Het belang van aandacht in je brein

Ammy van BedafHechting

Het belang van aandacht in je brein

We hebben dagelijks voeding nodig, zowel voor onze energievoorraad als voor onze vitaminen- en mineralenbalans. Naast deze tastbare voeding hebben we net zo hard emotionele voeding nodig. We zullen echter niet meteen na een paar uur honger naar aandacht krijgen. We hebben dan ook niet meteen een ‘rammelend’ brein, zoals we wel een rammelende maag krijgen als we niet op tijd eten.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Emotionele voeding

Hoe ziet emotionele voeding eruit? Emotionele voeding krijgen we in de vorm van aandacht, begrip of compassie, bevestiging, waardering, erkenning, enthousiasme, complimenten, aanmoedigingen, troost en dat je je gehoord en serieus genomen voelt. 

aandacht

Compensatie

De menselijke behoefte aan emotionele voeding wordt onderschat. We hebben dan wel geen ‘rammelend’ brein van de aandachts’honger’; toch hebben we emotionele voeding net zo nodig als ons dagelijks eten. Een kind dat in de jeugd onvoldoende emotionele voeding krijgt, is haar/zijn hele leven lang op zoek naar compensatie daarvoor. Dat doet ze/hij in de relatie, in het werk en naar de kinderen. 

Blinde loyaliteit

Een baby wordt geboren met een blinde loyaliteit naar de ouders. Dat is belangrijk voor de overleving van de mensensoort. Om de overlevingskansen te vergroten is het van levensbelang dat de baby bij de ouders blijft. Een baby maakt al snel kirrende geluidjes om de aandacht van de ouders te trekken. Ook de ronde vorm van het babygezichtje en de in verhouding grote ogen roept iets vertederends bij ons op. Hormonen bij de ouders zorgen voor een moederband en een vaderband met de baby. 

Beveiliging en bescherming

Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat ouders ook loyaliteit hebben naar hun kind. Daar waar de baby en het jonge kind behoefte aan en recht heeft op beveiliging van en bescherming door de ouders, kan het gebeuren dat de ouders, zonder dat ze zich daar bewust van zijn, hun eigen emotionele welzijn boven dat van hun kind plaatsen. Ouders doen dat niet bewust; zij doen ook weer wat zij hebben meegekregen vanuit hun eigen jeugd. 

Onvoorwaardelijke aandacht

Er zijn twee soorten aandacht: voorwaardelijke en onvoorwaardelijke aandacht. Onvoorwaardelijke aandacht is dat het gedrag en de opmerkingen van de ouder in het belang van het welzijn van het kind zijn. Voorwaardelijke aandacht is wanneer de ouder het gedrag en de opmerkingen naar het kind onbewust doet vanuit haar eigen behoefte. Ouders die oprecht denken het beste met hun kinderen voor te hebben, blijken toch te handelen vanuit hun eigen vroeger als kind niet bevredigde behoeften.

Ontzien

Dan gaat de emotionele voeding omgekeerd. In plaats van dat de emotionele voeding van de ouders naar het kind gaat, zoals het hoort te gaan, gaat de emotionele voeding van het kind naar de ouders. De ouder heeft het kind nodig voor haar bevestiging. Dit is niet goed voor het kind, omdat het kind zichzelf zal ontzien en zal wegcijferen en daarnaast geen kind kan zijn. Het kind komt in de ouderrol naar de eigen ouder te zitten.

Parentificatie

Wanneer we ons als kind verantwoordelijk voelen voor het emotionele welzijn van (een van) onze ouders, wordt dat parentificatie genoemd. Parentificatie ontstaat doordat het jonge kind signalen bij (een van) de ouders opvangt dat de ouder het moeilijk heeft en/of het niet altijd aankan. Het kind krijgt te doen met die ouder en kan niet anders dan zichzelf ontzien, om maar niet nog meer ‘last’ voor die ouder te vormen. 

Partnerkeuze 

Vanuit deze situatie zal het kind een latere partnerkeuze doen waarin het zichzelf ook weer zal ontzien, zichzelf zal opofferen en zal wegcijferen. Het zal een partnerkeuze doen waarin het de ander ook kan helpen of verzorgen of kan redden, zoals het vroeger ook bij de ouder probeerde of deed. Het kind zal zich daardoor later aangetrokken voelen tot iemand die aandoenlijk of hulpbehoevend overkomt: iemand met een rugzakje.

Redderrol

Die ander moet wel issues hebben of problemen met zich meebrengen, anders kan die partner niet worden ‘geholpen’. Dit ‘helpen’ (de redderrol) blijkt vanuit de eigen behoefte van de ‘redder’ te zijn en niet ten faveure van de ander. Onbewust wordt een relatie met iemand aangegaan omdát die ander geholpen kan worden. Een evenwichtige partner kan niet geholpen en niet verzorgd en niet gered worden. Er wordt een ongelijkwaardige relatie aangegaan. 

Relatie

Een relatie die ongelijkwaardig is kent doorgaans een fijne start, maar na een paar maanden komen de eerste barstjes. Omdat we (te) snel een relatie zijn aangegaan, leren we de ander pas kennen nadat er al van een relatie sprake is. Dan is er voor ons, emotioneel behoeftig en daardoor emotioneel afhankelijk als we zijn, geen weg meer terug. We kunnen dan blijven hangen in een relatie die emotioneel ongezond is voor ons. Dit kan leiden tot depressieve gevoelens of burn-out
Ik heb een boek geschreven over emotionele onrust/pijn in een relatie of nadat de relatie is beëindigd. Wil je de Gratis Probeerversie inzien/downloaden en/of een exemplaar aanschaffen, klik dan hier

 

 

Meningsverschillen en ruzies

Een ongelijkwaardige relatie kan leiden tot meningsverschillen en ruzies. De irritatie, ergernis of frustratie die we voelen, voelt zo enorm terecht, dat we ervan overtuigd zijn dat dit door de ander komt. Toch is dit niet het geval. Wat er feitelijk aan de hand is, is dat we worden getriggerd in onze eigen patronen van vroeger: in ons eigen onverwerkte verleden. Vanuit onze jeugd hebben we evenmin een emotioneel gezonde gespreksvoering geleerd. Om de Gratis Probeerversie in te kijken/downloaden en/of om een exemplaar van het boek aan te schaffen, klik je hier

 

 

Patronen

Wat is de reden dat de ouders niet in staat zijn om hun kind onvoorwaardelijk emotionele voeding te geven? Dat is omdat ze het zelf evenmin van hun eigen ouders hebben gekregen. Ook die ‘liefdevolle en zorgzame’ opvoeding was voorwaardelijk. En dat komt omdat ook die ouders het weer zo hebben meegekregen van hun eigen ouders. Het van de ene generatie op de volgende generatie doorgeven van dergelijke patronen wordt door ene Nagy ‘roulerende rekeningen‘ genoemd. 

Mogelijke gevolgen

Wat kunnen de gevolgen zijn van het niet krijgen van de emotionele voeding waar je als kind recht op en behoefte aan hebt? De gevolgen kunnen zeer divers zijn. Je kunt een negatief zelfbeeld of gevoel van minderwaardigheid ontwikkelen. Je kunt je onzeker voelen of durft geen keuzes te maken. Zoals je een van je ouders hebt proberen te pleasen toen je kind was, ga je later ook je partner of je leidinggevende of collega’s pleasen. Je kunt vermijdingsgedrag ontwikkelen. Je hebt het afgeleerd om vragen te stellen. Als je geen bevestiging van de ander krijgt, kan dat voor jou afwijzing zijn. Je kunt eenzaamheid of leegte voelen. De gevolgen kunnen heel divers zijn. 

Verslavingen

Een ander gevolg is het ontwikkelen van verslavingen. Het verslaafd zijn kent vele uitingsvormen. Ongeacht in welke vorm een verslaving zich uit, het is compensatie voor het niet bevredigd zijn van emotionele behoeften in je jeugd. Feitelijk is de verslaving het gevolg van een verwaarloosd dopaminesysteem in de hersenen. Vandaar dat de verslaafde haar of zijn kicks of verdoving zelf organiseert. Dat kan gebeuren in de vorm van drugs, alcohol, roken, gokken, relaties, kopen, seks/porno e.d. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Facebook

Volgens mij verklaart de emotionele behoeftigheid het grote wereldwijde succes van Facebook, omdat dat voor betrokkene aandacht is. Ik mag er zijn….. Ik besta….. Mensen kunnen onrustig worden als iemand iets niet liket. Of als iemand niet snel genoeg reageert, kan dat als afwijzing worden ervaren. In een relatie kan iemand in paniek raken als de partner niet snel genoeg een whats-appje beantwoordt. Facebook wordt dan een zoeken naar bevestiging.

Jezelf emotioneel opvoeden 

Onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen in de jeugd niet een veilige hechting heeft gehad met de ouders. Als je die emotionele voeding niet vanuit je jeugd hebt meegekregen, kun je dat alsnog bij jezelf ontwikkelen. Dat is de enige manier om die leegte alsnog op te vullen. Dat doe je door jezelf emotioneel op te voeden. Dat is gelukkig nog wel degelijk mogelijk. Hiervoor is het nodig dat je alsnog je gevoel ontwikkelt. Mijn tweede boek gaat daarover. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel