Als dingen jou overkomen

Ammy van BedafGeen categorie

Als dingen jou overkomen….

Overkomen

Ik hoor regelmatig dat mensen aangeven dat hen iets is overkomen: “Het liep (gewoon/toevallig) zo”; “Het ging vanzelf”, “We hebben er toen niet (zo) over nagedacht”, “Het leek toen de makkelijkste oplossing”, tot: “Het is me eigenlijk gewoon overkomen”.

Serieuze zaken

Dit gaat dan niet over het kiezen van wat er vanavond gegeten zal worden, maar over serieuze zaken als bijvoorbeeld het aangaan van een relatie, het bij elkaar intrekken, of het beginnen in een andere baan of functie.

Nagedacht

Kenmerkend is dat er feitelijk niet van te voren over wordt nagedacht. Niet over de voordelen en de nadelen. En, ten aanzien van een relatie: niet over de gevolgen voor beide betrokkenen en voor anderen, zoals kinderen. Niet over wederzijdse afhankelijkheden die in stand kunnen worden gehouden. Niet over ongelijkwaardigheid die erdoor kan worden bevestigd.

Besef

Pas later komt de emotionele pijn en het besef dat het toch allemaal anders gelopen is dan men verwachte. Of, beter gezegd: dan men hóópte. Er ontstonden spanningen en stress. Die aanvankelijk misschien ook werden weggestopt.

Hoop

Als dingen je overkomen, heb je je onbewust vastgeklampt aan hoop. De hoop dat het zal lukken, dat het allemaal goed zal gaan. Hoop is goed, maar niet als het in plaats van nadenken komt.

 

Als dingen jou overkomen

 

Gerold

De meesten van mijn klanten geven aan dat ze eigenlijk hun relatie zijn in gerold. Het kan ook een vlucht uit het ouderlijk huis zijn geweest. Of nadat men te lang bij de eigen ouders is blijven inwonen. Of zonder ooit zelfstandig te hebben gewoond. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen niet weten waarom ze zich destijds tot de ander aangetrokken voelden.

Voldoen

Ze hebben ook niet nagedacht over waar hun partner aan zou moeten voldoen. De belangrijkste keuze die we in ons leven doen is de partnerkeuze. Toch denken we niet na waaraan onze partner zou moeten voldoen. Mensen kunnen al lang blij zijn dat überhaupt iemand hen zou willen.

Aardig

De reden die het meest wordt genoemd voor het aangaan van een relatie met betrokkene is: “Hij/zij was aardig tegen me.” Voor een affectief verwaarloosd iemand is het aardig zijn van iemand anders inderdaad al voldoende om je tot iemand aangetrokken te voelen.

Anders

Na een poosje blijken er niet veel gemeenschappelijke interesses te zijn. Of, als die er wel zijn, blijkt dat beide partners heel anders over de invulling van de relatie denken. Of er andere normen en waarden op na te houden. Ook belangrijke zaken als werk en kinderen blijven vaak onbesproken, in de hoop dat dat wel zal loslopen.

Consequenties

Als je een andere volwassene/partner in huis neemt, is het goed om alle consequenties in kaart te brengen. Zowel voor wat betreft de omgang met (ieders) kinderen, ruimte, gebruik van spullen, financiën e.d. Het gebeurt dat daar onvoldoende of niet over nagedacht wordt, met in de loop van de tijd teleurstellingen en ruzies tot gevolg.

 

Als dingen jou overkomen overzie je niet de consequenties

 

Stress

Ook ten aanzien van werk gebeurt het dat mensen zo in een andere baan of functie “rollen”. Waarna later blijkt dat die baan of functie hen toch niet zo goed past. Met stress of een burn-out tot gevolg.

Functietypering

Veel mensen kennen niet hun functietypering of weten niet of die bestaat. Dan kun je ook niet checken of je alleen het werk doet waarvoor je verantwoordelijk bent. Een uitingsvorm van pleasegedrag is het niet Nee kunnen zeggen. Je leidinggevenden en je collega’s weten je dan te vinden. Je wordt erg aardig gevonden, maar de prijs daarvan is erg hoog. En het is niet zo dat je niet aardig gevonden wordt als je je gewoon bij de werkzaamheden van je eigen functietypering houdt.

Informeren

Ik zeg altijd zo: als iets (werk, relatie, e.d.) anders is dan je verwachtte, heb je je voorafgaand niet voldoende laten informeren. Heb je niet de juiste vragen gesteld. Heb je niet doorgevraagd als jou iets niet helemaal duidelijk was. Heb je niet met de juiste mensen gesproken. Heb je er niet voldoende over nagedacht. Heb je niet naar je gevoel geluisterd.

Gevoel

Heel vaak hoor ik dat iemand voorafgaand al niet zo’n goed gevoel over het werk of over de relatie had. Dan treedt het fenomeen van wishfull thinking (wensdenken) in werking, en gaan we zitten hopen dat het goed zal gaan. Wat doorgaans dan niet het geval is. 

Voorafgaand

Emotioneel volwassen gedrag is dat jou niet iets overkómt, maar dat je er, VOORAFGAAND, over nadenkt. Dat je de tijd neemt om informatie te verzamelen, dat je gaat nadenken over wat je voorafgaand wilt weten, dat je weet wat voor jou belangrijke normen en waarden zijn, dat je nadenkt over op welke vragen jij antwoord wilt hebben, dat je nadenkt over wie je er nog over zou kunnen spreken, en dergelijke.

Tijd

Dat je de tijd neemt om een beslissing te nemen. Mijn doel is altijd om een besluit te nemen waar ik geen spijt van krijg. En ik wacht net zo lang tot ik er uit ben. Bij twijfel is het Nee.

Aandeel

Een verwijt naar de ander dat die bijvoorbeeld diens “financiële problemen heeft verzwegen”, of dat de ander “een verslaving heeft verzwegen”, terwijl je binnen een (te) korte tijd een relatie bent aangegaan, duidt op een slachtofferrol. Je hebt er altijd een eigen aandeel in: je kende de ander niet goed toen je de relatie aanging.

Leren kennen

Als je zelf al niet voldoende tijd neemt om iemand te leren kennen, om diens familie en vrienden en diens interesses, gewoontes en onhebbelijkheden te leren kennen, kun je de ander niet verwijten dat die ander “erover heeft gelogen” of dat de ander “zo veranderd is”. Je hebt dan zelf niet voldoende tijd genomen om de ander te leren kennen zoals hij/zij is. Het lijkt je te zijn overkomen. 

Vragen

Vaak zijn dan geen vragen gesteld, ook niet als er wel redenen voor waren. Signalen die wel werden gezien, werden genegeerd. Of eigenlijk: weggestopt. Omdat het de hoop niet mocht verstoren dat het allemaal goed zou gaan. Het is je overkomen. 

 

Als jou dingen overkomen heb je niet de nodige vragen gesteld

 

Fasen

Kenmerkend is ook dat in een proces geen verschillende fasen worden onderscheiden. Als een relatie te snel is aangegaan, blijkt dat er geen overwegingen zijn geweest bij de vervolgstappen. De vervolgstappen lijken je te zijn overkomen. 

Vervolgstappen

Vervolgstappen kunnen velerlei zijn: seks, samenwonen, financieel, kinderen, trouwen. Vaak blijkt over dergelijke fasen niet te zijn nagedacht. Of als er wel over is nagedacht, is er niet met de ander over gesproken. Allemaal om die hoop dat het goed zal gaan niet te hoeven verstoren.

Overweging

Het allerbelangrijkste is dat je je aanleert, net zoals ik heb gedaan, om niet meteen Ja te zeggen. Om sowieso niet meteen te reageren. Ik heb mij de volgende zinnen aangeleerd: ‘Ik neem het in overweging’. Dit is formeel. En informeel: “Ik zal erover nadenken en als ik eruit ben, hoor je van me.”

Impulsief

Dit voorkomt impulsieve reacties. Dan kan ik rustig kijken wat ik ergens van vind, welke informatie ik nog nodig heb, op welke vragen ik nog antwoord wil hebben, en vooral: hoe het voelt.

Intuïtief

Want uiteindelijk besluit ik intuïtief: op mijn gevoel. Het verschil tussen impulsiviteit en intuïtie is dat je in geval van intuïtie dingen kunt uitstellen, en bij impulsief gedrag niet. Dan moet het voor jouw gevoel meteen.

Kortom: Om te voorkomen dat je impulsieve besluiten neemt en dat jou dingen overkomen, doe je er goed aan om:

  • niet meteen toe te zeggen;
  • na te denken wat voor jou belangrijk is;
  • te kijken op welke vragen je antwoord wilt hebben;
  • te kijken welke informatie je nog nodig hebt;
  • na te denken over wie je er nog over wilt spreken;
  • je niet onder een deadline te laten zetten;
  • je te realiseren dat als je twijfelt, je dat niet voor niets doet;
  • te luisteren naar je gevoel.

Je zult zien dat je hier, door oefening, steeds beter in wordt.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.