74 Recepten om te Piekeren!

Piekeren heeft een functie, namelijk dat iets om jouw aandacht vraagt. Als je wil blijven piekeren, probeer dan een paar van onderstaande recepten uit.

1. Probeer het piekeren weg te stoppen en verzet je zo veel mogelijk tegen het piekeren.
2. Kijk niet naar je eigen aandeel maar alleen naar het aandeel van de ander.
3. Geef je partner de schuld.
4. Neem geen besluiten.
5. Twijfel niet.
6. Doe dingen alleen.
7. Hou vast aan je eigen gedrag.
8. Doe dingen met tegenzin.
9. Maak jezelf afhankelijk.
10. Focus je op de schuldvraag.
11. Offer jezelf op.
12. Zeg geen ‘nee’ als je iets liever niet wilt.
13. Zoek alleen de blinde vlek van de ander op.
14. Laat over je grenzen gaan.
15. Heb altijd hoge verwachtingen van anderen.
16. Zoek niet naar een oplossing.
17. Doe geen verzoeken aan een ander maar uit in plaats hiervan verwijten naar een ander.
18. Bekijk dingen zwart-wit, alles-of-niets, goed-of-slecht.
19. Blijf je ‘eigen gelijk’ bij de ander bevechten.
20. Speel op de persoon.
21. Ga gesprekken onvoorbereid in.
22. Hou vast aan datgene wat je bekend is.
23. Kijk alleen naar je eigen belangen.
24. Geef ongevraagd advies.
25. Vergeef een ander zonder meer.
26. Probeer dingen achter je te laten en weg te stoppen.
27. Noem dingen ‘goed bedoeld,’ ongeacht hoe het bij de ander overkomt en ongeacht het resultaat.
28. Wees toegeeflijk naar anderen.
29. Stel altijd voorwaarden.
30. Neem alle mensen zoals ze zijn.
31. Blijf je partner redde(re)n en verzorgen tot je er bijna bij neer valt.
32. Voel je verantwoordelijk voor het welzijn van je (ex-)partner.
33. Wacht tot je energie terugkomt voordat je ook maar één van je voornemens uitvoert.
34. Begin vooral niet aan je passie voordat je alles er omheen hebt geregeld.
35. Als je ergens niet uitkomt, forceer dan een besluit.
36. Accepteer de zaken zoals ze zijn.
37. Luister alleen naar je ratio en niet naar je gevoel en al helemaal niet naar je intuïtie.
38. Stel geen prioriteiten.
39. Laat je niet leiden door je doelen.
40. Doe vooral dingen omdat je vindt dat je ze móet doen.
41. Gebruik zo veel mogelijk het woordje ‘maar’.
42. Zorg ervoor dat je je pleziertjes eerst hebt verdiend.
43. Stel bij voorkeur gesloten vragen, waar mensen alleen met ‘ja’ of ‘nee’ op kunnen antwoorden.
44. Probeer je partner te veranderen.
45. Doe zo veel mogelijk dingen zelf, want alleen dan weet je dat het goed gebeurt.
46. Verzet je tegen je dips of depressieve gevoelens.
47. Als je weet wat je wilt, denk niet na over hoe je het gaat realiseren.
48. Doe meer van het zelfde.
49. Zorg ervoor dat anderen handelen volgens jouw normen en waarden.
50. Probeer niet te achterhalen wat de trigger was waardoor je in een dip gleed.
51. Loslaten is geen werkwoord maar een passief proces waarbij je zaken over je heen laat komen.
52. Vraag geen hulp aan anderen.
53. Vertoon vooral gedrag dat je niet kunt uitstellen.
54. Begin met grote veranderingen, want alleen dat werkt.
55. Neem zelf de besluiten, want alleen dan zijn ze goed.
56. Laat jezelf paradoxale boodschappen aanleunen.
57. Bedenk niet wat je het liefst zou willen.
58. Houd het onderlinge aantrekken en afstoten in stand.
59. Als je al hulp bij anderen zoekt, wees dan niet selectief in bij wie je hulp zoekt.
60. Laat de ander niet weten wat je wilt en wat jouw wensen zijn.
61. Hoop op betere tijden, dan komen die vanzelf.
62. Cijfer jezelf weg, jouw inbreng doet er toch niet toe.
63. Laat de ander maar hulp zoeken.
64. Blijf je eigen teleurstellingen creëren.
65. Luister vooral niet naar wat anderen zeggen.
66. Denk vooral dat het allemaal jouw schuld is.
67. Ga er van uit dat de ander het niet zonder jou redt.
68. Bespreek vooral niet de zaken waarbij je vraagtekens plaatst.
69. Focus je helemaal op je partner en bouw het contact met je vriendenkring af.
70. Doe eerst het zuur en dan pas het zoet.
71. Vermijd praten over de inhoud.
72. Houd je altijd aan een door een ander opgelegde deadline.
73. Ga een gesprek in op het moment dat je nog boos bent.
74. Houd de ongelijkwaardigheid en de disbalans in je relatie in stand.

Kortom: inzicht in hoe je piekeren in stand kunt houden maakt het makkelijker om te blijven piekeren.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]