Afwijzing, als de ander jou naar beneden haalt

Afwijzing

Afwijzing doet zeer. Als de ander jou naar beneden haalt, is dat pijnlijk. Het doet emotionele pijn. Die pijn is op dat moment middels een scan te zien in jouw brein. Emotionele pijn triggert hetzelfde breingedeelte als fysieke pijn. Het naar beneden gehaald worden is de emotionele pijn van afwijzing.

 

afwijzing

Grenzen 

Toch is het feit dat de ander jou naar beneden haalt, niet het werkelijke probleem. Het werkelijke probleem is dat jij je naar beneden láát halen. Je kunt de ander namelijk niet veranderen; je kunt alleen je eigen gedrag hierin veranderen en loslaten. De ander haalt jou naar beneden omdat je het laat gebeuren en onmachtig bent hierin je grenzen aan te geven. 

Logisch en terecht

Het probleem met afwijzing is dat je wel voelt dat een ander jou afwijst, omdat dat zeer doet. Je voelt echter niet als je zelf iemand afwijst of naar beneden haalt. We vinden ons eigen gedrag namelijk logisch en terecht. En dat vindt de andere persoon die afwijst natuurlijk ook. 

Uitingsvormen

Hoe kan afwijzing eruit zien? Afwijzing kent oneindig veel uitingsvormen, van het gekleineerd worden tot het uitgescholden worden, van het een idee of plan van jou naar beneden halen tot het iemand in aanwezigheid van anderen voor schut zetten. 

Bewogen

Waarom halen mensen anderen naar beneden? Waarom wijzen mensen andere mensen af? De onderliggende redenen voor afwijzing zijn divers en verschilt per persoon en per persoon ook per situatie. Onderliggende redenen kunnen zijn: jaloezie, controleverlies, de angst om zelf afgewezen te worden, de angst om niet goed genoeg gevonden te worden, enzovoorts. Iemand kan alleen voor zichzelf uitzoeken wat hem of haar op dat moment bewogen heeft. 

Oorzaak en trigger

De onderliggende reden van iemand die afwijst, vloeit voort uit diens eigen patronen van vroeger. De oorzaak van afwijzing zit dus in diens jeugd. Afwijzing is aangeleerd en overlevingsgedrag. Iemand die zelf afwijst heeft in de eigen jeugd met afwijzing te maken gehad. Daarnaast is er een trigger (een aanleiding in het heden) waardoor betrokkene zich bijvoorbeeld tekort gedaan voelt of jaloers is of controleverlies ervaart en dergelijke en dan is de afwijzing daar. 

 

Compliment of afwijzing?

Impulsief

Iemand afwijzen is vrijwel altijd impulsief gedrag: je voelt het op dat moment als een gevoel; je kon niet anders. Afwijzing is namelijk niet nuttig, functioneel of constructief. Alleen als je het echt met iemand gehad hebt, zou je er voor kunnen kiezen dat de ander te laten weten, maar dan kun je dat beter weloverwogen doen. En als je het weloverwogen kunt doen, kun je er ook voor kiezen om het de ander niet te laten weten en om het contact gewoon te laten versloffen en te laten doodbloeden.

Disbalans

Afwijzing in een contact of relatie die je wilt continueren is beschadigend voor dat contact. Onbewust onthouden we de keren dat we ons hebben laten afwijzen en slaan dat zelf ook weer op, waardoor dat er links of rechts om, vroeg of laat, ook weer uit komt. Er ontstaat een disbalans op de onbewuste te vereffenen rekening in de omgang met elkaar. Het is onmogelijk om je ergernis, frustratie of je verongelijktheid weg te stoppen. Je zult het op anderen botvieren, zoals bijvoorbeeld je kinderen of collega’s en dergelijke. 

Onmacht

Dit is de ene helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is de onmacht om op een constructieve manier een ergernis met de ander te bespreken. De afwijzing wordt ergens door getriggerd. Degene die afwijst ontbeert de vaardigheden om het probleem (de trigger of aanleiding) bespreekbaar te maken. Uit onmacht wordt de ander naar beneden gehaald. Het zijn dus enerzijds de vroeger weggestopte emoties en aan de andere kant het ontberen van een gezonde gespreksvoering die de onderliggende oorzaken zijn van het afwijzen. 

Ander

Het de ander afwijzen biedt degene die afwijst ook dat hij of zij niet naar zichzelf hoeft te kijken. Zolang je de oorzaak of schuld bij de ander legt, hoef je zelf niet te veranderen. Iemand anders afwijzen is op die manier een aangeleerd overlevingsmechanisme om maar niet te hoeven zien wat er aan de hand is of wat jouw eigen aandeel erin zou kunnen zijn. 

Twee

Het is echter niet zo dat er een duidelijke dader en een duidelijk slachtoffer is. Waar afgewezen of naar beneden gehaald wordt, kan dat alleen gebeuren tussen twee of meer mensen. Voor afwijzing zijn er altijd minimaal twee mensen nodig. Zolang de een dat toelaat, kan de ander afwijzen en blijven afwijzen.

 

Contact of relatie herstellen

Grenzen

Het gaat er dan niet om waarom de ander dat doet, maar waarom je jezelf naar beneden láát halen. Het is jouw eigen onmacht om jouw grenzen aan te geven. Daarnaast is er jouw emotionele en/of feitelijke afhankelijkheid van de ander waardoor je in je machteloze positie zit van het je laten afwijzen.

Aandeel

Daarnaast is er niet alleen het zichtbare verbale gedrag van degene die afwijst, maar is er ook sprake van het (non-)verbale gedrag van degene die zich laat afwijzen. De uitingsvormen daarvan zijn ook zeer divers. Het gedrag van degene die afgewezen wordt is dan weer een trigger voor degene die afwijst. Het kan inconsequent of zelfs tegenstrijdig gedrag zijn, het kan slachtoffergedrag zijn waar de ander zich aan ergert, het kan geroddel zijn, het kunnen geuite verwijten zijn, afijn, de vormen van het aandeel van degene die wordt afgewezen zijn ook werkelijk oneindig. 

Verandering

Het is daarom te simpel te stellen dat de oorzaak alleen ligt bij degene die afwijst. Afwijzing vindt plaats in een contact of relatie tussen twee mensen. Als je inzicht krijgt in je niet-gezonde omgangsvormen en communicatiepatronen, kun je daar ook verandering in aanbrengen. Als een van beiden het eigen gedrag verandert, verandert de situatie. Je kunt de ander niet veranderen. Je kunt alleen je eigen gedrag veranderen en daarmee de situatie of jouw relatie gezond maken. 

 

Gezonde communicatie

Gezonde gespreksvoering

Ons onverwerkte verleden heeft invloed op onze gespreksvoering. Je kunt aan iemands communicatie diens emotionele gezondheid zien. Andersom is het dan ook mogelijk: door middel van een gezonde gespreksvoering kun je werken aan je emotionele gezondheid. 

Kortom: door je eigen aandeel inzichtelijk te maken in je contact, omgang of relatie, kun je belemmerende patronen loslaten en er een gezonde en functionele manier van communiceren voor in de plaats aanleren. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178