te leren kennen, kun je de ander niet verwijten dat die ander “erover heeft gelogen” of dat de ander “zo veranderd is”. Je hebt dan zelf niet voldoende tijd genomen om de ander te leren kennen zoals hij/zij is.

Vragen

Vaak zijn dan geen vragen gesteld, ook niet als er wel redenen voor waren. Signalen die wel werden gezien, werden genegeerd. Of eigenlijk: weggestopt. Omdat het de hoop niet mocht verstoren dat het allemaal goed zou gaan.

 

Als jou dingen overkomen heb je niet de nodige vragen gesteld

 

Fasen

Kenmerkend is ook dat in een proces geen verschillende fasen worden onderscheiden. Als een relatie te snel is aangegaan, blijkt dat er geen overwegingen zijn geweest bij de vervolgstappen.

Vervolgstappen

Vervolgstappen kunnen velerlei zijn: seks, samenwonen, financieel, kinderen, trouwen. Vaak blijkt over dergelijke fasen niet te zijn nagedacht. Of als er wel over is nagedacht, is er niet met de ander over gesproken. Allemaal om die hoop dat het goed zal gaan niet te hoeven verstoren.

Overweging

Het allerbelangrijkste is dat je je aanleert, net zoals ik heb gedaan, om niet meteen Ja te zeggen. Om sowieso niet meteen te reageren. Ik heb mij de volgende zinnen aangeleerd: ‘Ik neem het in overweging’. Dit is formeel. En informeel: “Ik zal erover nadenken en als ik eruit ben, hoor je van me.”

Impulsief

Dit voorkomt impulsieve reacties. Dan kan ik rustig kijken wat ik ergens van vind, welke informatie ik nog nodig heb, op welke vragen ik nog antwoord wil hebben, en vooral: hoe het voelt.

Intuïtief

Want uiteindelijk besluit ik intuïtief: op mijn gevoel. Het verschil tussen impulsiviteit en intuïtie is dat je in geval van intuïtie dingen kunt uitstellen, en bij impulsief gedrag niet. Dan moet het voor jouw gevoel meteen.

Kortom: Om te voorkomen dat je impulsieve besluiten neemt en dat jou dingen overkomen, doe je er goed aan om:

  • niet meteen toe te zeggen;
  • na te denken wat voor jou belangrijk is;
  • te kijken op welke vragen je antwoord wilt hebben;
  • te kijken welke informatie je nog nodig hebt;
  • na te denken over wie je er nog over wilt spreken;
  • je niet onder een deadline te laten zetten;
  • je te realiseren dat als je twijfelt, je dat niet voor niets doet;
  • te luisteren naar je gevoel.

Je zult zien dat je hier, door oefening, steeds beter in wordt.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178