Waar komt onze emotionele pijn vandaan?

Wanneer we vroeger de affectie, liefde, aandacht, zorg, het er mogen zijn, serieus genomen worden, jezelf mogen zijn en troost en dergelijke van onze ouders hebben ontvangen, zullen we ons eerder op ons gemak voelen bij mensen bij wie we gevoelens merken als geborgenheid, warmte en een positieve kijk op onszelf. Dat kennen we en dat vinden we daarom normaal. We … Meer lezen…

Was er in jullie gezin een zondebok of iemand het pispaaltje?

In een probleemgezin met ogenschijnlijk onoverkomelijke moeilijkheden zal het gezin zich richten op eenvoudige problemen die wel oplosbaar lijken. Dan kan het gebeuren dat iedereen in het gezin zich richt op één gezinslid met zijn of haar ‘problemen’. Zo iemand wordt als de zondebok in het gezin behandeld, met alle pijnlijke gevolgen van dien. Het gezin heeft er de behoefte … Meer lezen…

Ben jij nauw betrokken geweest bij iemand met alcoholisme?

Als je nauw betrokken bent met iemand met alcoholisme, word je ook wel co-alcoholic genoemd. Of de persoon met alcoholisme nu jouw ouder, jouw huwelijkspartner, kind, vriend of vriendin is (geweest); de relatie met deze persoon brengt bepaalde gevoelens of gedrag teweeg bij de co-alcoholic. Door die nauwe betrokkenheid met iemand met alcoholisme heb je mogelijk een ongezond relatiepatroon ontwikkeld ten aanzien … Meer lezen…

Waarom sluiten stabiliteit en impulsieve hartstocht elkaar uit?

Iemand die te veel investeert in de liefde, kan de oorzaak van het stranden van de relatie bij de ander leggen. De ander is dan zo ondankbaar om er geen liefde of aandacht voor in de plaats terug te geven. Alle gedrag is logisch, tenminste: voor betrokkene op dat moment en in die situatie. We vertonen gedrag omdat het ons iets … Meer lezen…