Aandacht in je brein

Aandacht

We hebben dagelijks voeding nodig, zowel voor onze energievoorraad als voor onze vitaminen- en mineralenbalans. Naast deze tastbare voeding hebben we net zozeer emotionele voeding nodig. We zullen echter niet meteen na een paar uur honger naar aandacht krijgen. We hebben dan ook niet meteen een ‘rammelend’ brein, zoals we wel een rammelende maag krijgen als we niet op tijd eten.

 

voeding

Emotionele voeding

Hoe ziet emotionele voeding eruit? Emotionele voeding krijgen we in de vorm van aandacht, begrip of compassie, bevestiging, waardering, erkenning, enthousiasme, complimenten, aanmoedigingen en dat je je gehoord en serieus genomen voelt. 

emotionele voeding

Compensatie

De menselijke behoefte aan emotionele voeding wordt onderschat. We hebben geen ‘rammelend’ brein van de aandachts’honger’. Toch hebben we emotionele voeding net zo nodig als ons dagelijks eten. Een kind dat in de jeugd onvoldoende emotionele voeding krijgt, is haar hele leven lang op zoek naar compensatie daarvoor. Dat doet ze in haar relatie, in haar werk en ten opzichte van haar kinderen. 

Blinde loyaliteit

Een baby wordt met blinde loyaliteit naar de ouders geboren. Dat is belangrijk voor de overleving van de mensensoort. Het is namelijk van levensbelang dat de baby bij haar ouders blijft om haar overlevingskansen te vergroten. Een baby maakt al snel kirrende geluidjes om de aandacht van de ouders te trekken. Ook de ronde vorm van het babygezichtje en de in verhouding grote ogen roept iets vertederends bij ons op. Hormonen bij de ouders zorgen voor een moederband en een vaderband met de baby. 

Beveiliging en bescherming

Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat ouders ook loyaliteit hebben naar hun baby. Daar waar de baby en het jonge kind behoefte heeft aan en recht heeft op beveiliging van en bescherming door de ouders, kan het gebeuren dat de ouders, zonder dat ze zich daar bewust van zijn, hun eigen welzijn boven dat van hun kind plaatsen. Ouders doen dat niet bewust; zij doen ook weer wat zij hebben meegekregen vanuit hun eigen jeugd. 

Onvoorwaardelijke aandacht

Er zijn twee soorten aandacht: voorwaardelijke en onvoorwaardelijke aandacht. Onvoorwaardelijke aandacht is dat het gedrag en de opmerkingen van de ouder in het belang van het welzijn van het kind zijn. Voorwaardelijke aandacht is wanneer de ouder het gedrag en de opmerkingen naar het kind onbewust doet vanuit haar eigen behoefte. Ouders die oprecht denken het beste met hun kinderen voor te hebben, blijken toch te handelen vanuit hun eigen vroeger als kind niet bevredigde behoeften.

Ontzien

Dan gaat de emotionele voeding omgekeerd. In plaats van dat de emotionele voeding van de ouders naar het kind gaat, zoals het hoort te gaan, gaat de emotionele voeding van het kind naar de ouders. De ouder heeft het kind nodig voor haar bevestiging. Dit is niet goed voor het kind, omdat het kind zichzelf zal ontzien en daarnaast geen kind kan zijn. Het kind komt in de ouderrol naar de eigen ouder te zitten.

Partnerkeuze 

Vanuit deze situatie zal het kind een latere partnerkeuze doen waarin het zichzelf ook weer zal ontzien en zal opofferen en wegcijferen. Het zal een partnerkeuze doen waarin het de ander ook kan helpen of verzorgen of kan redden. Het kind zal zich daardoor later aangetrokken voelen tot iemand die aandoenlijk of hulpbehoevend overkomt: iemand met een rugzakje.

 

discussiërend stel

Redderrol

Die ander moet wel issues hebben of problemen met zich meebrengen, anders kan die partner niet ‘geholpen’ worden. Dat helpen (de redderrol) blijkt ook weer vanuit de eigen behoefte te zijn en niet ten faveure van de ander. Onbewust wordt een relatie met iemand aangegaan omdát die ander geholpen kan worden. Een evenwichtige partner kan niet geholpen en niet verzorgd en niet gered worden. 

Patronen

Wat is de reden dat de ouders niet in staat zijn om hun kind onvoorwaardelijk emotionele voeding te geven? Dat is omdat ze het zelf evenmin van hun eigen ouders hebben gekregen. Ook die ‘liefdevolle en zorgzame’ opvoeding was voorwaardelijk. En dat komt omdat ook die ouders het weer zo hebben meegekregen van hun eigen ouders. Het van de ene generatie op de volgende generatie doorgeven van dergelijke patronen wordt door ene Nagy ‘roulerende rekeningen’ genoemd. 

Mogelijke gevolgen

Wat kunnen de gevolgen zijn van het niet krijgen van de emotionele voeding waar je als kind recht op en behoefte aan hebt? De gevolgen kunnen zeer divers zijn. Je ontwikkelt een negatief zelfbeeld of gevoel van minderwaardigheid. Je bent onzeker en durft geen keuzes te maken. Zoals je een van je ouders hebt proberen te pleasen toen je kind was, ga je later ook je partner of je leidinggevende of collega’s pleasen. Je gaat vermijdingsgedrag ontwikkelen. Je hebt het afgeleerd om vragen te stellen. Als je geen bevestiging van de ander krijgt, kan dat voor jou afwijzing zijn. Je voelt eenzaamheid of een leegte in je. De gevolgen kunnen heel divers zijn. 

Verslavingen

Een ander gevolg is het ontwikkelen van verslavingen. Het verslaafd zijn kent vele uitingsvormen. Ongeacht in welke vorm een verslaving zich uit, het is compensatie voor het niet bevredigd zijn van emotionele behoeften in je jeugd. Feitelijk is de verslaving het gevolg van een verwaarloosd dopaminesysteem in de hersenen. Vandaar dat de verslaafde haar kicks of verdoving zelf organiseert. Dat kan gebeuren in de vorm van drugs, alcohol, roken, gokken, relaties, kopen, seks/porno e.d. 

Facebook

Volgens mij verklaart de emotionele behoeftigheid het grote wereldwijde succes van Facebook, omdat dat voor betrokkene aandacht is. Ik mag er zijn….. Ik besta….. Mensen kunnen onrustig worden als iemand iets niet liket. Of als iemand niet snel genoeg reageert, kan dat als afwijzing worden ervaren. In een relatie kan iemand in paniek raken als de partner niet snel genoeg een whats-appje beantwoordt. Facebook wordt dan een zoeken naar bevestiging.

Jezelf emotioneel opvoeden 

Onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen in de jeugd niet een veilige hechting heeft gehad met de ouders. Als je die emotionele voeding niet vanuit je jeugd hebt meegekregen, kun je dat alsnog bij jezelf ontwikkelen. Dat is de enige manier om die leegte alsnog op te vullen. Dat doe je door jezelf emotioneel op te voeden. Dat is gelukkig nog wel degelijk mogelijk. 

Kortom: Als je op zoek bent naar aandacht en waardering, is dat compensatie voor wat je vroeger ontbeerd hebt. Gelukkig is het mogelijk alsnog jezelf emotioneel op te voeden. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178