Afhankelijkheid in je relatie: codependentie: hoe kan dit er uitzien?

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Afhankelijkheid of codependentie

Codependentie houdt in dat je afhankelijk bent van je relatie. Je hebt dat zelf niet altijd door. Wanneer je je in zou beelden dat je partner de relatie zou verbreken en de schrik slaat je om het hart en/of je raakt meteen in paniek, is er sprake van afhankelijkheid binnen je relatie. De relatie is voor jou dan ergens compensatie voor. Het is deze compensatie die je dan voor jouw gevoel zou kwijtraken. 

Iedereen schrikt toch?

Mocht je denken dat iedereen de schrik om het hart slaat in geval van een relatiebreuk; dit is niet het geval. Mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad zien ten eerste een relatiebreuk aankomen en vervolgens praten zij daar op een emotioneel gezonde manier met de ander over. Ja, het is verdrietig als het gebeurt, maar mijn klanten zijn er vaak (helemaal) stuk van en houden enorme emotionele pijn. Mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, zijn er niet kapot van en kunnen een relatiebreuk een plaats geven.

Oorzaak van onze afhankelijkheid

Onze afhankelijkheid vloeit voort uit onze jeugd waarin we geen veilige hechting hebben meegekregen. Vanuit deze onveilige hechting doen we onze partnerkeuze. We zoeken onbewust compensatie voor wat we op emotioneel gebied hebben ontbeerd. We zoeken dat bij iemand die het ons niet kan geven, net zo min als wij kunnen voldoen aan de emotionele behoeften van de ander.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Compensatie

Waarvoor kunnen we onbewust compensatie zoeken binnen een relatie? 
We kunnen compensatie zoeken voor de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging die we in onze jeugd onvoldoende of niet hebben gehad. Ook kunnen we bij een partner financiële zekerheid en veiligheid zoeken. Veel voorkomend is het aangaan of het laten voortduren van een relatie om gevoelens van eenzaamheid te vermijden. 

Verlatingsangst

Huidige gevoelens van eenzaamheid zijn feitelijk onze vroeger weggestopte gevoelens van eenzaamheid. In onze jeugd hebben we ons regelmatig niet gehoord of in de steek gelaten gevoeld. Een kind voelt zich op dergelijke momenten in de steek gelaten. 
We hebben niet door hoe we hier in ons leven compensatiemechanismen voor hebben ontwikkeld. Dat kan zijn dat je voorkomt dat je alleen bent of dat je zorgt voor geluid of mensen om je heen. Of door het aangaan van relaties of door het niet uit een voor jou ongezonde relatie kunnen stappen. 

Bindingsangst

Bindingsangst is je onvermogen om je emotioneel te binden aan een partner. Als de ander toenadering zoekt, kan dat voor jou te benauwend of te verstikkend zijn. We hebben natuurlijk alleen last van de bindingsangst van de ander, maar … wanneer jouw partner bindingsangst of verlatingsangst heeft, heb je het zelf ook. 

Aantrekken en afstoten

Zo kan er een relatie ontstaan waarbinnen er sprake is van aantrekken en afstoten. Zodra de een toenadering zoekt, zal de ander afstand nemen. Hierdoor zal de een ook weer afstand nemen waardoor de ander vervolgens weer toenadering zoekt. Hierdoor kan een relatie ontstaan waarin beide partners niet met en niet zonder elkaar kunnen. Dit kan resulteren in het aan en uit en weer aan gaan van de relatie, wat een knipperlichtrelatie is. 

Onveilige hechting

De oorzaak van verlatingsangst (en ook van bindingsangst) is een onveilige hechting in je jeugd. Je ouders waren niet in staat om met jou een emotioneel veilige hechting aan te gaan. Hier konden ze niets aan doen, omdat ook hun ouders in hun jeugd niet in staat waren een emotioneel veilige hechting met hun kinderen (jouw ouders) aan te gaan. 

Waar hebben we als kind behoefte aan?

Een kind heeft behoefte aan en recht op aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen en complimenten en dat ze zich gehoord en serieus genomen voelt. Wanneer we dit in onze jeugd onvoldoende of niet hebben gekregen, zoeken we daar onbewust ons hele leven compensatie voor in onze relaties, zowel privé als zakelijk.

Afhankelijkheden

Dit compensatie zoeken voor wat we in onze jeugd op emotioneel gebied hebben ontbeerd, zorgt ervoor dat we afhankelijk zijn. Deze afhankelijkheid kan er dus ook zijn in je werk. Wanneer je doorgaat met je werk tot je burn-out en/of depressief bent geworden, ben je afhankelijk van je werk. Anders zou je of je grenzen hebben kunnen aangeven of je zou er al veel eerder zijn weggegaan. 

Emotioneel gezonde aandacht

We denken best wel aandacht te hebben gekregen, maar die aandacht was niet altijd emotioneel gezond. De aandacht kan voorwaardelijk zijn geweest. Dit houdt in dat we er iets voor moesten doen (voor mama of papa zorgen bijvoorbeeld) of dat we alleen aandacht kregen als we iets gepresteerd hadden (een heel hoog cijfer halen bijvoorbeeld). Deze voorwaardelijke aandacht kan leiden tot perfectionisme en/of veeleisendheid. Of we hielden ons rustig en stil, om maar geen ‘overlast’ te veroorzaken.

Ongelijkwaardige relatie

Vanuit de onveilige hechting in onze jeugd gaan we later een ongelijkwaardige relatie aan, waarin de een voor de ander zorgt of dingen voor de ander regelt of de ander wil helpen of redden. Of waarin de een aangeeft wat goed is voor de ander. Aanvankelijk lijkt deze ongelijkwaardigheid fijn voor beide partners, maar op enig moment kan het gaan schuren.

Onenigheden

Het paradoxale is dat aan de ene kant de ongelijkwaardigheid het bestaansrecht van de relatie is, terwijl tegelijkertijd de ongelijkwaardigheid ook wordt bevochten binnen de relatie. Er ontstaan kleine onenigheden, die in de loop van de tijd in aantal en in heftigheid toenemen. Hoe deze emoties kunnen ontstaan, waar ze vandaan komen en hoe je ze structureel een plaats kunt geven, lees je in mijn boek Grip op gevoel en emoties. In dit boek lees je hoe je in 4 stappen een gezond en evenwichtig gevoelsleven ontwikkelt. Via de link kun je een Gratis Probeerversie downloaden en/of het boek aanschaffen. 

Machtsstrijd

De emoties kunnen zelfs dermate toenemen, dat er een machtsstrijd ontstaat. Beide partners zijn er van overtuigd dat het door de ander komt. Geen van beiden is in staat om het even grote (!) eigen aandeel in te zien. We kunnen zelfs onze afhankelijkheid laten zien in deze machtsstrijd: zelf kunnen we er elke keer vol aan deelnemen om ons eigen gelijk maar bevestigd te krijgen van de ander. 

Inhoudsniveau versus betrekkingsniveau

In geval van een machtsstrijd spelen het inhoudsniveau en het betrekkingsniveau een belangrijke rol. Het inhoudsniveau is het onderwerp waar het meningsverschil of de ruzie over gaat. Dat kan iets kleins zijn en het is vaak ook iets kleins, omdat de emotionele pijn en de boosheid op betrekkingsniveau zitten: beide partners voelen zich niet serieus genomen door de ander. Dit voelt als afwijzing, vandaar dat het er fel aan toe kan gaan. Soms weten partners niet meer waarmee het ook al weer was begonnen. In feite vechten we om maar serieus te worden genomen (betrekkingsniveau), ongeacht waar de machtsstrijd over gaat(inhoudsniveau). 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

 

Afhankelijkheid

 

Hoe kom je van je afhankelijkheid af?

Je komt van je afhankelijkheid af door alsnog jezelf emotioneel op te voeden. Onderdeel hiervan maakt uit dat je alsnog je gevoel ontwikkelt. Hoe je alsnog in 4 stappen een gezond en evenwichtig gevoelsleven ontwikkelt, leer je in mijn boek Grip op gevoel en emotie. Het alsnog ontwikkelen van je gevoel is ook nodig om van je diagnoses en symptomen af te komen en ook om alsnog je ontwikkelingspotentieel aan te boren of volledig te ontwikkelen. Je gevoel ontwikkelen is de bodem onder jouw herstel. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel