Onmacht: 7 Mogelijkheden om uit je onmacht te stappen

Ammy van BedafGeen categorie

Onmacht: 7 mogelijkheden om uit je onmacht te stappen

Datgene waar we last van hebben, komt vaak voort uit onze eigen onmacht om met een situatie te dealen. Piekeren en malen komen voort uit de onmacht die je ervaart om met je huidige situatie te dealen.
Wat is onmacht eigenlijk? Hoe kan het er uitzien? En wat kun je eraan doen?

1. Zoek naar een oplossing. Conflicten kunnen ontstaan door een opeenhoping van meerdere ergernissen en bestaan vaak door het onvermogen met elkaar te praten. Er ontstaat bijvoorbeeld ergernis bij jou bij het inpakken van de auto. Als het op de manier van de ander gebeurt, kan er minder in de auto en kunnen spullen niet meer worden teruggevonden. De ruzie wordt uitgevochten over het niet kunnen inpakken van de auto. In feite bestaat er het onvermogen hierover te praten door in overleg met elkaar naar een oplossing te zoeken. Wat zou er gebeuren als jij bijvoorbeeld de auto inpakt? Zodra niet naar een oplossing wordt gezocht kan er sprake zijn van een machtsstrijd.

2. Verander jouw verwijt in een wens en een verzoek aan de ander. Het uiten van een verwijt is je onmacht om je eigen wens aan te geven. Een verwijt is bijvoorbeeld: Je geeft me te weinig aandacht. Een wens is dan ‘Ik zou het fijn vinden als je me meer aandacht zou geven.’ Een verzoek is ‘Zou je me meer aandacht kunnen geven?’

3. Zorg dat je op je werk inzicht krijgt in hoe de aan jou opgedragen taken zich verhouden tot jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De combinatie van het je verantwoordelijk voelen en het niet hebben van de eraan gerelateerde bevoegdheden maakt machteloos. Het trekt je leeg zonder dat je er een vinger achter kunt krijgen waardoor dat komt. Dit mechanisme kan binnen een organisatie een veroorzaker van ziekteverzuim en overspannenheid zijn.

4. Waarom zou je je ‘eigen gelijk’ bij de ander blijven bevechten? Een machtstrijd of een conflict in een relatie of op het werk ontstaat doordat beide partijen gelijk willen krijgen van de ander. Waar het om gaat is dat het eigen gelijk bevochten wordt bij de ander. De reden kan zijn dat je niet genoeg hebt aan je eigen gelijk en dat door de ander bevestigd wil zien. Echter, de ander is niet in staat je dat te geven, in ieder geval niet op dat moment en/of op de door jou gewenste manier. Als je weet dat je gelijk hebt, waarom zou je je eigen gelijk nog bevechten bij de ander? Juist als je dat loslaat, komt er ruimte om over de inhoud te praten.

5. Zorg dat je inzicht krijgt in de functie van de machtstrijd. Een machtstrijd op het werk of binnen een relatie kan opgelost worden als inzicht wordt gekregen in het onderlinge en eronder liggende omgangspatroon. Een machtstrijd heeft een functie. Het is een signaal dat er sprake is van patronen die niet geschikt of passend zijn voor de situatie.

6. Geef aan dat je het niet eens bent met andermans standpunt en waarom niet en houd het bij de inhoud. In plaats van het onderuit halen van andermans standpunt (‘Het deugt niet’), is het voldoende om aan te geven met welke elementen je het oneens bent en waarom niet. Als je niet andermans standpunt onderuit haalt en zoekt naar overeenkomsten en naar overkoepelende belangen, zal er vanzelf meer acceptatie en meer ruimte zijn voor overleg.

7. Het is het niets doen dat je gevoelens van onmacht veroorzaakt. Het is niet andersom: dat je onmacht het niets doen veroorzaakt. Onmacht is een gevoel, een beleving, geen feitelijkheid, alhoewel het wel als een feitelijkheid en een gegeven wordt ervaren. Onmacht is er niet zo maar en wordt ervaren in een bepaalde omgeving en in een bepaalde situatie. Waar en hoe onmacht wordt ervaren, verschilt per persoon. Door inzicht in jouw huidige situatie kun je uit je onmacht en dus uit je piekeren en malen komen.

Kortom: zoek naar een oplossing en zet je verwijten om in wensen. Loslaten is jezelf uit een machtsstrijd halen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.