21 Kenmerken van mensen die te veel in de liefde investeren. Als liefde ook pijn doet.

Wat als liefde ook pijn doet?
Hieronder lees je 21 kenmerken van mensen die te veel in de liefde investeren.
Te zeer (!) liefhebben betekent niet te veel mannen of vrouwen liefhebben, of te vaak verliefd worden. Het betekent evenmin te veel oprechte liefde voor iemand voelen.
Te veel in de liefde investeren betekent geobsedeerd met je partner bezig zijn en dat liefde noemen.

Het zijn overwegend vrouwen die te zeer in de liefde investeren.
De meeste mannen ontwikkelen meestal geen obsessie met betrekking tot een liefdesrelatie, maar storten zich op bezigheden die meer naar buiten dan naar binnen zijn gericht en die meer onpersoonlijk dan persoonlijk zijn, zoals werk, sport, hobby of een verslaving aan alcohol of andere stoffen of activiteiten.
Toch zijn er wel degelijk mannen die te veel in de liefde investeren. Ook hen heb ik als klant.

Omwille van de leesbaarheid heb ik dit blog in de zij-vorm geschreven, omdat er meer vrouwen zijn die te zeer in de liefde investeren dan mannen.

Wanneer investeer je te veel in de liefde?
Wanneer doet liefde ook pijn?
21 Kenmerken van mensen die te veel in de liefde investeren:

1. Je hebt het in gesprekken met vertrouwde vriendinnen voornamelijk over hem, over zijn
problemen, zijn gedachten, zijn gevoelens. Je begint bijna al je zinnen met ‘Hij…..’

2. Je blijft zijn onplezierige gedrag door de vingers zien en je blijft dit toeschrijven aan zijn
ongelukkige jeugd

3. Je houdt van iemand die niets teruggeeft

4. Je partner heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel

5. Je partner geeft jou overal de schuld van

6. Je hebt het gevoel dat het allemaal jouw schuld is

7. Er is een patroon van aantrekken en afstoten

8. Je wordt verondersteld van hem te houden en hem tegelijkertijd met rust te laten

9. Zijn telefoontjes en berichtjes laten langer op zich wachten, dus bel je hem maar. Hij vergeet soms
te bellen/sms-en/pingen/mailen, jij vergeet het nooit

10. Jouw doen en laten worden beïnvloed en indirect bepaald door zijn doen en laten

11. Jij neemt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen op je, ook zijn problemen

12. Je probeert te therapeutiseren en psychologiseren

13. Als je een boek over zelfhulp leest, onderstreep je passages waarvan je denkt dat ze hem zouden
kunnen helpen

14. Als je hulp zoekt, vraag je je af waarom juist híj niet ook hulp zoekt

15. Je laat je gedrag en emoties beheersen door deze te grote betrokkenheid

16. Je verwaarloost je sociale leven en vriend(inn)enkring

17. Je realiseert je dat jouw te grote betrokkenheid je gezondheid en welzijn negatief beïnvloedt

18. Je merkt dat je er tot nu toe niets aan kon veranderen

19. Veel van zijn fundamentele karaktertrekken, de door hem gehanteerde waarden in het leven en zijn
gedrag vind je niet sympathiek, maar je neemt dit alles voor lief in de hoop dat, als je maar
aantrekkelijk en liefdevol genoeg bent, hij wel zal veranderen

20. Jouw liefde doet voornamelijk pijn

21. Het is je grote angst dat loslaten inhoudt dat je afscheid van hem zult moeten nemen.

Inzicht in de patronen
Het is belangrijk dat als je je herkent in een dergelijk relatiepatroon, je de herkomst van de patronen begrijpt en hiermee aan de slag gaat om je leven te veranderen.
Om je leven te veranderen is het niet nodig en al helemaal niet noodzakelijk om de relatie te verbreken.
Sterker nog: het verbreken van de relatie zal de emotionele afhankelijkheid versterken.
Je zult zien dat het onder de huidige omstandigheden beëindigen van de relatie je ook niet zal lukken.
Waar het om gaat is dat er andere patronen voor in de plaats komen, ongeacht of je de relatie wilt beëindigen of continueren.
Voor zowel het continueren als voor het beëindigen van je relatie zijn andere patronen een vereiste.
Het ontwikkelen van andere patronen is de doorbraak in jouw emotionele pijn.

Progressie proces
Het is een van de ironieën in het leven van mensen die te zeer liefhebben, dat ze met zoveel sympathie en begrip kunnen reageren op de pijn in het leven van een ander, terwijl ze blind zijn voor (en verblind zijn door) de pijn in hun eigen leven.
De emotionele pijn is een progressief proces dat toeneemt binnen een relatie.
Op een gegeven moment zal de aanslag op je fysieke en emotionele gezondheid zo groot zijn, dat je gedwongen wordt om je relatiepatronen met betrekking tot je partner(s) onder de loep te nemen.

Het moment dat je aan de slag gaat dit patroon te veranderen, is het meest lonende van je leven.
Ik spreek uit ervaring.
Bovenstaande informatie heb ik voornamelijk betrokken uit ‘Als hij maar gelukkig is’ van Robin Norwood, ISBN 90-414-0334-5. Ik heb die informatie aangevuld met bevindingen van klanten en van mijzelf.

Kortom: werken aan de onderliggende patronen die jouw huidige situatie in stand houden, zal maken dat er uitkomt waar jij vrede mee hebt, ongeacht of dat het continueren of beëindigen van je relatie is.
Loslaten betreft niet het loslaten van personen, maar het loslaten van bepaalde verschijningsvormen van gedrag die vroeger functioneel waren en dat nu niet meer zijn en die je zelfs belemmeren in je leven.

Dit artikel over emotionele pijn in relaties is het eerste van een Meerluik hierover.
De komende tijd zal ik twee maal per week een artikel publiceren, de ene over te zeer in de liefde investeren, het andere artikel over een ander aan loslaten gerelateerd onderwerp.


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel